NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Ana Sayfa
LİSE-2 BİYOLOJİ
Lise-1 Biyoloji
lise-4 BİYOLOJİ
Milli güvenlik dersi soru bankası
Kocayayla şenlikleri
Biyoloji Soru Bankası
Resimler
Biyoloji Konu Özetleri
Proje Çalışması
KPSS Yor.
Düğünlerimiz
Turnuva Haberleri
Soy Ağacı
Üye Bilgileri
Köyden Haberler
Tüm Eğlekliler
Fıkralar
Köyün Tarihi
Sağlık Köşesi
Linkler Sayfam
Şiir sayfası

Lise-1 Biyoloji


9-A, 9-B, 9-D, 9-E, 9-F, 9-F ve 9-H ÖĞRENCİLERİN YENİ YILINI KUTLAR YAPILACAK OLAN SINAVLARININ BAŞARILI GEÇMESİNİ DİLERİM.
Kazım ONAR (Biyoloji öğretmeni)

1981 Bursa Cumhuriyet lisesi hatırası
Resme baktığımızda oturanlardan sol baştan birinci olan Kazım Onar( öğrencilik yılları)

1981_cumhuriyet_hat_ras_.jpg

EBA 9. SINIF KONULARI TIKLA İZLE

Tüm biyoloji konuları(Tıkla çalış)

Bursa Cumhuriyet Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencilerine duyrulur.Soruları çözün.Çözemediğiniz soruları arkadaşlarınızla paylaşın.Sizlerde işlediğiniz konularla ilgili sorular derleyerek öğretmeninizle paylaşın burada yayınlayalım. İyi çalışmalar.

2. dönem 2. yazılı soru ve cevapları


BURSA CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 22.04.2014
Adı Soyadı : 2013/2014 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Kanaat Dönemi Biyoloji 9 Dersi 2.Yazılı Yoklama Soruları
Sınıfı ve numarası: / (Hücre ve organeller, sınıflandırma, canlılar alemi ) a
1. Mantarların genel özelliklerinden dördünü yazın. (10 p)

Cevap:
Heterotrof beslenirler.
Klorofil bulundurmaz,fotosentez yapmazlar.
Glikojenden oluşmuş hücre duvarı vardır.
Sporla ya da eşeyli olarak ürerler.
Miselyum denilen ince iplikçikleri mevcuttur.
Miselyumlarıyla beslenirler.Hücre dışında sindirilmiş besinleri miselyumlarıyla alırlar.


5- Metanojenik arkelerin biyolojik ve ekonomik önemini bir cümle ile açıklayınız. (10 p)


Cevap:
Çöplüklerde ve gübreliklerde metan gazı üretiminde, Kirli suların metal artıklarından temizlenmesinde, otçul memelilerin bağırsaklarındaki selülozun sindirilmesinde görev alırlar.

2- Sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe hangi özellikler gözlenir? (10 p)

Cevap:
Ortak özellikler azalır
Birey sayısı artar
Farklı özellikler artar
Ortak gen benzerliği azalır
Protein benzerliği
Homolog organ benzerliği azalır
Gen benzerliği azalır


6- Prokaryot hücre yapısına sahip canlı alemlerini yazın. (5 p)


Cevap:
Bakteriler ve arkelerdir
3- Bakterileri beslenme şekillerine göre sınıflandırınız. (10 p)

Cevap:
Ototrof bakteriler Heterotrof bakteriler
Fotoototrof Saprofitler
Kemoototrof Parazitler
Simbiyotik bakteriler7- Doğal sınıflandırma nedir? (10 p)


Cevap:
Canlıların kökenleri anatomileri biyokimyasal ve moleküler yapılarını beslenme üreme ve boşaltım şekilleri göz önüne alınarak yapılan sınıflandırmaya denir.


4- Damarsız bitkilerin genel özelliklerini yazarak bir örnek veriniz (10 p)


Cevap:
İletim demetleri yoktur.
Madde taşınması osmoz ve difüzyonla olmaktadır
Üremeleri metagenezle (DÖL ALMAŞI) olmaktadır
Çiçek ve tohumları yoktur
Gerçek kökş gövde ve yaprak bulundurmazlar

Örnek: Ciğer otları, kara yosunları, su yosunları8- Protista aleminde yer alan sporluların genel özelliklerini yazarak bir örnek veriniz. (10 p)


Cevap:
Ökaryot canlılardır
Hareket organelleri yoktur
Sporla ürerler
Parazittirler
Örn: plazmodiyum
DOĞRU - YANLIŞ SORULAR ( 10 PUAN) D -Y
Heterotraof bakteriler, ihtiyaç duydukları besin maddelerini başka canlıların ürettikleri maddelerden karşılarlar.

D
Arkeler ökaryot hücre yapısına sahip ve bakterilerden daha büyük canlılardır.

Y
Mantarlar klorofil içermeyen, yaşamları için gerekli olan besini hazır olarak sağlayan heterotrof canlılardır.

D
Protistalar, bir hücreliler ve bazı alglerden meydana gelirler.

D
Eğrelti otu damarsız ve tohumsuzdur.

YBoşluk doldurma sorular (15 puan) Kelimeyi buraya yazın
Ribozom tüm canlılarda bulunan küçük ve zarsız bir organeldir. Hücredeki görevi …………?……… …………?…….. yapmaktır.

Protein sentezi
1.Öglena, amip, paramesyum, plazmodyum gibi mikroskobik tek hücreli canlılar …………?……..... aleminin üyesidir

protista
Damarsız bitkilerde ………?…………… yoktur. Madde taşınması difuzyon ve ozmozla gerçekleşir.

İletim demetleri
Taksonomi ve sınıflandırmada denilen, kapsamlı olarak, canlıların birbirleri ile benzerlik ve farklılıklarını inceleyen bilim dalına ………………?……….………. denir.

sistematik
Fotootrof bakteriler …………………?…………....... , oksijen gazı üreterek atmosfere vermektedir.

fotosentezle
Aşağıdaki kelimelerden yararlanabilirsiniz
Tohumsuz bitkiler, İletim demetleri, Enerji, Saprofit, protista, sistematik, Tür, fotosentezle, Protein sentezi
BURSA CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 22.04.2014
Adı Soyadı : 2013/2014 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Kanaat Dönemi Biyoloji 9 Dersi 2.Yazılı Yoklama Soruları
Sınıfı ve numarası: / (Hücre ve organeller, sınıflandırma, canlılar alemi ) b
1.Mantarların endüstri alanındaki önemini kısaca anlatınız. (10 p)

Cevap:
Mantarlar, gıda ve fermentasyon endüstrisinde, ilaç sanayinde ve çeşitli ürünlerin elde edilmesinde kullanılır. Mantarlar peynir, alkol, ilaç, ekmek yapımında kullanılır.

5- Arke bakteri çeşitleri nelerdir? (10 p)

Cevap:
Metanojenik arkeler
Aşırı tuzcullar
Aşırı termofiller ( sıcak sevenler)
Soğuk seven arkeler
2- Sınıflandırmada alemden türe doğru gidildikçe hangi özellikler gözlenir? (10 p)


Cevap:
Ortak özellikler artar
Birey sayısı azalır
Farklı özellikler azalır
Ortak gen benzerliği artar
Protein benzerliği artar
Homolog organ benzerliği azalır
Gen benzerliği artar
6- Ökaryotik canlı alemlerini yazın. (5 p)Cevap:
Protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlardır
3- Bakterilerle ilgili 3 özellik yazınız. (10 p)


Cevap:
Birim zarla çevrili organelleri bulunmaz. (Prokaryot hücre yapısı)
Bakterilerin sahip olduğu tek organel ribozomdur.
Bakterilerde hücre zarını dıştan çeviren,protein, yağ ve karbonhidrat yapılı hücre duvarı bulunur.
7- Suni sınıflandırma nedir? (10 p)

Cevap:
Canlıların dış görünüşlerine bakılarak yapılan sınıflandırmaya denir.
Canlının dış görünüşü ve yaşadığı ortam dikkate alınır.


4- Açık tohumlu bitkilerin özelliklerini yazarak bir örnek veriniz. (10 p)

Cevap:
Her zaman yeşildirler.
Çoğu iğne yapraklıdırlar
Tümü odunsudur
Tohumları kozalak içinde oluşur
İletim demetleri gelişmiştir
Erkek ve dişi organ genellikle farklı çiçeklerde bulunur


Örn: Çam, ardıç, ladin, köknar, selvi, porsuk,sedir


8- Protista aleminde yer alan kamçılıların genel özelliklerini yazarak bir örnek veriniz. (10 p)


Cevap:
Ökaryot canlılardır
Kamçı ile hareket ederler
Bir kısmı fotosentez yapar. Bir kısmı parazit bir kısmı ise saprofittir


Örn: öglena, trypanasoma
DOĞRU - YANLIŞ SORULAR ( 10 PUAN) D- Y
Ototrof bakteriler, ihtiyaç duydukları besin maddelerini başka canlıların ürettikleri maddelerden karşılarlar.
Y
Aşırı tuzcul arkeler (halofiller) Tuz Gölü ve Kızıldeniz gibi tuzlu yerlerde yaşar.

D
Mantarlar, sitoplâzmalarında zarla çevrili bir çekirdeğe sahip olan ökaryot canlılardır.

D
Algler bir hücreli yada çok hücreli olabilen fotosentetik protistadır.

D
Kapalı tohumlu bitkilerde gerçek çiçek ve meyve yapıları bulunmaz.

Y


Boşluk doldurma sorular (15 puan) Kelimeyi buraya yazın
................................., bakteriler hücre dışına salgıladıkları enzimlerle bitki ve hayvan ölüleriyle, çeşitli atıklardaki organik maddelere parçalar.

Saprofit
Canlıların birbirleri ile benzerlik ve farklılıklarını inceleyen bilim dalı ………………..…………… tir.

sistematik
Karayosunları su yosunları ve ciğerotları ...................................................grubunda yer alır.

Tohumsuz bitkiler
En küçük sınıflandırma birimi ……………………………..…’dür.

Tür
Mitokondrinin hücredeki görevi …………………………….…… üretimini gerçekleştirmektir.

Enerji
Aşağıdaki kelimelerden yararlanabilirsiniz
Tohumsuz bitkiler, İletim demetleri, Enerji, Saprofit, protista, sistematik, Tür, fotosentezle, Protein sentezi

2. DÖNEM ÇALIŞMA SORULARI
SORU: Hücre zarının esas bileşenleri nelerdir?
Cevap:lipit,gliko lipit, protein,gliko protein
SORU:Hücreler yapılarına göre kaç gruba ayrılır bunlar nelerdir ?
-CEVAP: Prokaryot ve ökaryot hücreler.
SORU: Hangi madde geçişlerinde ATP kullanılır?
-CEVAP:Aktif Taşıma,Endositoz,Ekzositoz
SORU: Difüzyon ile kolaylaştırılmış difüzyon arasındaki fark nedir?
CEVAP:Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler vardır.
SORU:Kolaylaştırılmış Difüzyon Nedir ?
CEVAP: Kolaylaştırılmıs difüzyon denilen bu taşyıcı bir protein, madde ya da iyonların azardan geçmelerine yardım eder.
SORU:Hücrenin enerji ihtiyacını hangi organel sağlar?
CEVAP: Mitokondri
Voluox kolonisi nelerden sorumludur?
CEVAP=üremeden,hareketten ve fotosentezden sorumludur
SORU: Sitoplazma sıvısının bileşiminde bulunan maddeler nelerdir?
CEVAP: Enzimler , RNA , organik bileşiklerin yapı taşları (amino asitler, nükleotitler v.b.) yıkım tepkimeleri sonucu oluşan atık maddeler,koenzimler, iyonlar ve büyük oranda su oluşturur.
SORU: Pasif tasımanın özellikleri nelerdir?
CEVAP Enerji harcanmadan gerçekleşir, hem canlı hem cansız hücrelerde görülür.
SORU: Hücre zarından geçemeyen ve moleküllerin koful oluşturarak hücre içine alınmasına ne denir?
Cevap:Endositoz.
SORU: İnsan vücudunun en fazla golgi orgalenin bulunduğu organımız nelerdir?
CEVAP:Bezlerde bulunur.
SORU: Plazmoliz Nedir ?
CEVAP: Bitki hücresi, hipertonik ortama bırakıldığında hücre dış ortama su verir ve hücre zarı hücre duvarından ayrılır. Bu olaya plazmoliz denir.
SORU: Prokaryot ve ökaryot hücreler arasında ki farklar nelerdir?
SORU: Plazmoliz nedir?
Cevap hücrenin su kaybetmesine denir
SORU:Pinositoz nedir?
Cevap :buyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içine alınması olayıdır.
SORU: Ökaryot hücrenin hareketini saglayan yapı hangisidir ?
Cevap : siller ve kamçılar
SORU: Pasif taşıma nedir
CEVAP: Maddenin yogunlugu çok oldugu ortamdan az oldugu oratama geçmesine denir
SORU: Bakterilerin beslenme çeşitlerini ve adlarını yazarak nasıl beslendiklerini belirtiniz?
Cevap:2 çesittir ototrof ve hetorotroof hetorotlar kendi içinde 2 ye ayrılı saprofit çürmüş kalıntıları organik besinleri ayrıştırılar . Parazitler ise çevresindekibesinleri tüketir
SORU: İnorganik bileşik nedir ?
Cevap : Canlıların kendi vücudunda üretemeyip dışardan hazır olarak aldıkları bileşiklere denir .
SORU:Organeller arasında hangileri çift zarlıdır?
Cevap:Mitokondri ve plastidler
Soru:Hayvan ve gelişmiş bitki hücreleri arasında ortak olmayan dört organel bulunuz?
Cevap:Sentrozom,lizozom,plastidler,büyük koful
Soru: Prokaryot ve ökaryot hücrelerin arasında ki bariz farklar nelerdir?
Cevap: Prokaryot hücrelerin çekirdekleri ve hücre duvarları yokken ökaryot hücrelerin ise kapsülleri yoktur.
SORU:Cıvık mantarlar neden mantarlar grubuna girmezler?
CEVAP:Çünkü hücre çeperi yoktur.
SORU:Hangi organeller tek zarlıdır?
CEVAP:Golgi cisimciği,endoplazmik retikulum,lizozom,koful,peroksizom
SORU:Hangi organeller zarsızdır?
CEVAP:Ribozom,sentrozom
SORU:Golgi cisimciğinde sentezlenen plazma zarının yapısına katılan yapılar nelerdir?
Cevap: Gliko protein, glikolipit, lipoproteinler.
Soru: Hücre iskeletinin yapı birimleri nelerdir?
Cevap: Hücre iskeleti mikroflament, araflament ve mikrotibüllerden oluşmaktadır.
Sınıflandırma
SORU:Tür adı nasıl yazılır?
CEVAP:CinsAdı+Tanımlayıcı ad yazılarak
Soru: analog organ nedir?hangi sınıflandırmada dikkate alınır?
Cevap:kökenleri farklı görevleri aynı organlardır.yapay sınıflandırmada dikkate alınır.
Soru:Aynı hücre gruplarından farklılaşan aynı kökene sahip olan organlara ne ad verilir?
Cevap:Homolog organ.
Soru:Doğal sınıflandırma yapılırken canlıların hangi özellikleri dikkate alınır?
Cevap:Homolog organ,protein yapıları,akrabalık dereceleri,anatomik benzerlikleri.
Soru:Aktif taşıma nedir?
Cevap:madde moleküllerinin enerji harcanarak az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşınmasına denir.
1- Sınıflandırma nedir ?
Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir.
2 -Canlılar kaç alemde oluşur?bunlar nelerdir?
Beş alemden oluşurlar : monera , protista , mantar , bitki , hayvan .
3-Analog organ nedir?örnek veriniz.
Kökleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Örnek : yarasanın kanadı ile böceğin kanadı .
4-Canlıların isimlendirilmesi ilk kez kim tarafından yapılmıstır ?
Linne tarafından yapılmıştır
5-bilimsel sınıflandırma yapılırken nelerden yararlanılır ?
DNA dizilişleri,protein yapıları ve enzim çeşitleri,beslenme şekilleri,üreme şekilleri.
6-canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya ne ad verilir ?
Yapay sınıflandırma
Doğal (filogenetik ) sınıflandırma nedir ?
Canlıların doku veorganların köken bağıntılarına bakılarak yapılan sınıfalndırmadır
2) aristo hayvanları yaşam ortamlarına gore kaç gruba ayırılır?
Soru homolog organ nedir?
Aynı hücre gruplarından farklılaşan organlar aynı kökene sahiptir.kökenleri aynı görevleri farklı olan organlardir.
Soru: taksonomi gruplarından alemden türe doğru gidildikçe canlı sayısında ne gibi değişiklik olur?
Azalır.
Alemden türe inildikçe canlılarda ne gibi değişiklik olur?
Alemde türe inildilçe canlılarda ortak gen ve protein çeşidi embriyoların gelişim evrelerindeki benzerlik homolog organ benzerliği gibi ortak özellikler artarken birey sayısı ve çeşitlılık azalır.
Soru : ilk sınıflandırma çalışmaları ne zaman başlamıştır ?
ilk sınıflandırma çalışmaları eski yunanlılar zamanınd a başlamıştır. Aristo (m.ö 384-322) canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmıstır.
Soru: Canlılarda doku ve organların köken bagıntılarına bakılarak yapılan sınıflandırmaya ne denir ?
Doğal sınıflandırma
Hücreler için çok önemli olan aktif taşıma olayının özellikleri nelerdir ?
Atp harcanır.hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddelerin taşınmasını sağlar.sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.
Soru: Hücrenin yapısında neler Bulunur?
Su,protein,karbonhitrat,lipit,nükleer asit
Kamçının gorevi nedir?
Tek hucreli canlılarda hareketi saglar.
Endoplazmik retikulum (ER) ÜZERİNDE ribozom taşıyıp taşımamasına göre kaç gruba ayırılır?
2 ye ayrılır bunlar:1-granullu ER 2-granulsuz ER.
Soru:düfizyon nedir?
Madde moleküllerinin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yayılmasına denir.
1-
I. Kloroplast
II. Mitokondri
III. Sentrozom
IV. Çekirdek
Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?
A. Yalnız IV
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
E. I, II, III ve IV*

2-Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?
A. Çekirdek-Kalıtım
B. Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama*
C. Kloroplast-Glikoz sentezi
D. Mitokondri-ATP sentezi
E. Hücre zarı-Osmoz
 3-Hücre zarının yapısında kimyasal bakımından aşağıdaki hangi molekül bulunmaz?
A. Protein
B. Lipid
C. Selüloz*
D. Glikolipid
E. Gikoprotein

4-Aşağıdaki organellerden hangisinde, zar bulunmaz?
A. Kloroplast
B. Mitokondri
C. Çekirdek
D. Çekirdekçik*
E. Lizozom
 5-Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?
A. Sentrozom
B. Kloroplast
C. Mezozom*
D. Çekirdek
E. Kontraktil koful

6-Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hücre çeperi
B. Plastid
C. Kloroplast
D. Büyük koful
E. Hücre zarı*
 7-Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mitokondri
B. Kromoplast
C. Lizozom
D. Golgi aygıtı*
E. Çekirdek


 8-Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir?
A. Lizozom
B. Kloroplast*
C. Mitokondri
D. Sentrozom
E. Koful
 9-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?
A. Pinositoz cebi*
B. Ribozom
C. Lökoplast
D. Çekirdekçik
E. Selüloz çeper

10-Aşağıdakilerin hangisi, kromozomlara ilişkin yanlış bir ifadedir?
A. DNA, RNA ve proteinden yapılmıştır.
B. Prokaryot hücrelerde sitoplazmaya dağılmış haldedir.
C. Vücut hücrelerinde 2n sayıda bulunur.
D. Ökaryot hücrelerde çekirdek bölgesinde bulunur
E. Aynı türün bireylerinin hücrelerinde sayıları farklıdır*
 11-Aşağıdakilerin hangisinin hücrelerinde büyük kofullara rastlanır?
A. Epitel
B. Kan
C. Amip
D. Paramesyum
E. Soğan zarı*

12-Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir?
A. Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir
B. Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır
C. Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir
D. Ökaryot hücrelerde bulunmaz*
E. Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır
 13-Bir karaciğer hücresinde bütün mitokondrilerin görev yapması engellenseydi aşağıdakilerden hangisi meydana gelirdi?
A. Protein sentezi dururdu*
B. Fermantasyon yapılamazdı
C. Vitaminler hücre zarından geçemezdi
D. Madde depolama azalırdı
E. Plazmoliz gerçekleşmezdi

14-Aşağıdaki organellerin hangisi, karşısındaki yapıları içermez?
A. Ribozom-RNA, protein
B. Mitokondri-DNA, RNA, ribozom
C. Çekirdekçik-RNA, protein
D. Kromozom-DNA, RNA, protein
E. Koful-DNA, lizozom, protein*
 15-Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?
A. Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi
B. Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım
C. Mitokondri-solunum-ATP sentezi
D. Ribozom-nükleotit sentezi-amino asit taşıma*
E. Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi
 16-Aşağıdakilerden hangisi, çekirdekçik ile ilgili değildir?
A. Her hücre bölünmesinden sonra üretilir
B. Mitoz boyunca kendi kendini eşleme özelliğine sahiptir*
C. Ribonükleoprotein tarafından çevrilmiştir
D. Fonksiyonu RNA ve bazı proteinleri sentezlemektir
E. Mitozda erir, görülmez olur
17-Lizozomlarda aşağıdakilerin hangisi yüksek oranda bulunur?
A. Klorofil
B. DNA az
C. Ribozomlar
D. Hormonlar
E. Enzimler*

18-Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?
A. Selüloz çeperin varlığıyla
B. Renk verici plastidlerin bulunmasıyla
C. Küçük kofulların varlığıyla*
D. Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla
E. Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla
 19-Oksijenli solunum yapan bir yaprak hücresinde, çevreden alınan oksijen moleküllerini suya dönüştüren organel aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kloroplast
B. Lökoplast
C. Kromoplast
D. Mitokondri*
E. Lizozom

20-Hücrenin dışında kullanılmak için protein sentezi nerede yapılır?
A. Mitokondri
B. Serbest ribozomlar*
C. Çekirdekçik
D. Granülsüz endoplazmik retikulum
E. Granüllü endoplazmik retikulum
21-Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur?
A) Ribozom-Protein sentezi
B) Kloroplast-Nişasta depolama *
C) Mitokondri-O2'li solunum
D) Hücre zarı-Osmoz
E) Golgi organeli-Madde salgılama

22. İçinde nişasta, protein, yağ gibi moleküllerin bulunduğu bir ortama koyulan hücre, bu molekülleri;
I. Difüzyon II. Aktif taşıma III. Pinositoz
olaylarından hangileri ile alabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III *
 23- Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi yağ ve hormon sentezleyen hücrelerde daha çok görülür?

A) Mitokondri
B) Lizozom
C) Endoplazmik retikulum
D) Ribozom
E) Golgi organeli

24. Mikroskopta incelenmekte olan hücrelerin bulunduğu ortama, aşağıdakilerden hangisini eklememiz gerekir ki hücrelerde plazmoliz görülsün?
A) Stoplazmaya eş yoğunlukta olan sıvıyı
B) Sindirim enzimleri içeren sıvıyı
C) Stoplazmaya göre hipotonik bir sıvıyı
D) Arı suyu
E) Yoğun tuzlu suya
 Soru-25) Bilimsel adlandırma yöntemine göre;
I. Homo sapiens
II. Canis lupus
III. Canis famillaris
Olarak adlandırılan canlı türlerinden hangileri birbiriyle daha yakın akrabadır?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I ve IV CEVAP: C

Soru-26) Sınıflandırılmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı türdeki bütün türlerin kromozom sayıları aynıdır.
B) Aynı cins içinde bulunan canlıların aynı familyaya göre benzer özellikleri daha çoktur.
C) Kromozom sayıları aynı olan canlıların gen sayılarıda aynıdır.
D) Alemden türe doğru gidildikçe benzer özellikler artar.
E) Aynı takımdaki canlıların sınıflarıda aynıdır. CEVAP: C
BİTKİLER ALEMİ
GENEL ÖZELLİKLERİ:
Fotosentetik ökaryot hücrelerden oluşmuş çok hücreli canlılardır.
Toprağa bağlı olarak yaşarlar.
Ototrof olup kendi besinlerini kendileri sentezlerler.
İçerdikleri klorofil sayesinde inorganik maddeleri organik besinler dönüşür.
Hayvan hücrelerinden farklı olarak selüloz yapılı hücre duvarı vardır. Sentrozomları yoktur.
Bitkiler alemi üç ana grupta incelenir:
I.Damarsız tohumsuz bitkiler
II.Damarlı tohumsuz bitkiler
III.Damarlı tohumlu bitkiler
I.DAMARSIZ TOHUMSUZ BİTKİLER
ÖRNEK:Bu grupta ciğer otları,boynuzlu ciğer otları ve karayosunları yer alır.
İletim demetleri bulunmaz.
Genellikle nemli ortamlarda yaşarlar.
Birbirini takip eden eşeyli ve eşeysiz üreme ile çoğalırlar.
Rizoit denilen kök su yapıları ile bulunduğu ortama tutunurlar.
Madde alışverişleri tüm yüzeyi ile gelişir.
Gerçek kök gövde ve yaprakları yoktur.
II.DAMARLI TOHUMSUZ BİTKİLER
Gerçek kök , gövde ve yapraklara sahiptirler.
Damarları ile topraktan alınan su ve minerali yapraklara, yaprakta oluşan besini ise farklı organlara iletir.
Rizom adı verilen toprak altı gövdeye sahiptirler
Tohumları yoktur , ılık ve nemli yerlerde yaşarlar.
Sporla ürerler.
ÖRNEK:At kuyruğu,kibrit otu,eğrelti otu
III- DAMARLI TOHUMLU BİTKİLER
Gerçek kök,gövde ve yaprakları bulunur.
Genellikle karasal ortamlarda yaşarlar.
Tohum oluştururlar.
Eşeyli ve ya eşeysiz ürerler.
Tohum yapılarına göre;
Açık tohumlu bitkiler
Kapalı tohumlu bitkiler olarak ikiye ayrılır.
AÇIK TOHUMLU BİTKİLER
Yaprakları iğnemsi,pulsu,şeritsi olabilir.
Gerçek çiçekleri yoktur.
Genellikle rüzgarla tozlaşırlar.
Tohumlarının üstü örtülü değildir.
ÖRNEK:çam,ardıç,köknar,sedir
KAPALI TOHUMLU BİTKİLER
Gerçek çiçek , meyve tohumları vardır.
Tohumları yumurtalık içinde bulunur. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur.
Tohumlarındaki çenek sayısına göre iki grupta incelenirler ;
A. Tek çenekli bitkiler
Çoğunlukla tek yıllık otsu bitkilerdir.
Gövdelerinde kalınlaşmayı sağlayan kambiyum dokusu bulunmaz.
Yaprakları ince olup paralel damarlanma gösterir.
Kökleri genellikle saçak köktür.
Örnek : muz , zambak , lale , orkide , buğday , pırasa..
B. Çift çenekli bitkiler.
Tek veya çok yıllık çiçekli bitkilerdir.
Bazıları otsu bazıları ise odunsu gövdelidir.
Gövdelerin kalınlaşmayı sağlayan, kambiyum dokusu bulunur.

Çalışma soruları
A-KARBONHİDRATLAR
1-*Organik bileşikler yapı maddesi olarak kullanılırsa birinci sırada hangi organik bileşik yer alır? (Protein)
2-*En fazla eneri içeren organik bileşik hangisidir? ( Yağlar)
3-*Karbonhidratlar hangi canlılar tarafından nasıl oluşturulurlar? (Yeşil bitkiler tarafından, fotosentezle)
4-*Karbonhidratların en küçük birimlerine ne denir? (Monosakkarit)
5-*İnsan kanında belli bir seviyede bulunan kan şekeri de denilen monosakkarit hangisidir? ( Glikoz)
6-* Meyve şekeri olarakta bilinen monosakkarit hangisidir? ( Fruktoz)
7-*Monosakkaritler genel formülü ile nasıl gösterilir, ( CH2O)n
8-*Küçük molekülü organik bileşikler birleşirken su açığa çıkmaktadır. Bu olaya ne denir? (Dehidrasyon sentezi)
9-*Büyük moleküllü organik bileşiklere su katılarak yapı birimlerine ayrılmasın ne denir? (Hidroliz)
10-*n sayıda monosakkarit birleşirse kaç mol su açığa çıkar? (n-1 mol su)
11-* Karbonhidratları oluşturan moleküller arasında hangi bağ oluşur? Bu olaya ne denir? ( Glikozit bağı oluşur- Glikozitleşme denir)
12-* İki glikozun birleşmesiyle oluşan disakkarite ne denir? (Maltoz)
13-*Glikozla fruktozun birleşmesiyle oluşan disakkarit hangisidir? ( Sakaroz)
14-*Glikozla Galaktozun birleşmesiyle oluşan disakkarit hangisidir? ( Laktoz)
15-*Hayvan nişastası olarakta bilinen karbonhidrat hangisidir? ( Glikojen)
16-*Kandaki Glikozun yakılarak enerjiye dönüşmesini, fazlasının ise yağa çevrilerek depolanmasını sağlayan, pankreasın salgıladığı hormon hangisidir? ( İnsülin hormonu)
17-*Kandaki şeker azaldığında, karaciğerdeki glikojeni glikoza çevirerek kana karışmasını sağlayan, pankreasın salgıladığı hormon hangisidir? ( Glukagon)
18-*Kandaki şeker miktarını ayarlayan İnsülin ve Glukagon hormonları, vücudumuzdaki hangi organ tarafından salgılanır? (Pankreas)
19-*Karbonhidratların, yağlara göre, yakıldıklarında daha az enerji vermelerine rağmen birinci derece enerji kaynağı olarak kullanılmalarının nedeni nedir? (Kolay yıkıma uğramalarından dolayı)
B- YAĞLAR
1-*Yağlar (lipitler) karbonhidratlarla birleşerek hangi yapıları oluştururlar? (Glikolipitleri)
2-* Yağlar (lipitler) proteinlerle birleşerek hangi yapıları oluştururlar? ( Glikoproteinleri)
3-*Üç mol yağ asidi bir mol gliserinle birleşirse kaç mol su açığa çıkar? ( 3 mol su)
4-*Üç mol yağ asidi bir mol gliserinle birleştiğinde oluşan yağa ne denir? (Trigliserit)
5-* Üç mol yağ asidi bir mol gliserinle birleşirken aralarında oluşan bağa ne denir? ( Ester bağı)
6-* Kış uykusuna yatan hayvanlar ve göçmen kuşlar gerekli enerjiyi ve suyu nereden sağlarlar? ( Vücutlarında depo ettikleri yağları yakarak)
7-*Yağlar daha fazla enerji verdikleri halde ikinci derece enerji verici organik bileşik olmasının nedeni nedir? (Yağların yıkımının zor olmasından dolayı)
8-*Yakıldığında fazla enerji vermeleri, vücut ısısını korumaları, depo edilebilmeleri gibi özellikler hangi organik bileşiğe has bir özelliktir? ( Yağlara)
9-*Karbon atomları arasında çift bağ olan yağlara nedenir? ( Doymuş yağ )
10-* Karbon atomları arasında tek bağ olan yağlara nedenir? ( Doymamış yağ)

C- PROTEİNLER
1-*Proteinlerin hücredeki görevleri nelerdir?( Hücrede yapım, onarım ve düzenleyici görev yaparlar)
2-* Proteinlerin en küçük birimleri nelerdir? ( Amino asitlerdir)
3-*Bir amino asidin yapısında hangi guruplar vardır? ( Amino grubu, Karboksil grubu,Radikal grup)
4-*İnsan vücudu kaç tane amino asidi sentezleyebilir? ( 12 amino asidi)
5-* Bitkiler kaç tane amino asit sentezleyebilir? ( 20 amino asidide sentezlerler)
6-* Amino asitleri birbirine bağlayan bağlara ne denir? (Peptit bağı)
7-*n sayıda amino asit birbirine bağlanmış ise kaç mol su açığa çıkar? ( n-1 mol su çıkar)
8-* İnsan vücudunun sentezleyemediği amino asit kaç tanedir? Bunlara ne denir? (8 tane- Esansiyel amino asit)
9-*Her canlıda ki proteinlerin farklı olmasının nedeni nedir? ( Amino asitlerin çeşidi, dizilişi ve sayısının farklı oluşundandır?
10-*Proteinlerin sentezi nerelerde yapılmaktadır? ( RNA ların aracılığı ile ribozomlarda sentezlenir)
11-*Protein yetersizliğinde hangi durumlar ortaya çıkar? Büyüme yavaşlar, direnç azalır. Zihinsel gerileme görülür, yaralar geç iyileşir.
12-*Vücutta protein eksikliliğinin görülmesinin nedeni nedir? (Depo edilemediklerinden dolayı)


D- ENZİMLER
1-*Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının tümüne ne denir? (Metabolizma)
2-*Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarına ne denir? ( Aktivasyon enerjisi)
3-*Bir aktif enzim hangi birimlerden oluşmuştur? ( Protein, vitamin veya mineralden)
4-*Enzimlerin aktifleştirici kısmı mineralden oluşmuşsa bu enzime ne denir? (Kofaktör)
5-* Enzimlerin aktifleştirici kısmı vitaminden oluşmuşsa bu enzime ne denir? ( Koenzim)
6-*Enzimlerin proteinlerden oluşmuş bölümüne ne denir? (Apo enzim
7-* Enzimlerin etki ettiği maddelere ne denir? ( substrat)
8-* Enzimlerin hangi maddeye etki edeceği hangi kısmı ile belirlenir? ( Protein)
9-* Canlılarda reaksiyonların hızlı gerçekleşmesini sağlamak için hangi organik bileşik kullanılır? ( Enzimler)
10-* Enzimler reaksiyonlara hangi yönde etki ederler? ( Çift Yönde)
11-* Enzimler aktif durumda olduklarında substratın sonuna az eki alırlar. Buna bir örnek veriniz. (Oksidaz)
12-* Enzimler inaktif durumda olduklarında substratın sonuna jen eki alırlar. Buna bir örnek veriniz.( pepsinojen)
13-*Enzimlerin etkinliğini durduran maddelere ne denir? (İnhibitör madde)
14- Enzimlerin etkinliğini artıran maddelere ne denir? ( Aktivatör madde)
15- Enzimlerin etkinliğini artıran maddelere bir örnek verin. ( pepsinojen + HCl ------ Pepsin)
16- Enzimlerin etkinliğini durduran maddelere bir örnek veriniz. ( siyanür)
17- Bazı besin maddelerini kurutarak bozulmadan uzun süre saklamamızın nedeni nedir? Çünkü su yoğunluğunun düşük olduğu ortamda enzimlerin çalışması duracağından bozulma olmaz)
18- Bazı besin maddelerini buzdolabında uzun süre bozulmadan saklamamızın nedeni nedir? Çünkü sıcaklığın düşük olduğu ortamda enzimlerin çalışması duracağından bozulmaz)
19-Ağza alınan besinlerin iyice çiğnedikten sonra yutma amacının enzimle ilişkisini açıklayınız. (Etkinen madde yüzeyi arttıkça enzimlerin etkisi de artmaktadır.)
20- pH derecesinin enzimle ilişkisini açıklayınız. ( Her enzimin çalışabileceği uygun pH dereceleri vardır)
E- VİTAMİNLER
1- Vitaminlerin metabolizmadaki görevleri nelerdir? ( Düzenleyici ve direnç artırıcı olarak görev yaparlar)
2- Vitaminlerin sindirimi nasıl yapılmaktadır? ( Sindirime uğramazlar. Yağda yada suda çözülürler)
3- Hangi vitaminler yağda çözünürler? (A,D,E,Kvitaminleri)
4- Hangi vitaminler suda çözünürler? (B ve C vitaminleri)
5- Hangi vitaminler ihtiyaç kadarıyla günlük olarak vücuda alınmalıdır? (B ve C vitaminleri)
6- Hangi vitaminler depo edilebildiği için eksikliği fazla görülmez? ( A,D,E,K vitaminleri)
7- Eksikliğinde gece körlüğü, halsizlik, deride kuruma görülen vitamin hangisidir? ( A vitamini)
8- Kalsiyum ve fosforun emilmesini sağlayan, çocuklarda raşitizm hastalığına yol açan vitamin hangisidir?(D)
9- Eksikliğinde kalp damar hastalıklarına ve kısırlığa yol açan vitamin hangisidir? ( E)
10- Eksikliğinde kan pıhtılaşması olmayan, kalın bağırsakta bakteriler tarafından da sentezlenen vitamin hangisidir? ( K)
11- B1 vitamini eksikliğinde hangi hastalık ortaya çıkar? ( Beriberi hastalığı)
12- B3 vitamini eksikliğinde hangi hastalık görülür? ( Pellegra)
13- Eksikliğinde deride yaralar,saç dökülmesi,sinir sistemi bozuklukları görülen vitamin hangisidir?(B5)
14- Eksikliğinde anemi hastalığına ve deride yaraların oluşmasına neden olan vitamin hangisidir? ( B9)
15- C vitamini eksikliğinde hangi hastalık oluşur? ( skorbüt)

SİZDEN GELENLER
1.
Aşağıdakilerden hangisi, insanda, hücre zarında yer alan protein moleküllerinin işlevlerinden biri değildir?
A) Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme
B) ATP sentezleme
C) Hücre içine alınacak maddeleri seçme
D) Diğer hücrelerle ilişki kurma
E) Komşu hücreleri tanıma
2- Bir osmoz deneyinde, bir patates yumrusundan alınan eşit ağırlıktaki dört parça, ayrı ayrı olarak, içinde eşit hacimde, ancak farklı derişimde tuz çözeltileri bulunan, I, II, III, IV numaralı ölçekli kaplara konmuş ve kapların ağzı kapatılmıştır.
Bu grafiklere göre, deneyde kullanılan ortamların, derişimi en az olandan en çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, III, II, IV B) II, I, IV, III C) III, I, IV, II
D) III, IV, II, I E) IV, II, III, I
3- Bir hücrede madde alışverişi sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
1-Hücre zarında bulunan enzimler ve ATP kullanılarak taşıyıcı bir molekül yardımıyla maddeler hücre içine alınmaktadır.
2-Maddelerin hücre içine alınması zarda bulunan porlar yardımıyla gerçekleşmektedir.
3-Hücre içine alınan maddeler dış ortamda daha yoğun olarak bulunmaktadır.
4-Hücre dış ortamdaki molekülü hücre içine alabilmek için zar yüzeyinden kıvrımlar oluşturur.

Bu olaylar hücrenin aşağıdaki yöntemlerden hangilerini kullanması sırasında gerçekleşir?
Difüzyon Aktif Taşıma Endositoz

A) Yalnız 1 1 ve 2 2 ve 4
B) 2 ve 3 1 ve 2 Yalnız 4
C) 1 ve 4 Yalnız 3 Yalnız 1
D)1 ve 2 2 ve 3 Yalnız 4
E)Yalnız 2 1 ve 4 2 ve 3
4- Bir bitki hücresinde;

1-Koful özsuyunun artması
2-Hücrenin plazmoliz olması
3-Nişastanın glikozlara parçalanması


olaylarından hangileri gerçekleşirse hücrenin Turgor basıncı artar?


A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3

D)1 ve 2 E)1 ve 3
5- Bir hücrenin ;

1)Ribozom

2)Hücre Duvarı

3)Motokondri

Yapılarından hangilerine sahip olması ökaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılabilir?

A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1 ve 2 E)2 ve 3
6- Hücre bölünmesi sırasında kaybolan çekirdek zarının tekrar oluşumunu aşağıdaki hücre kısımlarından hangi ikisi sağlar?
A)Golgi aygıtı ve lizozom

B)Endoplazmik retikulum ve golgi aygıtı

C)Hücre zarı ve kromozomlar

D)Rizozom ve golgi aygıtı

E)golgi aygıtı ve ribozom
7- Aşağıdaki organellerden hangi ikisi havadaki oksijen miktarının sabit tutulmasında doğrudan etkilidir?
A)Golgi-Mitokondri

B)Ribozom-Sentrozom

C)Mitokondri-Kloroplast

D)Kloroplast-Golgi

E)Lizozom-Kloroplast
8- Sitoplazmasındaki ribozom ve kloroplast sayısında zamanla artış gözlenen bir bitki hücresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Büyümekte ve gelişmektedir

B)Metabolizması hızlıdır

C)Bölünme yeteneğini yitirmiştir

D)Protein sentezi hızlıdır

E)Özümlemesi yadımlamasından hızlıdır
9- Bitki köklerindeki emici tüyler ile çözünmüş madensel tuzların bulunduğu toprak sıvısı arasında yoğunluk farkı olmaması halinde bitkinin madde alabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A)Osmoz

B)Kök basıncı

C)Difüzyon

D)Odun borularının kılcallığı

E)Aktif taşıma
10- Aşağıdakilerden hangisi, insanda, hücre zarında yer alan protein moleküllerinin işlevlerinden biri değildir?
A) Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme
B) ATP sentezleme
C) Hücre içine alınacak maddeleri seçme
D) Diğer hücrelerle ilişki kurma
E) Komşu hücreleri tanıma
B-C-B-A-C-B-C-C-E-B
Hazırlayan : Gülay Köroğlu
9/H 213
 Soru1. Hücreler→Dokular→Organlar → Organizma→ Sistem
 Şemaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisinin yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz ?

 A) En küçük yapı birimi hücredir.
 B) Organizma dokular bütünlüğüdür.
 C) Dokular benzer hücrelerden meydana gelir.
 D) Her organ farklı dokulardan oluşur.
 E) Her doku hücresi kalıtsal farklılığa sahiptir.
 Soru 2. I-Su
 II-Fruktoz
 III-Hormon
 IV-Vitamin
 V-Aminoasitler
 İnsanlarda kan yoluyla taşınan yukarıdaki moleküllerden hangisi hücre zarının yapısına bağlı olarak geçebilme özelliğine sahip değildir?

 A)I B)II C)III D) IV E) V
 Soru 3. I-Proteinler
 II-Yağlar
 III-Glikoproteinler
 IV-Selüloz çeper
 Hormonların özgüllüğü, organizma sistemini meydana getiren ve hücre zar yapısına katılan hangi moleküller tarafından gerçekleştirilir?

 A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) III ve IV
 D) Yalnız III
 E) II ve IV
 Soru 4. Aşağıdaki organellerden hangileri yapısal olarak benzemelerine rağmen fonksiyonel olarak farklılık göstermektedir?

 A) Ribozom - Mitokondri
 B) Kloroplast - Ribozom
 C) Golgi aygıtı - Lizozom
 D) Kloroplast – Mitokondri
 E) Lizozom – Ribozom
 Soru 5. Aşağıdaki organellerden hangisi koful yapısına katılmaz?

 A) Endoplazmik Retikulum
 B) Mitokondri
 C) Hücre zarı
 D) Lizozom
 E) Çekirdek zarı
 Soru 6. I-Kloroplast
 II-Ribozom
 III-Mitokondri
 IV-Selüloz çeper
 V-Sentrozom
 Yukarıdaki organellerden hangisi kesinlikle bitkisel hücrede bulunmaz?
 A) I B) II C)III D)IV E) V
 Soru 7. Farklı iki türe ait bireylerin hücrelerinde verilen özelliklerden hangisinde farklılık görülür?

 A) DNA’ nın faaliyetleri
 B) Kromozom sayıları
 C) Kromozom yapıları
 D) Hücre zarı yapıları
E) Ribozom faaliyetleri
 Soru 8. I-Ribozom
 II-Mitokondri
 III-Kloroplast
 IV-Sentrozom
 Yukarıdaki hücresel yapılardan hangisi hücrenin çeşidini belirleyici özelliğe sahip değildir?
 A) I B) II C) III D) IV E) II ve III
 Soru 9. Bir hücrede bulunduğu ortama göre madde konsantrasyonunun yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 A) Canlı olduğunu
 B) Mitokondri varlığını
 C) Koful varlığını
 D) Fotosentez yaptığını
 E) Solunum yaptığını
 Soru 10. I-İzotonik ortam
 II-Hipotonik ortam
 III-Hipertonik ortam
 Yukarıda verilen ortamlardan hangisinde bir hayvansal hücrenin hemoliz olmasına sebep olur?

 A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) III ve IV
 E) I ve III
CEVAP ANAHTARI E-C-D-D-B-E-B-A-A-B
HAZIRLAYAN: DERYA SEVIM 9/F 193
• Soru 1.
• I. Çift katlı zara sahip olmak
II. Oksijen tüketimini sağlamak
III. ATP sentezlemek
IV. Enzimlerin denetiminde reaksiyonları oluşturmak.

Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
• A-Mitokondri
• B-Lizozom
• C-Kloroplast
• D-Koful
• E-Golgi cisimciği
• Çözüm:
Çift katlı zara sahip olma, ATP sentezleme mitokondri ve kloroplastın ortak özelliğidir. Hücrede oluşan biyokimyasal olayların büyük çoğunluğunda enzim kullanılır. Oksijen tüketimi ise oksijenli solunumda gerçekleşir. Oksijenli solunum tepkimeleri ökaryot hücrelerde mitokondrilerde gerçekleşir.
Doğru Yanıt: a
• Soru 2.
• Hücre zarından kolaylıkla geçebilecek molekülleri hücre içinde tutmak isteyen ve hücre içi konsantrasyonu fazla olan bir molekülü almak isteyen bir hücre aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmelidir?
• A-Difüzyon
• B-Osmoz
• C-Pinositoz
• D-Aktif taşıma
• E-Ekzositoz
• Çözüm:
Aktif taşıma, hücre zarından geçebilen küçük moleküllerin düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru geçmeleridir. Bir molekülün hücre içi konsantrasyonun dış ortamdan yüksek tutulması aktif taşımayla sağlanır.

Doğru Yanıt: d
• Soru 3
• Bir bakteriye verilen antibiyotik, bakterinin RNA üretimini durduruyor.

Bu durumda hücrede öncelikle aşağıda verilen organellerden hangisinin görevinde ve yapımında aksama olduğu düşünülebilir?
• A-Koful
• B-Ribozom
• C-Lizozom
• D-Endoplazmik Retikulum
• E-Golgi Aygıtı
• Çözüm:
Protein sentezi ribozomlarda RNA aracılığı ile gerçekleşir. RNA üretimi durduğunda ribozomda protein sentezlenemez. Ayrıca ribozomun yapısında bulunan ribozomal RNA' da olmayacağından yeni ribozomlar yapılamayacaktır.

Doğru Yanıt: b
• Soru 4.Hücre zarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
• A-Protein, karbonhidrat ve çift katlı yağ tabakasından oluşur.
• B-Protein molekülleri değişik büyüklük ve konumdadır.
• C-Üzerindeki protein ve yağ moleküllerinin yeri sabittir.
• D-Üzerinde madde giriş - çıkışını denetleyen porlar bulunur
• E-Karbonhidratlar, protein ve lipidlere tutunarak zar yapısına katılır.
• Çözüm:
Hücre zarı, akıcı mozaik yapıdadır yani hareketlidir. Protein, karbonhidrat, yağ moleküllerinden oluşur, yapısında bulunan porlar madde alışverişini denetler.
• Doğru Yanıt: c
• Soru 5. I. Ribozom
II. Mitokondri
III. Sentrozom
IV. Kloroplast

Yukarıdaki organellerden hangileri ihtiyaç duyulduğunda kendini eşleyerek sayısını arttırır?
• A-I ve II
• B-I ve III
• C-II ve IV
• D-II, III ve IV
• E-I, II ve IV
• Çözüm:
Mitokondri kloroplast ve sentrozom organelleri kendini eşleyebilirler.

Doğru Yanıt: d
• I.Ribozom
• II.DNA – RNA
• III.ATP
• IV.Çekirden zarı
• V.Hücre zarı
• Yukarıdakilerden hangileri tüm canlı hücrelerde bulunur?
• A-Yalnız III
• B-I ve II
• C-III ve IV
• D-II, IV ve V
• E-I, II, III ve V
• Çözüm:
Canlı hücrelerin tümünde ;
• dışarıdan çevreleyen, koruyan, seçici geçirgen zar sistemi
• yönetim ve kalıtım birimi olan DNA molekülü
• DNA' dan protein sentez bilgisini sitoplazmaya taşıyan RNA molekülü
• kendi DNA' sına göre protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli
• yaşamsal olayları gerçekleştirebilmek için ATP molekülü bulunur.
• Çekirdek zarı ise yalnız ökaryot hücrelerde bulunur.
Doğru Yanıt: e
• SORU 7
• Ökaryot hücrelerde;
- Lizozom oluşumunda görev alan
- Salgılarıyla hücre çeperinin oluşumuna katılan
- İşlevi sırasında sürekli zar kaybına uğrayan
organel aşağıdakilerden hangisidir?
• A-Ribozom
• B-Mitokondri
• C-Koful
• D-Endoplazmik Retikulum
• E-Golgi
• Çözüm:
Ökaryot hücrelerde lizozom ve koful oluşumuna katılan, bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapısında bulunan selüloz sentezini gerçekleştiren organel golgi cisimciğidir. Golgi, hücre içinde sentezlenen maddeleri, zarla çevirerek paketler ve salgılar. Maddelerin paketlenmesi sırasında da zar kaybına uğrar.

Doğru Yanıt: e
• Soru 8.
• Canlı bir hücrede bulunan herhangi bir organel görev yapamaz hale gelirse, o organelin sorumlu olduğu etkinlik gerçekleşemez.

Buna göre bir hücredeki bütün endoplazmik retikulumler tahrip edilirse;

I. Yağ sentezi
II. İğ ipliklerinin oluşumu
III. Hücre içi madde iletimi

olaylarından hangileri doğrudan etkilenmeyip, bir süre daha devam edebilir?
• A-Yalnız I
• B-Yalnız II
• C-Yalnız III
• D-I ve II
• E-II ve III
• Çözüm:
Endoplazmik retikulum, hücre içi madde iletimini gerçekleştiren, hücreye desteklik veren organeldir. Hücre içinde bulunan bazı endoplazmik retikulumların üzerinde ribozom bulunabilir. (granüllü endoplazmik retikulum). Bu yapıların üzerinde ayrıca protein sentezi de yapılır. Üzerinde ribozom taşımayan endoplazmik retikulumlara düz (granülsüz) endoplazmik retikulum denir ve bu yapılarda yağ sentezi yapılır. Bir hücrenin tüm endoplazmik retikulumları tahrip edilirse, yağ sentezi ve hücre içi madde iletimi doğrudan etkilenecektir. Fakat iğ ipliklerinin oluşumu bu durumdan doğrudan etkilenmez. İğ ipliklerinin oluşumunda sentrozomlar görev alır.

Doğru Yanıt: b
• SORU.9
• I.gözenek
• II.Epidermis
• III.Parankima
IV.Odun borularını oluşturan
• hücrelerden hangilerinde fotosentezin yapıldığı organel bulunmaz?
• A-I ve III
• B-I ve IV
• C-II ve III
• D-II ve IV
• E-I, II ve IV
• Çözüm:
Bitkilerde yaprak yapısında, gaz alışverişi ve terlemeden sorumlu gözenek (stoma) hücrelerinde kloroplast bulunur. Dolayısıyla fotosentez yapabilirler. Yapraktaki palizat ve sünger parankiması hücreleri de (özümleme parankiması) gözenekler gibi kloroplastlı hücrelerdir ve fotosentez yaparlar. Fakat epidermis hücreleri canlı hücreler olup kloroplast taşımazlar. Odun borularını oluşturan hücreler ise canlılıklarını kaybetmiş hücrelerdir. Dolayısıyla epidermis ve odun borusunu oluşturan hücreler fotosentez yapamaz.

Doğru Yanıt: d
• I.Hücresel yapı
• II.Enerji tüketimi
• II.Çekirdek içinde DNA taşıma
• IV.İnorganik maddeden organik madde sentezi
• V.Üreme
• Yukarıdakilerden hangileri tüm canlı türlerinde görülen ortaközelliklerdir?
• A-I ve III
• B-I, II ve V
• C-I, III ve V
• D-I, II, III ve V
• E-I, II, III, IV ve V
• Çözüm:
Çekirdek içinde DNA taşıma, ökaryot canlı türleri ve inorganik maddeden organik madde sentezi ototrof canlı türlerinde görülen özelliklerdir
Hücresel yapı, enerji tüketimi ve üreme canlı türlerinin tümünde görülen ortak özelliklerdir.

Doğru Yanıt: b
• Bozulmaları sonucu hücrelerde mutasyon meydana gelebilir.
• Başkalaşım geçiren canlılarda bol miktarda bulunur.
• Oluşumunda ribozom ve golgi cisimciği görev alır.
• Yukarıda özellikleri tanımlanan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
• A-Endoplazmik retikulum
• B-Mitokondri
• C-Lizozom
• D-Sentrozom
• E-Kloroplast
• Çözüm:
Libozomlar, içlerinde hidroliz enzimleri bulunan, tek katlı zarla çevrili, kese şeklindeki organellerdir. İçinde bulunan enzimler ribozomlarda sentezlenir. Sentezlenen enzimler golgi cisimciğinde paketlenir. Başkalaşım geçiren canlılarda, işlev yapmayan dokuların parçalanmasında görev alır. Lizozomların bozulmaları sonucu hücrelerde mutasyon meydana gelebilir. Özellikle DNA'yı parçalayan DNA az enzimi, DNA' da bozulmalara yol açar. Bu durum kanserleşmeye yol açabilir.

Doğru Yanıt: c
• İnorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen prokaryot bir hücrede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
• A-Ribozom
• B-RNA
• C-Golgi aygıtı
• D-Klorofil
• E-Hücre duvarı
• Çözüm:
Prokaryot hücrelerde zarla çevrili golgi gibi organeller bulunmaz.

Doğru Yanıt: c
• Mitokondri, kloroplast ve çekirdek için,

I. Solunum yapma
II. Nükleikasit taşıma
III. Hücreyi yönetme
IV. Enzim kullanma

gibi özelliklerden hangileri ortaktır?
• A-Yalnız II
• B-I ve II
• C-I ve IV
• D-II ve IV
• E-II, III ve IV
• Çözüm:
Solunum, mitokondride gerçekleşen bir olaydır. Hücreyi yönetme ise çekirdeğin görevidir. Nükleik asit taşıma ve enzim kullanma hepsi için ortak özelliktir.

Doğru Yanıt: d
• Bir insanın vücudundaki belli bir dokuya ait hücrelerini, aynı insanın diğer dokularındaki hücrelerden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
• A-Mitokondrilerinin niteliği
• B-DNA miktarı
• C-Gen sayıları
• D-Hücre zarındaki protein çeşitleri
• E-Hücrelerin beslenme şekli
• Çözüm:
Bir insana ait bütün hücreler, zigotun mitoz bölünmesi sonucu oluşur. Bu nedenle DNA miktarı, gen sayıları, mitokondrilerin niteliği ve beslenme şekilleri aynıdır. Fakat gelişme döneminde aynı görevleri yapmak üzere özelleşen farklı dokulara ait hücrelerde, zarın yapısındaki protein çeşitleri farklılık kazanır.

Doğru Yanıt: d
• Çürükçül beslenen bir canlıda,
• I.sindirim enzimlerinin oluşması
• II.sindirim enzimlerinin besin maddelerini etkilemesi
• III.boşaltım maddelerinin oluşması
olaylarından hangileri
• bu canlının hücresi dışında gerçekleşir?
• A-Yalnız I
• B-Yalnız II
• C-Yalnız III
• D-I ve II
• E-II ve III
• Çözüm:
Sindirim enzimleri protein yapısındadır. Protein sentezi hücre içinde DNA bilgisine göre ATP harcanarak gerçekleşir. Hücre içinde gerçekleşen metabolizma olayları sonucunda bir takım boşaltım maddeleri oluşur. Örneğin solunum sonucunda CO2, H2O ve azotlu artıklar. Çürükçül beslenen canlılar ölü bitki ve hayvanların yapısındaki büyük organik molekülleri, hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle hidroliz ederler.

Doğru Yanıt: b
• I.Ribozom
• II.Sentrozom
• III.Lizozom
• IV.Golgi
Yukarıdaki hücre organellerinden hangileri birim zarla çevrili değildir?
• A-I ve II
• B-I ve III
• C-I ve IV
• D-II ve IV
• E-III ve IV
• Çözüm:
Ribozom ve sentrozom zarla çevrili olmayan organellerdir.

Doğru Yanıt: a
• Bir bitki hücresinde;

- Salgı yapan hücrelerde bol bulunur.
- Endoplazmik retikulum kökenli oluşur.
- Tek katlı zara sahiptir.

gibi özelliklere sahip bir organelden koparak oluşan organel aşağıdakilerden hangisi olabilir?
• A-Mitokondri
• B-Golgi cisimciği
• C-Lizozom
• D-Koful
• E-Ribozom
• Çözüm:
Verilen özellikler golgi cisimciğinin özellikleridir ve golgi kökenli oluşan organel de lizozom dur. Endoplazmik retikulumdan gelen protein golgide sindirim enzimleri haline geldikten sonra golginin zarı ile çevrelenip bir kese oluşturarak ayrılır. Bu organele lizozom denir.

Doğru Yanıt: c
• Sitoplazmasında %9 oranında glikoz bulunduran bir hücre %4'lük glikoz çözeltisine koyulmuştur. Bir süre sonra çözeltide hiç glikoz kalmadığı görülmüştür.

Bu hücre ile ilgili;
• I.Aktif taşıma ile su almıştır.
• II.Aktif taşıma ile glikoz almıştır.
• III.Osmoz ile su kaybetmiştir.
• IV.Difüzyon ile glikoz almıştır.
• ifadelerinden hangileri doğrudur?
• A-Yalnız II B-I ve II C- III ve IV D- I, III ve IV
• E-II, III ve IV
• Çözüm:
Glikozun az olduğu yerden çok olduğu yere geçmesi yalnızca canlı ortamda ve aktif taşıma ile olur.

Doğru Yanıt: a
• Bitki ve hayvan hücrelerinde;

I. Glikozdan karbondioksit oluşumunu
II. Nişastanın dehidrasyonunu
III. Aminoasitlerden protein oluşumunu

sağlayan organellerden hangileri ortak olarak bulunur?
• A-Yalnız I B-Yalnız III C-I ve III D-II ve III
• E-I, II ve III
• Çözüm:
Glikozdan karbondioksit oluşumunu sağlayan organel mitokondri, nişastanın dehidrasyonunun gerçekleştiği organel lökoplast, aminositlerden protein oluşumunun gerçekleştiği organel ise ribozomdur. Mitokondri ve ribozom bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunurken, lökoplast sadece bitki hücrelerinde bulunur.

Doğru Yanıt: c

 Hücre zarının özellikleriyle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Yapısında en fazla oranda protein molekülü bulunur.
B. Seçici geçirgenlik ile madde alışverişini sağlar.
C. Yapısındaki glikolipit ve glikoproteinler ona özgüllük kazandırır.
D. Yağ çeşitlerinden sadece steroitleri bulundurur.
E. Madde alışverişini sağlayan porlara sahiptir.

F. Hücre zarından en fazla oranda protein molekülü bulunur. Yapısındaki yağların çoğu fosfolipittir. Az miktarda steroitte bulunur.
G. Zardaki glikolipit ve glikoproteinler hücreye özgüllük kazandırırlar. Hücre zarında madde alışverişi en fazla oranda porlardan yapılır. Bu alışveriş, zarın seçici geçirgen özelliği ile sağlanır.
H. CEVAP D
 Endoplazmik retikulum organeli için,
1. Hücre zarını çekirdek zarına bağlar.
2. Hücre içi dolaşımında görevlidir.
3. Bazı çeşitleri yağ sentezi yapar.
şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
A. Yalnız 1
B. Yalnız 3
C. 1 ve 2
D. 1 ve 3
E. 1, 2 ve 3
F. Endoplazmik retikulum çekirdek zarı ve hücre zarı arasında uzanır ve bu iki zarı birbirine bağlar. Hücre içinde madde taşınmasında ve bazı maddelerin depolanmasında görev yapar. Granülsüz endoplazmik retikulum hücre içinde yağ sentezlenmesinden sorumludur.
G. CEVAP E
 Ökaryot hücrelerde bulunan organellere ait,
1. Yarı geçirgen zar bulundurma
2. Organik madde sentezi yapma
3. Endoplazmik retukulumdan oluşma
4. Çalışma sonucunda su oluşturma
özelliklerinden hangileri golgi ve ribozom organelleri için ortaktır?
A. Yalnız 2 B. 2 ve 3 C. 2 ve 4
D. 3 ve 4 E. 1, 3 ve 4
 Ribozom ve sentrozom organelleri hücrede, sitoplazmadan bir zarla ayrılmazlar. Bunun dışında kalan organellerde tek veya çift katlı bir zar sistemi bulunur. Ribozom protein; golgi ise karbonhidrat sentezlenmesini sağlar.
 Bu sentez sırasında su açığa çıkarırlar. Ribozom çekirdekte sentezlenen rRNA ların sitoplazmadaki proteinlerle birleşmesi sonucu oluşur. Golgi ise endoplazmik retikulumdan kopan parçalardan meydana gelir.
 CEVAP C
 Aşağıda verilenlerden hangisi bütün hücrelerde bulunur?
A. Ribozom
B. Hücre duvarı
C. Glikojen molekülü
D. Mitokondri
E. Golgi cisimciği
F. Her canlı hücre protein sentezleyebildiği için ribozomları vardır. Hücre duvarı bitki, mantar ve hayvan hücrelerinde, glikojen mantar, insan ve bakteri hücrelerinde bulunur.
G. Mitokondri ve golgi cisimciği ise sadece ökaryot hücrelerde bulunabilir.
H. CEVAP A
 Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinin genç veya yaşlı olduğunu belirleyen bir özellik değildir?
A. Metabolizma hızı
B. Bölünebilme yeteneği
C. Koful büyüklüğü
D. Gen ve kromozom miktarı
E. Madde alışverişi
F. Bitki hücreleri yaşlandıkça koful büyüklüğü artar. Buna bağlı olarakta metabolizma hızı ve bölünme yeteneği azalır. Metabolizma hızı en az olan hücrenin madde alışverişi de azdır. Bir canlının bütün hücrelerinde aynı sayıda kromozom ve gen bulunur. Bu durum yaşlılığa bağlı olarak değişmez.
G. CEVAP D
 Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisinde verilen yapıların her ikisi de bulunur?
A. Kromoplast ve sentrozom
B. Ribozom ve mitokondri
C. Pinositoz cebi ve selüloz çeper
D. Lignin ve vurgan koful
E. Glikojen ve lökoplast
F. Ökaryot olan canlılarda protein sentezinin (ribozom) ve enerji (ATP) üretiminin yapıldığı (mitokondri) organellere ihtiyaç vardır.
G. CEVAP B
 Ökaryotik hücrelerde bulunan çekirdekçik için, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Çekirdek plazmasından bir zarla ayrılamaz.
B. Ribozomal RNA ların yapıldığı yerdir.
C. Büyüklüğü canlı türüne ve hücrelerine göre değişir.
D. Hücre bölünmesi sırasında kaybolur, bölünme bittikten sonra yeniden yapılır.
E. Her canlı hücrede bir tane ve çekirdeğin ortasında bulunur.
F. Çekirdekçik, çekirdek sıvısında bir veya birkaç tane bulunan zarsız bir yapıdır. Bu yapıda ribozomal RNA lar sentezlenir. Çekirdekçik bölünme sırasında kaybolur ve sonra tekrar oluşturulur.
G. CEVAP E
 Hücre bölünmesi sırasında kaybolan çekirdek zarının, tekrar oluşumunu aşağıdaki hücre kısımlarından hangi ikisi sağlar?
A. Golgi cisimciği ve lizozom
B. Endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği
C. Hücre zarı ve kromozomlar
D. Ribozom ve golgi cisimciği
E. Ribozom ve hücre duvarı
F. Çekirdek zarı , endoplazmik retikulumun devamından oluşur. Bu nedenle bölünme sonunda kaybolan çekirdek zarı, endoplazmik retikulum ve golgi aygıtının faaliyetleriyle oluşur.
G. CEVAP B
 Sitoplazmadaki ribozom ve kloroplast sayısında zamanla artış gözlenen bir bitki hücresi için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Büyümekte ve gelişmektedir.
B. Metabolizması hızlıdır.
C. Bölünme yeteneğini yitirmiştir.
D. Protein sentezi hızlıdır.
E. Özümlemesi yadımlamasından hızlıdır.
F. Kloroplast organeli, CO2 özümlemesi yaparak organik besin sentezler.
G. Ribozom ise amino asitlerden protein sentezleyen organeldir. Buna göre ribozom aktivitesi fazla olan bir hücrenin büyümekte ve gelişmekte olduğu, buna bağlı olarakta metabolizmanın hızlı olduğu söylenebilir.
H. Bir hücrede kloroplast ve ribozom aktivitesinin fazla olması, bölünme yeteneğini yitirdiğini göstermez.
İ. CEVAP C
 Aşağıdaki organellerden hangi ikisi, havadaki oksijen miktarının sabit tutulmasında doğrudan etkilidir?
A. Golgi cisimciği – mitokondri
B. Ribozom – sentrozom
C. Mitokondri – kloroplast
D. Kloroplast – golgi cisimciği
E. Lizozom - kloroplast
F. Mitokondri organelinin aktivitesi sonucu aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir:
G. Glikoz + 6O2 => 6CO2 + 6H2O + 38 ATP
H. Kloroplast aktivitesi sırasında iste, aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir:
6CO2 + 6H2O (ışık) => (klorofil) Glikoz + 6O2
Bu reaksiyonlara göre kloroplast ve mitokondri organelleri havanın O2 dengesinin korunmasında doğrudan etkilidir.
CEVAP C
MELİKE UÇANLAR 9-F 153
1) Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur?
A) Ribozom-Protein sentezi
B) Kloroplast-Nişasta depolama
C) Mitokondri-O2'li solunum
D) Hücre zarı-Osmoz
E) Golgi organeli-Madde salgılama
Cevap:B
2) HIV, AİDS neden olan bir virüstür. Yönetici molekül olarak RNA taşır. HIV T lenfositlerinde çoğalırken en fazla aşağıdaki moleküllerden hangisini kullanır?
A) Ribozom-Glikoz
B) Enzim-Protein
C) Riboz-Deoksiriboz
D) Riboz-Aminoasit
E) Aminoasit-Deoksiriboz
Cevap:D
3) Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılarda doğrudan enerji molekülü olarak kullanılır?
A) Enzim
B) Protein
C) Riboz
D) Adenozintrifosfat
E) Adenin
Cevap:D
4)Bitki hücrelerinde sakkaroz (sükroz) şeklinde depo
edilen bir dissakkaritin sindirimi sırasında
aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Sindirimi gerçekleştiren enzim miktarı azalır
B) Hücredeki glikoz miktarı artar.
C) Hücredeki su miktarı geçici olarak azalır.
D) Hücrede fruktoz miktarı artar.
E)Hücrede sakkaroz miktarı azalır
Cevap:A
5)Bir DNA molekülünün bir ipliğinin hidrolizinden 107 adeninli, 205 guaninli, 43 timinli ve 95 sitozinli nukleotid açığa çıkmıştır. Bu DNA molekülündeki guaninli nukleotidlerin toplam nukleotid sayısına oranı nedir?
A)41 / 180
B) 41 / 90
C) 1/3
D) 2/3
E) ½
Cevap:C
6) Bir bitki hücresi;
I. Glikojen
II. Nişasta
III. Protein
IV. Glikoz
Moleküllerinden hangilerini sentezlerken su açığa çıkarır?
A) I,II,III ve IV
B) II ve III
C) II ve IV
D) Yalnız II
E) Yalnız IV
Cevap:B
7) Aşağıdakilerden hangisi A Vitaminin özelliği değildir?
A) Bitkisel dokularda provitamin-A olarak bulunur
B) Yağda çözünür
C) Hayvansal dokularda A vitamini olarak bulunur.
D) Eksik alındığında gece körlüğü meydana gelir.
E) Fazlası idrarla atılır.
Cevap:E
9) Bir günlük beslenmesi;
Sabah:İki bardak şekerli çay,üç dilim ekmek,reçel
Öğle:Kuru fasülye,pilav,turşu,kadayıf
Akşam:Peynirli börek,kıymalı patates,revani
Şeklinde olan kimsenin kanına hangi moleküllerin en
fazla geçmesi beklenir?
A)Glikoz
B)M.tuzlar
C)Gliserol
D)Yağ asitleri
E)Amino asitler
Cevap:A
10) Aşağıdakilerin hangisi,bir insanın sağlıklı yaşaması için alması gereken besin maddelerinin en çoğunu kapsar?
A)Tavuk,yumurtalı ıspanak,portakal,su
B)Köfte,yeşil salata,kadayıf,su
C)Etli kuru fasülye,pilav,baklava,su
D)Zeytinyağlı biber dolması,makarna,elma,su
E)Etli patates,peynirli börek,sütlaç,su
Cevap:B
NURCAN SARAÇ 9-F
Soru 1.
Canlı bir hayvansal hücre aşağıdaki gibi glikoz çözeltisinde tutuluyor.

Deney başladıktan sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşemez?
A)Hücre bu ortamdan su alır.
B)Hücrenin bir süre sonra turgor basıncı artar.
C)Hücre aktif taşıma ile glikoz alabilir.
D)Hücrenin su alması osmoz, glikoz alması aktif taşımadır.
E)Hücrenin osmotik basıncı giderek artar.
Çözüm:
Hücre, hipotonik bir ortama bırakıldığında osmozla su alır ve turgor basıncı artar. Su alan bir hücrenin osmotik basıncı azalır.
Doğru Yanıt: e

Soru 2.
Bitki hücrelerindeki bazı hücresel yapılar
I.golgi cisimciği
II.hücre çeperi
III.kromoplast
IV.kloroplast
şeklindedir. Bu hücresel yapılardan hangileri bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde bulunur?
A)I ve II
B)I ve III
C)II ve III
D)II ve IV
E)III ve IV
Çözüm:
Bitki hücrelerinde bulunan kloroplast organeli, klorofil molekülü taşıyan, fotosentezin gerçekleştiği ve bitkinin yeşil kısımlarında bulunur. Kök hücresinde kloroplast bulunmaz. Kromoplast organeli ise bitkinin çiçek ve meyvelerinde bulunan, sarı, kırmızı ve turuncu renkleri veren moleküller taşıyan bir organeldir ve bitkinin tüm hücrelerinde bulunmaz fakat golgi cisimciği ve hücre çeperi bitkilerin tüm canlı hücrelerinde bulunan organellerdir.
Doğru Yanıt: a

Soru 3.
Aşağıdakilerden hangisi ekzositozu, aktif taşımadan ayıran bir özelliktir?
A)Hücre zarındaki taşıyıcı proteinlerle gerçekleşmesi
B)Canlı hücrelerde gerçekleşmesi
C)Yoğunluk farkının gerekli olması
D)ATP harcanarak gerçekleşmesi
E)Hücre zar yüzeyinde artışa neden olması
Çözüm:
Hücre zarındaki taşıyıcı proteinlerle gerçekleşmesi ve yoğunluk farkının gerekli olması aktif taşımaya ait özelliklerdir.
Canlı hücrelerde gerçekleşmesi ve ATP harcanması ise ekzositoz ve aktif taşımanın ortak özellikleridir.
Hücre zarında değişime neden olan ise ekzositozdur.
Doğru Yanıt: e

Soru 4.
Birim molekülleri (Monomerleri) geçirebilen bağırsak zarı, içine su, glikoz, protein, nişasta ve amino asit koyulup bağlanmış ve izotonik tuz çözeltisi içinde bir süre bekletilmiştir.
Bu sürenin sonunda,
I.Glikoz
II.Protein
III.Nişasta
IV.Amino asit
V.Çözülmüş tuz
moleküllerinden, bulunduğu ortamdan diğerine difüzyonla geçebilenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)I, II ve III
B)I, III ve IV
C)I, IV ve V
D)II, III ve IV
E)II, IV ve V
Çözüm:
Protein ve nişasta büyük organik bileşikler oldukları için zardan geçemez. Fakat glikoz aminoasit ve çözünmüş tuzlar zardan geçebilecek büyüklüktedir. Bu nedenle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru difüzyonla geçerler.
Doğru Yanıt: c

Soru 5.
Euglena (öglena)' da meydana gelen bazı olaylar aşağıdaki gibidir.
I.Polimerlerden monomer oluşturulması
II.Monomerlerin solunum sonucu parçalanması
III.Mosakkaritlerden polisakkarit oluşumu
IV.Fotosentez
şeklinde verilen olaylardan hangilerinin sonucunda osmotik basınç artar?

A)I ve II
B)I ve IV
C)II ve III
D)I, III ve IV
E)II, III ve IV
Çözüm:
Polimerlerden monomer oluşumu hidrolizdir ve hidroliz olayında su kullanılır, turgor basıncı azalırken osmotik basınç artar. (I)
Monomerlerin solunumda kullanılması sonucu CO2 ve H2O açığa çıkar. Turgor basıncı artar, osmotik basınç azalır. (II)
Mosakkaritlerden polissakkarit oluşumu dehidrasyon sentezidir, su açığa çıkar ve turgor basıncı artar, osmotik basınç azalır. (III)
Fotosentez olayında ise besin sentezi yapıldığı için osmotik basınç artar.
Doğru Yanıt: b

Soru 6.
Şekildeki kaba içerisinde çözelti bulunan ve alt ucu bir zarla kapatılan huni konuyor. Bir süre sonra hunideki su seviyesinin yükseldiği görülüyor.Bu duruma;
I.Kapta saf su olması
II.Hunide saf su olması
III.Hunide yoğun çözelti bulunması
IV.Kapta yoğnu çözelti bulunması
olaylarından hangileri birlikte yol açmış olabilir?
A)I. ve II.
B)I. ve III.
C)II. ve IV.
D)III. ve IV.
E)II. ve III.
Çözüm:
Hunide yoğun çözeltinin olması, kapta da saf su bulunması durumunda; su molekülleri osmoz kurallarına göre madde miktarının çok olduğu yere doğru yani huniye geçer ve hunide su seviyesi yükselir.
Doğru Yanıt: b

Soru 7.
I. Çift katlı zara sahip olmak
II. Oksijen tüketimini sağlamak
III. ATP sentezlemek
IV. Enzimlerin denetiminde reaksiyonları oluşturmak.
Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mitokondri
B)Lizozom
C)Kloroplast
D)Koful
E)Golgi cisimciği
Çözüm:
Çift katlı zara sahip olma, ATP sentezleme mitokondri ve kloroplastın ortak özelliğidir. Hücrede oluşan biyokimyasal olayların büyük çoğunluğunda enzim kullanılır. Oksijen tüketimi ise oksijenli solunumda gerçekleşir. Oksijenli solunum tepkimeleri ökaryot hücrelerde mitokondrilerde gerçekleşir.
Doğru Yanıt: a

Soru 8.
Hücre zarından kolaylıkla geçebilecek molekülleri hücre içinde tutmak isteyen ve hücre içi konsantrasyonu fazla olan bir molekülü almak isteyen bir hücre aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmelidir?
A)Difüzyon
B)Osmoz
C)Pinositoz
D)Aktif taşıma
E)Ekzositoz
Çözüm:
Aktif taşıma, hücre zarından geçebilen küçük moleküllerin düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru geçmeleridir. Bir molekülün hücre içi konsantrasyonun dış ortamdan yüksek tutulması aktif taşımayla sağlanır.
Doğru Yanıt: d

Soru 9.
Bir bakteriye verilen antibiyotik, bakterinin RNA üretimini durduruyor.
Bu durumda hücrede öncelikle aşağıda verilen organellerden hangisinin görevinde ve yapımında aksama olduğu düşünülebilir?
A)Koful
B)Ribozom
C)Lizozom
D)Endoplazmik Retikulum
E)Golgi Aygıtı
Çözüm:
Protein sentezi ribozomlarda RNA aracılığı ile gerçekleşir. RNA üretimi durduğunda ribozomda protein sentezlenemez. Ayrıca ribozomun yapısında bulunan ribozomal RNA' da olmayacağından yeni ribozomlar yapılamayacaktır.
Doğru Yanıt: b

Soru 10.
Hücre zarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Protein, karbonhidrat ve çift katlı yağ tabakasından oluşur.
B)Protein molekülleri değişik büyüklük ve konumdadır.
C)Üzerindeki protein ve yağ moleküllerinin yeri sabittir.
D)Üzerinde madde giriş - çıkışını denetleyen porlar bulunur.
E)Karbonhidratlar, protein ve lipidlere tutunarak zar yapısına katılır.
Çözüm:
Hücre zarı, akıcı mozaik yapıdadır yani hareketlidir. Protein, karbonhidrat, yağ moleküllerinden oluşur, yapısında bulunan porlar madde alışverişini denetler.
Doğru Yanıt: c
BATUHAN 9-H

ÇALIŞMA SORULARI
NÜKLEİK ASİTLER
1. Nükleik asitlerin yapısına katılan;
I. Adenin
II. Fosfat
III. Urasil
IV. Riboz
moleküllerinden hangileri hem DNA hem de RNA'nın yapısında bulunur?
A) Yalnız I
B ) I ve II
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) II,III ve IV
2. Bir nükleik asit sentezlenirken;
I. ATP
II. Enzim
III. Amirtbasit
IV. Organik baz
bileşiklerinden hangileri harcanır?
A) Yalnız I
B ) I ve II
C) II ve IV
D) I ve IV
E) III ve IV
3. Bir DNA molekülünün yapısında bulunan nükleoit çeşitlerinin sayılarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir?
A) Adenin nükleotid sayısı ve toplam zayıf hidrojen bağ sayısı
B ) Adenin ve timin nükleotidlerinin toplam sayısı
C) Adenin ve timin nükleotid toplamının, guanin ve sitozin nükleotid toplamına oranı
D) Guanin ve sitozin nükleotidlerinin toplam sayısı
E) Deoksiriboz şekerlerin toplam sayısı
4. Farklı türlere ait canlıların DNA moleküllerinde;
I. Nükleotitsayısı
II. Pürin ve pirimidin bazlarının orani
III. Gen sayısı
IV. Zayıf hidrojen bağ sayısı ifadelerinden hangilerl ortaktır?
A) I ve II
B ) II ve III
C) III ve IV
D) Yalnız II
E) Yalnız III
5. DNA eşlenmesinde;
I. Deoksiriboz
II. Adenin
III. Fosfat
IV. Sitozin
moleküllerinden hangileri eşit sayıda kullanılır?
A) I ve II
B ) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV
6. Canlıların kalıtsal yapısını oluşturan DNA ve RNA moleküllerinde aşağıdakilerden hangisi ortak olarak bulunur?
A) Timin nükleotit
B ) Riboz şeker
C) Urasil nükleotit
D) Deoksiriboz şeker
E) Fosfat
7. Adenin nükleotitlerin sayısı guanin nükleotitlerin sayısının iki katı olan bir DNA'da sitozin sayısı 200 olduğuna göre bu DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı kaçtır?
A) 480
B ) 1200
C) 1600
D) 1900
E) 2000
8. Bir DNA'da 300 adenin ve 2400 zayıf H bağı bulunduğuna göre, bu DNA'daki toplam deoksiriboz şeker sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 150
B ) 300
C) 450
D) 900
E) 1800


9. DNA eşlenmesinde görülen aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir?
A) Organik bazların deoksiribozla birleşmesi
B ) Nükteotitlerin birbirine bağlanması
C) Zayıf hidrojen bağlarının koparılması
D) Fosfatların deoksiribozla birleşmesi
E) Nükleotitlerin hidrojen bağlarıyla birleşerek çift zinciri oluşması
10. Nükleik asitleri oluşturan;
I. Organik baz
II. Üçlü şifre
III. Nükleotit
IV. Gen
yapılarının basitten karmaşığa doğru dizilişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) I - II - III - IV
B ) I - II - IV - III
C) I - III - II - IV
D) II - IV - III - I
E) III - II - IV - I

11.Prokaryot ve ökaryot canlıların DNA'ları ile ilgili;
I. Bütün canlı hücrelerde bulunur.
II. Hücre bölünmeleriyle yeni hücrelere aktarılır.
III. Hücre sitoplazmasında bulunur.
ifadelerinden hangileri her zaman ortaktır?
A) Yalnız I
B ) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
12. Hücredeki RNA çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Urasil nükleotit içerirler.
B ) DNA tarafından sentezlenirler.
C) Protein sentezinde görev yaparlar.
D) Riboz şeker bulundururlar.
E) Pürin ve pirimidin baz sayıları eşittir.
13. Bir canlıda;
I. DNA'nın parça kopması
II. RNA'nın parçalanması
III. DNA'nın eşlenmesi
olaylarından hangileri genetik şifrenin değişmesine neden olmaz?
A) Yalnız I
B ) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
14. Sitozin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde;
I. Hidrojen bağ sayısı
II. Guanin sayısı
III. Timin sayısı
durumlarından hangileri bilinirse, toplam nükleotit sayısı hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B ) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I ve II
15. Bir DNA'yı oluşturan karşılıklı çift nükleotit zincirinde;
I. Nükleotitlerin dizilişi
II. Adenin sayısı
III. Fosfat sayısı
IV. Deoksiriboz sayısı
V. Nükleotit sayısı
niceliklerinden hangileri her zaman ortaktır ?
A) I, II ve IV
B ) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV


AŞAĞIDAKI SORULARI DOĞRU VEYA YANLIŞ OLARAK CEVAPLAYINIZ
1.
a)Biyolojinin Amacı, bir canlının belli özelliklerini şifreleyen genetik bilginin başka canlıya nakledilmes. (Y)
b)Kloroplastlar kendi enzimlerini yapabilirler. (D)
c)İnsan vücudunun yaşlanması ile su oranı arasında bilgi yoktur. (Y)
e)Bazı hücreleri gözle görebilmek mümkündür. (D)

2.
a)A ve B grubu vitaminler karaciğerde depo edilir (Y)
b)Yanlış beslenmeye bağlı bir çok rahatsızlık biyoloji bilimine yeterli önem verilmemesinden kaynaklanmaktadır. (D)
c)Hücrede zar yapımını golgi aygıtı gerçekleştirir. (D)
e)Bir hücreli canlılarda bazı besinler kontraktil kofullarda depolanır. (Y)


AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOĞRU KELİMELERLE TAMAMLAYINIZ
3.
a)Alg,bakteri,maya ve küflerin büyük miktarlarda üretilmesinden ve bu canlı hücrelerinin kurutlması sonucu oluşan biyolojik kütleye TEK HÜCRE PROTEİNİ. denir.
b)Ortamın hidrojen iyonu yoğunluğunun negatif logaritması ASİT derecesini verir
c)Küçük Moleküllerin birleşerek su açığa çıkarması olayına DEHİDRASYON. denir.
d)Vücutta yapılmayan ve dışarıdan hazır olarak alınması gereken yağ asitlerine ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ denir.
e)Plazmolize uğramış bir hücre HİPOTONİK..Bir çözeltiye konursa eski halini alır.
KARIŞIK SORULAR
1.Aşağıdakilerden hangisi DNA nın yapısında bulunmaz?
a)Adenin b)Timin c)Fosfat d)Protein e)Deoksiriboz şekeri

2.Hücre zarının yapısına katılan glikoproteinlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Osmozla su alınmasını sağlamak b)Difüzyonla glikoz alınmasını sağlamak
c)Ekzositoz olayını gerçekleştirmek d)Hücreye giren yabancı maddeleri etkisiz hale getirmek
e)Hücrelerin birbirini tanımalarını ve hormonlara cevap vermelerini sağlamak

3.Hücre çeperi bulunduran ve nişasta sentezleyebilen bir hücrede aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilemez?
a)Sentrozomlarını eşleyerek iğ iplikleri oluşturmak b)Selüloz sentezleme
c)Glikozu parçalayarak ATP üretme d)Besin üretmek
e)Kendine özgü molekülleri sentezlemek

4.Mitokondriye ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisi kloroplastta görülmez?
a)iki katlı zar bulundurma b)organik molekül üretme
c)Solunum enzimlerine sahip olma d)Bölünerek sayısını artırma
e)Protein sentezleme

5.Aşağıda verilenlerden hangisindeki moleküllerin hücre zarından geçişi sadece difüzyonla sağlanır?
a)oksijen ve vitamin b)amino asit ve su c)su ve sodyum klorür
d)glikoz ve karbondioksit e)Karbondioksit ve oksijen

6.Aşağıdaki yapılardan hangisi karşısında verilen olayı gerçekleştiremez?
a)Hücre zarı --koful oluşumu b)Koful --salgı üretimi
c)Çekirdek --kalıtsal özellik aktarımı d)Mitokondri --ATP sentezi
e)Kloroplast --oksijen üretimi


7.Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin özelliklerinden biri değildir?
a)Temel yapısı proteindir. b)Hücre içinde üretilirler.
c)Hücre içi ve dışında çalışabilirler. d)Canlılığın temel maddesidir.
e)Bir enzim farklı reaksiyonlarda iş görür.

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA SORULARI
1. Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir.
b. Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır.
c. Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATPyi dış ortamdan hazır olarak alırlar
d. Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir.
e. Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir.

2. Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir
b. Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır
c. Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler
d. Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar
e. Tek hücreli canlılar içerisinde besinlerini kendileri üretebilen tür yoktur

3. Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır?
a. Hareket b. Solunum c. Üreme
d. Dolaşım e. Boşaltım

4. Beslenme tüm canlıların sahip olduğu özelliklerinden birisidir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların beslenme faaliyetlerini gerçekleştirme nedenleri arasında sayılmaz?
a. Canlıların yapısına katılacak moleküllerin temin edilmesi.
b. Canlılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ATP enerjisinin üretimi için hammadde temini
c. Hücrede düzenleyici olarak görev alacak bazı maddelerin karşılanması
d. Farklı özelliklere sahip organizmaların oluşumu için gerekli yeni genlerin temin edilmesi
e. Canlıya özgü kopleks moleküllerin üretimi için gerekli olan monomerlerin karşılanması

5. Gelişmiş yapılı çok hücreli hayvanlara ait
1.hücre 2. Molekül 3. Organel 4. Doku 5. Organ yapıların organizasyon düzeylerine göre basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. 2-1-3-4-5 b. 1-3-2-5-4
c. 2-3-1-4-5 d. 2-3-5-1-4 e. 1-2-4-5-3

6. Belirli bir yaşam alanında bulunan tüm canlı bireyler
1.dış ortamdan hazır organik besin alma
2. Çevresel uyarılara karşı tepki oluşturma
3. Metabolizma sonucu ortaya çıkan atıkların hücreden uzaklaştırılması
4. Eşeyli üreme ile neslin devamının sağlanması
özelliklerinden hangisine sahiptirler?
a. Yalnız 3 b. 1 ve 3 c. 2 ve 3
d. 1,2 ve 4 e. 1,2,3,4,

7. Canlılarda görülebilen
1. Organik besin monomerlerinin oksijen ile yıkıma uğratılması
2.inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesi
3.metabolizma atıklarının hücreden uzaklaştırılması
4.aktif olarak yer değiştirilmesi gibi durumlardan hangileri bir hücreli canlıların tümünde görülür?
a. Yalnız 3 b. 1 ve 3
c. 2 ve 4 d. 3 ve 4 e. 1, 2 ve 4

8. Aşağıdaki olaylardan hangisi bütün canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleştirilir?
a. O2 kullanma
b. Glikoz sentezleme
c. Eşeyli üreme
d. ATP sentezleme
e. Aktif olarak yer değiştirme

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece bazı canlı türleri tarafından gerçekleştirilir?
a. Anabolizma b. Katabolizma c. Solunum
d. Fotosentez e. Üreme

10. Çok hücreli canlılarda görülebilen bir organizasyon aşağıdaki gibidir.
xàhücreàyàzàsistem àorganizma verilen şemada x,y, z yerlerine hangileri gelmelidir?
X Y Z
A Hücre doku organ
B Organel hücre Doku
C molekül doku Organ
D hücre doku Organel
E Molekül Organ doku

11. Canlılarda boşaltım ürünlerinin atılmasında, kontraktil koful, hücre zarı, alev hücresi, böbrek gibi yapılar görev yapar. Farklı canlılarda farklı boşaltım yapılarının gelişmesinde canlının
1. Yaşama alanı 2. Gelişmişlik derecesi
3. Kalıtsal yapı 4. Üreme şekli, özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
a. Yalnız 1 b. 1 ve 3 c. 2 ve 4
d. 1, 2 ve 3 e. 2, 3 ve 4

12. Canlılarda meydana gelen
1.ışık enerjisini organik besin yapısına depo etme
2. Hücresel solunum tepkimeleri ile enerji elde etme
3. Çoğalarak neslin devamını sağlama
4. Metabolizma atıklarını vücuttan uzaklaştırma, gibi olaylardan hangileri ototrof ve heterotroflarda ortak olarak gerçekleşir?
a. Yalnız 2 b. 1 ve 3 c. 3 ve 4
d. 1,2 ve 4 e. 2, 3 ve 4


13. Molekül-organel-hücre-doku-organ-organizma, verilen canlardan hangisi bu organizasyon düzeylerinin hepsini bulundurmaz?
a. Akağaç b. Balık c. Öglena
d. Şapkalı mantar e. Sürüngen

14. Bir hücreli canlılar çevresinden gelen uyarılara karşı tepki gösterirler. Buna göre,
1. Öğlenanın ışığa doğru hareket etmesi,
2. Pürümasyumun soğuk sudan uzaklaşma hareketi
3. Amipin ortamdaki besine doğru yönelmesi , gibi hareket çeşitlerinden hangileri çevresel uyarılara bağlı olarak gerçekleşir?
a. Yalnız 2 b. 1 ve 2 c. 1 ve 3
d. 2 ve 3 e. 1, 2 ve 3

15. Canlılarda görülen hareket biçimlerine ait aşağıdaki verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
a. Bir hücreli canlılarda aktif hareket sil ve kamçı gibi yapılarla sağlanır
b. Tüm canlılar çevrelerindeki çeşitli uyaranlara tepki gösterir
c. Çok hücreli canlıların tümünde harekete yardımcı iç iskelet bulunur
d. Bitkiler durum ve yön değiştirme hareketi yaparlar.
e. Gelişmiş hayvanlarda hareket güçlü kaslar ile sağlanır

16. Canlılarda metabolik faaliyetler sonucunda oluşturulan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Bu olaya boşaltım denir. Bir hücreli organizmalar atık maddelerini hücre zarından dışarı atar. Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda suyun boşaltılmasında kontraktil koful adı verilen yapı görev alır. Çok hücreli çilek bitkisinde ise gövdeden gelen fazla su yaprak uçlarından damlama ile atılır. Yukarıda verilen bilgiye göre
1. Canlılarda boşaltım ürünlerinin vücuttan uzaklaştırılma şekilleri farklılık gösterebilir.
2. Bir hücreli canlıların tümünde suyun fazlası kontraktil kofullar ile boşaltılır.
3. Çok hücreli canlılarda atık ürünlerin boşaltılmasında özelleşmiş doku ve organlar görev alır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3
d. 1 ve 3 e. 2 ve 3

17. Aşağıda verilenlerden hangisi canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?
a. İnorganik ve organik moleküllerden oluşma
b. Yapım ve yıkım faaliyetlerini gerçekleştirme
c. Çevresel uyarılara yanıt verme
d. Besinleri parçalayarak enerji üretme
e. Çoğalarak neslini devam ettirme

18. Canlıların kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Bazı canlılar mitoz bölünmeler ile aynı kalıtsal yapıda yeni bireyler oluşturarak eşeysiz üreme yaparken bazı canlılar eşeyli üreme ile farklı kalıtsal özelliklere sahip bireyler oluştururlar. Yukarıda verilen bilgiye göre ,
1. Üreme türün devamını sağlar,
2. Tüm canlılar hem eşeyli hem eşeysiz üreme yapabilirler,
3. Farklı canlı türlerinin üreme şekli farklılık gösterebilir,
4. Tüm canlılar kendileriyle aynı kalıtsal yapıda yavru bireyler oluşturur, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a. Yalnız 3 b. 1 ve 3 c. 2 ve 4
d. 1, 2 ve 3 e. 2 , 3 ve 4

19. Omurgalı hayvanların,
1. Organ ve sistemlere sahip olma,
2. Eşeyli üremeyi gerçekleştirme,
3. Kas gücü ile hareket etme,
4. Besinlerin yıkımı ile enerji üretme, özelliklerinden hangileri tüm canlılar içen ortaktır?
a. Yalnız 3 b. Yalnız 4 c. 1 ve 2 d. 1 ve 4 e. 2 ve 4

20. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
a. Dokulardan oluşma
b. Solunum yapma
c. Atık maddeleri boşaltma
d. Besin tüketme
e. Uyarılara tepki verme

21. Fotosentezle kemosentez arasındaki fark fotosentez enerji kaynağı olarak ışık kullanılırken kemosentezde enerji kaynağı olarak inorganik maddelerin oksitlenmesiyle ortaya çıkan enerjinin kullanılmasıdır. Bunlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılmaz?
a. Kemosentezde ışık enerjisi kullanılmaz
b. Fotosentezde ATP hem üretilir hem tüketilir
c. Tüm ototroflar karbondioksit tüketir
d. Fotosentetikler ışık enerjisini klorofil sayasinde ATP;ye çevirirler
e. Tüm ototroflar oksijeni sadece üretir

22. Hareketle ilgili olarak,
1. Bir hücreli canlılar hareket edemezler,
2. Bitkiler durum değiştirme şeklinde hareket edebilir,
3. Sadece hayvanlar aktif hareket edebilir. Yargılarından hangileri doğrudur?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3 d. 1 ve 3 e. 1, 2 ve 3

23. Canlıların iç dengelerini (homeostasi) korunmasına,
1. Solunum organından CO2 atılması,
2. Deriden terleme yapılması,
3. Boşaltım sisteminden atıkların uzaklaştırılması, olaylarından hangileri katkı sağlar?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3
d. 1 ve 3 e. 1, 2 ve 3

24. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır?
a. Hücreler arası organizasyon b. Üreme
c. Beslenme d. Boşaltım e. Dolaşım

25. Tüm canlılar bir yada çok sayıda hücreden oluşur. Bazı bir hücreliler bir arada koloni oluşturarak da yaşamlarını sürdürebilir. Bu bilgilere dayanarak,
1. Tüm canlılar çok hücrelidir,
2. Tüm canlılar koloni oluşturabilir,
3. Tüm canlılar hücreye sahiptir, genellemelerinden hangileri yapılabilir?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3
d. 1 ve 3 e. 2 ve 3

26. Canlılardan enerji üretme ve tüketmeyle ilgili olarak,
1. Canlılar için reaksiyonlarda kullanılabilir enerji ATPden sağlanır.
2. ATP sadece oksijenli solunumla üretilir.
3. Sadece kendi besinini üretemeyen canlılar solunum yapar. Yargılarından hangileri doğrudur?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3
d. 1 ve 3 e. 2 ve 3

27. Bir hücrede gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının hepsine birden metabolizma denir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi hücrede gerçekleşen metabolik bir olay değildir?
a. Fotosentez b. Hücre dışı sindirim
c. Solunum d. Protein sentezi e. Enzim üretimi

28. Canlılar;
1. ATP üremi için gerekli enzimleri taşıma,
2. Hücre dışı sindirim yapma,
3. Aktif hareket etme, özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahip olabilirler?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3
d. 1 ve 3 e. 2 ve 3

29. Canlılarda meydana gelen olaylardan bazıları şöyledir;
1. ATP sentezi
2. İnorganik maddelerden organik madde sentezi,
3. Nükleik asit sentezleme,
4. Basit organik bileşiklerden komleks organik bileşik sentezleme. Olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından ortak olarak gerçekleştirilebilir?
a. 1 ve 3 b. 1 , 2 ve 4 c. 1, 3 ve 4
d. 2, 3 ve 4 e. 1,2,3 ve 4

30. Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni organizmalar oluşturmasına üreme denir. Üreme olayı eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre canlılar aşağıdaki olaylardan hangisini doğrudan üreme olayına bağlantılı olarak gerçekleştirmek zorundadır?
a. Hareket b. Organizasyon oluşturma
c. Fotosentez d. Hücre bölünmesi e. Enerji üretme

31. Üremenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Metabolizma olaylarının sürekliliğinin sağlanması
b. Canlıların nesillerinin devam ettirilmesi
c. Hücre sayısının artması
d. Kalıtsal yapının yavru bireylerde korunması
e. Protein sentezinin hızlanması

32. Doğada kendi haline bırakılan her şey düzensizliğe gider. Canlılar enzim kullanabilme yetenekleri sayesinde belli organizasyon çerçevesinde yaşamlarını sürdürür. Çok hücreli canlılarda organizasyon basamakları basitten karmaşığa doğru hangisinde doğru sıralanmıştır?
a. Doku-hücre-organ-sistem-organizma
b. Organ-organizma-doku-sistem-hücre
c. Hücre-doku-organ sistem- organizma
d. Organizma-organ-doku-hücre-sistem
e. Sistem-hücre-organizma-doku-organ

33. Canlıları oluşturan hücrelerle ilgili olarak;
1. Prokaryot hücrelerde kalıtım maddesi bulunur.
2. Ökaryot hücreler yönetici molekül içerirler.
3. Prokaryot hücrelerin tamamı zarlı organele sahiptir. Yargılarından hangileri doğrudur?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3
d. 1 ve 2 e. 1, 2 ve 3


34. Çok hücreli canlılarda;
1. Oksijenli solunum ile ATP sentezleme,
2. Eşeysiz üreme ile birey sayısını arttırma,
3. Protein ve enzim üretebilme. Özelliklerden hangileri ortak değildir?
a. Yalnız 1 b. 1 ve 2 c. 1 ve 3 d. 2 ve 3
e. 1, 2 ve 3

35. Kendi besinlerini üretebilen fotosentetik bir canlı besinlerini üretebilmek için aşağıdakilerden hangisine doğrudan gerek duymaz?
a. Enzim b. Klorofil c. Karbondioksit
d. Işık e. Oksijen

36. Solunum, besinlerin oksijenli veya oksijensiz olarak parçalanması sonucu yapılarındaki enerjinin açığı çıkarılmasıdır. Bu bilgilere dayanarak, canlının enerji üretmek için;
1. Besin, 2. Oksijen, 3 mitokondri, faktörlerinden hangilerine kesinlikle gereksinim duyduğu kararına varılır?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3
d. 1 ve 3 e. 2 ve 3

37. Aşağıdakilerden hangisi her bir canlının sahip olması gereken özelliklerden değildir?
a. Metabolik faaliyetler sonucu boşaltım ürünü oluşturma
b. Enzim kullanma
c. Beslenme
d. Solunum ile ATP sentezleme
e. Hücrelerinde çekirdek bulundurma

38. Bir hücrede gerçekleşen yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının hepsine birden metabolizma denir. Bu bilgilere göre;
1. Fotosentez, 2. Solunum, 3. Hidroliz,
4. Dehidrasyon sentezi , olaylarından hangileri anabolizma hangileri katabolizma kapsamında değerlendirilir?
Anabolizma katabolizma
A 1 ve2 3 ve 4
B 1 ve 3 2 ve 4
C 1 ve 4 2 ve 3
D 2 ve 3 1 ve 4
E 3 ve 4 1 ve 2

39. Tüm canlılarda ;
1. Fotosentez yapma,
2. Solunum ile enerji üretme,
3. Protein ve enzim sentezleme, özelliklerinden hangileri ortaktır?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3
d. 1 ve 3 e. 2 ve 3

40. Çeşitli canlılarda büyüme ve gelişme ;
1. Hücre sayısında artış,
2. Hücre hacminde artış,
3. Protein sentezinde artış, faktörlerinden hangileriyle sağlanabilir?
a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3 d. 1 ve 2 e. 1, 2 ve 3

lise-1 konuları
Organik ve İnorganik bileşikler
Aşağıdaki soruları cevaplayın

1-Enzimatik reaksiyonlara katılacak maddelere sübstrat denir.

2-Adenin ile ribozun birleşlmesiyle oluşan yapıya nükleozit denir.

3-RNA çeşitlerini yazınız?
Ribozamal rna,Taşıyıcı rna,mesajcı rnadır.

4-İnhibitör nedir?
Enzimlerin çalışmasını durduran maddelerdir.
.
5-B1 vitamini nelerde görülür?
Tahıllarda,soya fasulyelerinde,kabuklu yemişlerde bulunur.


6-İnaktif enzimlere ne denir ve örnek veriniz?
Sonuna jen eki getirilen enzimlere denir. Örneğin tripsiyojen,pepsinojen.

7-Vücudumuzdaki mineral tuzlara örnek veriniz?
Sodyum,potasyum,kalsiyumve magnezyum.

8-Potasyum görevleri nelerdir?
Kas liflerinin uyarılmasında ve sinirsel iletimde rol oynar.

9-Florürürün görevleri nelerdir?
Diş minesinin yapısının oluşumunda rol oynar.


10-Canlıların temel bileşenleri ile ilgili;
1.canlı vücudunda sentezlenebilme,
2.tüm çeşitlerinde C veH bulundurma,
3.canlı yapısına katılabilme
özelliklerinden hangileri inorganik ve inorganik bileşik çeşitleri için ortaktır?
A)Yalnız 1 B)Yalnız 3 C)1 ve 3 D)2 ve 3 E)1,2 ve3


11-sabah kalvaltısında tereyağlı tuzsus ekmek yiyen ve süt içen bir insanın karnında aşağıdaki minerallerden hangisinin miktarının artması beklenmez?
A)Kalsiyum B)Fosfor c)potasyum D)iyot e)sodyuım
.

12-Ribozomların yapısına katılan rRNA lar aşağıdaki yapıların hangisinde sentezlenir?
A)Ribozom B)Çekirdek zarı C)Sitoplazma D)Çekirdekçik E)Kromatin iplikler
.


13-Vücuttaki demirin kullanımı ve alınan gıdaların hücre zarından geçebilmesi için gerekli olan mineral hangisidir?
A) Kalsiyum B) Bakır C) Magnezyum D) Fosfor E) Krom


14-
Proteinlerin kimyasal yapılarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Karbon (C) B) Hidrojen (H) C) Azot (N) D) Fosfor (P) E) Krom (Cr)


15-Nişasta gibi çok sayıda glikoz molekülünün dehidrasyon sentezi yaparak birbirine bağlanmasından oluşan büyük moleküle ne denir?
A) Disakkarit B) Maltoz C) Laktoz D) Glikojen E) Fruktoz


16-I.Proteinlerin yapı taşları aminoasitlerdir.
II.Yapı maddesi olarak hücre zarının yapısına katılır.
III. Fazlası idrarla dışarı atılır.
Proteinlerle ilgili olarak, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III


17
Enzimlerin substrata özgü olmalarının sebebi hangisidir?

A) Kofaktöre ihtiyaç duymaları
B) Koenzime ihtiyaç duymaları
C) Apoenzim kısmının DNA'daki gene göre sentezlenmesi
D) Substratların özel olması
E) Enzimin Minerale ihtiyaç göstermesi
.

18-
Aşağıdakilerden hangisi en fazla enerji içerir?

A) Yağ asidi
B) Glikoz
C) Aminoasit
D) Gilserol

19-
. DNA nükleotidleri hidroliz edildiğinde aşağıdakilerden hangisi açığa çıkmaz?

A) Adenin
B) Deoksiriboz
C) Urasil
D) Timin
E) Guanin20-
Uzun süre karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenen bir kişide, bu durumda bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi gözlenmez?

A) Hastalıklara karşı direncin azalması
B) Yaraların geç iyileşmesi
C) Kandaki Amino asit miktarının normal değerden çok yüksek olması
D) Hücrelerde metabolizma hızının azalması
E) Protein sentez hızının azalması
21-
E. – Aminoasit
— Yağ asidi ve gliserol
— Glikoz

Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili,

I. Hidroliz edilemezler.
II. Dehidrasyon sentezine katılarak polimer yapılı maddeleri oluştururlar.
III. Hücrede yakıldıklarında enerji açığa çıkar.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
22-
B. I. Substratın yıkılması
II. Enzime inhibitörün bağlanması
III. Enzimin sentezi

Yukarıdakilerden hangileri her zaman hücre içinde gerçekleşir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
23-
A. I. Adenin – Timin – Fosfat
II. Timin – Deoksiriboz – Fosfat
III. Urasil – Riboz – Guanin
IV. Timin – Riboz - Fosfat

Yukarıda verilenlerden hangileri nükleotid oluşturabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve IV E) III ve IV24-
E. Bir hücre bölünmesi sırasında DNA kendini eşlerken 3000 fosfat ve 300 Adenin kullandığına göre DNA’nın tek zincirindeki nükleotid sayısı kaçtır?

A) 900 B) 1000 C) 1200 D) 1400 E) 1500
25-
C. Hücrede mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere 3 çeşit RNA vardır.

Bu RNA çeşitleri ile ilgili olarak aşağıdaki verilenler bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) rRNA ribozomun yapısına katılır.
B) mRNA, DNA tarafından üretilir.
C) tRNA, 64 çeşit antikodon bulundurur.
D) mRNA üzerindeki üçlü nükleotidlere kodon denir.
E) Kodonlar kodlardan şifrelenir.
26-
E. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA’nın ortak özelliği değildir?

A) Ökaryot hücrenin çekirdeğinde bulunurlar.
B) A, G, S bazlarına sahiptirler.
C) Fosfodiester bağı bulundururlar.
D) Dehidrasyon sentezi ile oluşurlar.
E) Pürin sayısı primidin sayısına eşittir.27-
D. DNA’nın bir zincirindeki bir bölümün nükleotit sırası SGATAG ise bu zincirden sentezlenen, mRNA dizisindeki nükleotid sırası ne olur?

A) GSUATS
B) GSTUAG
C) SGAUUS
D) GSUAUS
E) GSAUAG


29-
( Y ) 4. Proteinlerin hidrolizi pH’ı arttırır ve asitliği azaltır.

30-
( D ) 5. Fosfat grupları arasında üç yüksek enerji bağı bulunur.
31-
Mineraller düzenleyici ve yapıtaşı olarak görev yaparlar.


32-
Sindirim ile daha küçük bileşiklere parçalanamayan organik bileşiklere monomer denir.


33-Vücuda alınan fazla karbonhidrat ve protein, yağa dönüştürülerek depo edilir.


34-Kemik gelişiminde D Vitamini etkilidir.35-Canlı hücrelerde bulunan biyolojik katalizörlere enzim denir.


36-Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir.


37-Eksikliğinde deride kuruma ve pullanma, gece körlüğü rahatsızlıkları görülen, vitamin çeşidi A vitaminidir.

Hücreler, besinlerden enerji elde ederken sırası ile ; karbonhidrat, yağ, ve protein besinlerini kullanırlar.


38-Doymamış bitkisel yağlar , yüksek basınç ve sıcaklık altında hidrojen ile doyurularak margarinler oluşur.


.39- Enzim etkinliğini arttıran maddelere aktivatörler , enzim
etkinliğini durduran veya azaltan maddelere ise inhibitörler denir.

.40- Tüm canlılar kendi besinlerini kendileri üretir. (Y)

41 Doğadaki tüm canlılar mineralleri dış ortamdan hazır alırlar. (D)

42- Vitaminler, solunum olayında enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. (Y)

43-Glikojen hayvansal hücrelerdeki glikoz deposudur. (D)

44- RNA, DNA’dan aldığı kalıtsal bilgiyi ribozomlara taşıyarak protein sentezini sağlar. (Y)

. 45-D vitamini eksikliği çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise osteomalaziye neden olur. (D)

46- Çekirdekçik çekirdeğin RNA sentezinin yapıldığı bölümdür. (D)
.
47-Kitin, mantarların çeper yapısına katılan azotlu polisakkarittir. (Y)

48-Glikoz, dehidrasyon sentezi ile üretilmez. (D)

49-C vitamini vücutta depo edilemez. (D)

50-Enzimler reaksiyonu başlatırlar. (Y)51-Yağlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Yapılarında ester bağı vardır.
b) Hücre zarının yapısına katılırlar.
c) Sindirildiklerinde fazla miktarda enerji verirler.
d) Organik çözücülerde çözünürler.
e) Deri altında birikerek ısı kaybını önlerler.
52-Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin yapısında glikozit bağı bulunmaz?
a) Galaktoz
b) Selüloz
c) Glikojen
d) Sükroz
e) Laktoz

53-Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin özelliklerinden değildir?
a) Hidroliz tepkimeleri ile amino asitlere ayrılırlar.
b) Sadece yapı maddesi olarak kullanılırlar.
c) Hormonların yapısına katılırlar.
d) Yapılarındaki monomerlerin sayı, sıra ve çeşidi nükleik asit tarafından belirlenir.
e) Enzimatik tepkimelerle üretilirler.


54- Aşağıdaki organik moleküllerden hangisi suda daha küçük bileşenlerine ayrılamaz?
a) Laktoz
b) Fruktoz
c) Glikojen
d) Protein
e)Maltoz


55-Aşağıdaki hangi organik molekülü tamamen hidrolizi ile oluşan monomerler ortamın asitlik derecesinin artmasına neden olur?
a) Glikojen
b) Maltoz
c) Nişasta
d) Sakkaroz
e) Protein

56-Laktoz, sakkaroz ve nişastanın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek çeşit monomerden oluşma.
b) Depo maddeleri olması.
c) Sindirim sonucu glikoz oluşturma.
d) Galaktoz içerme.
e) Sadece bitkisel hücrelerde sentezlenme.


57-I. Yağ asitlerinin yapısı
II. Gliserolün yapısı
III. Yağ asitleri ile gliserol arasındaki bağ çeşiti
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hayvansal ve bitkisel yağ molekülleri için ortaktır?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

58-Bir glikojen molekülünün yapısındaki glikozit bağı sayısı bilindiğine göre;
I. Hidrolizinde harcanan su miktarı,
II. Yapısındaki glikoz sayısı,
III. Sentezinde açığa çıkan su miktarı.
Niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
a) Yalnız III
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

59-Aşağıdaki besinlerden hangisi canlı organizmalar tarafından sentezlenemez?
a) Yağlar
b) Proteinler
c) Vitaminler
d) Madensel Tuzlar
e) Karbonhidratlar


.60- Nükleik asitlere ait ;
I. Nükleotitlerden oluşma
II. Primidin bazları içerme
III. Kendini eşleyebilme
Özelliklerinden hangileri nükleik asitin DNA olup olmadığını belirtmede kullanılabilir?
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

. 61-Aşağıdaki organik baz çiftlerinden hangileri çift halka yapısına sahiptir?
a) Timin - Urasil
b ) Adenin – Guanin
c)Adenin –Urasil
d) Guanin – Sitozin
e) Adenin - Timin


62- Aşağıdakilerden hanğisi vitaminlere ait değildir?
a) Kofaktör olarak görev yapma
b) Düzenleyici olma
c) Sindirilmeden hücre zarından geçme
d) Enerji vermeme
e) Organik yapılı olma63-DNA ve RNA nın yapısına katılan bütün nükleotit çeşitlerinin yapısında deoksiriboz şekeri bulunur .(Y)

64-Enzimler biyokimyasal tepkimeye girecek molekülleri aktifleştirerek tepkimenin düşük enerji düzeyinde gerçekleşmeni sağlar.(D )

65-Enzimler vücuttaki tepkimeleri çoğunlukla yavaşlatan ve tepkime sırasında miktarı azalan moleküllerdir (y)
66-İyot tireot bezi hormonu olan tiroksinin yapısına katılır . iyot esksikliğimde tiroksin az salgılanır ve tiroit bezi büyür,guatr denilen hastalık meydana gelir.(D)

67-proteinler Organizmada su mineraller ve vitaminler düzenleyici olarak kullanırken karbonhidratlar yağlar, enerji verici olarak kullanılır.(D)
68-Laktoz ve sükroz bütün bitkiler tarafından sentezlenen disakkaritler olup fazlası nişasta şeklinde depo edilir.(y)

69-Adenin ve guanin pirimidin gurubu bazlar olup tek halkalı timin ve sitozin isepirün gurbu bazlar olup çift halkalı yapıdadır.(Y)

70-Bir apoenzim çeşitli birden cok koenzim veya kofaktörle calısabilir.dolayısıyla koenzim veya kofaktör ceşiti apoenzim cesidinden daha fazladır.(y)

71-Ortamda yeterli substrat varsa enzim yogunlugu arttıkca tepkimenin hızı giderek yavaşlar ve durur.(y)

72 eksikliğinde damar duvarlarındaki hücrelerin yapısı bozulur. Diş etlerinde kanamalar görülür. Bu hastalığa ; denir.(c vitamini , sükorvut)

73-Yapısında yağ asiti ve gliserzı değişik molekülleride bulunduran yağlar ;..olarak adlandırlır.(bileşik yağlar.)
74- oda sıcaklıgında sıvıdır. Ve pamuk soya mısır ay çiçeği zeytin fındık gibi bitkilerden elde edilir.( doymamıs yaglar.)

75-Hücrelerdeki hayatsal olayları düzenleyen ve yöneten hücrenin genetik bilgisini depolayan moleküllere ; denir.( nükleik asitler.)

76-Sitozin timin ve ürasil bazları tek halkalı yapıda olup ;.. gurubu bazlar olarak adlandırılır.(pirimidin)
77-RNA moekülü tek zincirli olup yapısında dna dan farklı olarak ; sekeri ve ;..nükleotidi bulunur.( riboz ürasil.)

78-Reaksiyonların gerceklesmesi için gerekli olan enzim kullanılarak düşürülebilir.( aktivasyon enerjisi.)
79-Enzimler etki ettiği molekül olan substrata Uygunlugu gösterek biçimde baglanırlar.(anahtar kilit.)

80-Vücudumuzdaki önemli organik bileşikler olan yağlar asagıdaki görevlerden hangisini yerine getirmezler.
A)Hücre zarının akıcı yapısını oluşturma B)Deri altında birikerek vücudun ısı kaybını önleme C)Bazı ve hormon ve vitaminlerin yapısına katılma D)Enerji kaynagı deposu olarak kullanılma E)Virüs enfoksiyonlarına karsı interferonu olusturma

81-İnsan vücudunda görev yapan organik besinlerin ( protein yag korbonhidratlar) ortak özelliklerinin yanında her besin gurubuna ait bazı özelliklerde vardır. Aşağıda verilenlerden hangısı bu üc besin ceşitinden sadece birisi ile ilgilidir.
A)Hücre zarının yapısına katılma B)Enerjı verici olarak kullanılma C)Bazı hormanların yapısını oluşturma D)Yapısında azot minerali bulundurma E)Canlı vücudunda sentezlenebilme

82-Bir nötral yağ molekülünün sentezlenmesi sırasında
1-Doymus yağ asiti 2-Doymamıs yag asiti 3-Fosfolipit molekülü 4-Gliserol şeklindeki yag ceşitlerinden hangileri kullanılabiir.
A)1 ve 3 B)2 ve 4 C) 1,2 ve 4 D)1,3 ve 4 E) 2, 3 ve 4
83-Enzimler en yaygın olarak etki ettikleri maddelerin son iki harfi yerine ( az ) eki getirilerek adlandırlır. Buna göre asağıda verilen enzim isimlerinden hangisi bu kurala uygunluk göstermez.
A) Maltozu parcalayan maltaz B)Proteinlere etki eden proteazlar C) Selülozu parcalayan selülaz D)Hidrolizi gerceklestiren hidrolazlar E)Sükroza etki eden sükraz


84-Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA yapısına katılan değişmez bir yapı taşıdır?
A) Timin nükleotit B) Urasil nükleotit C) Fosforik asit D) Pentoz E) Riboz şekeri

85-I- Koenzim eksikliği II- Kofaktör eksikliği III- İnhibatör varlığı IV- Substrat miktarının artması Yukarıdaki verilenlerden hangileri enzim faaliyetini olumsuz yönde etkiler?
A) I-II-III B) II-III C) I-II D) I-II-III-IV E) III-IV

86-Protei'n sentezinde kalıp olarak iş gören mRNA üzerindeki kodon sayısı 48 ise, bu mRNA'nın sentezlendiği DNA'daki gen bölgesinin nükleotit sayısı kaçtır?
A) 48 B) 96 C) 144 D) 192 E) 288

87- Bir RNA molekülünün yapısında bulunan adenin nükleotidinin hidrolizinden aşağıdaki hangi moleküller meydana gelir?
A) Adenin, deoksiriboz, fosforik asit B) Adenin, DNA polimeraz, DNAaz C) Adenin, riboz, 3 fosforik asit D) Adenin, deoksiriboz, 3 fosforik asit E) Adenin, riboz, fosforik asit

88-Bir hücre enerji ihtiyacını karşılamak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini kullanır?
A) Protein B) Yağ C)Nişasta D) Glikojen E)Glikoz

89- Organik bileşik olmasına rağmen aşağıdakilerden hangisi canlı hücrelerde enerji kaynağı olarak kullanılamaz?
A) Glikoz B) Vitamin C) Protein D) Yağ asiti E) Yağ

90- Aşağıdaki organik bileşikler ve yapı taşları eşleştirilmiştir. Yanlış olan hangisidir?
A) Protein-Aminoasit B) Yağ-Yağ asiti ve gliserin C) Glikojen-Glikoz D) Selüloz-Glikoz E) Laktoz-Früktoz
91- Sitozin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde;
I. Hidrojen bağ sayısı II. Guanin sayısı III. Timin sayısı durumlarından hangileri bilinirse, toplam nükleotit sayısı hesaplanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I ve II

92-Anlamlı bir ipliğinde 450 nükleotid bulunan bir DNA molekülünde Adenin Nükleotit sayısı 200 dür. DNA molekülünde toplam kaç Hidrojen Bağı bulunur?(turkeyarena.com)
A) 1100 B) 1150 C) 1800 D) 1950 E) 2700

93- Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA yapısına katılan değişmez bir yapı taşıdır?
A) Timin nükleotit B) Urasil nükleotit C) Fosforik asit D) Pentoz E) Heksoz

94- Nükleik asitlerin yapısına katılan bazlardan hangisi RNA da bulunmaz?
A) Adenin B) Guanin C) Sitozin D) Timin E) Urasil

95- I. Tekrar tekrar kullanılma II. Protein sentezinde görev yapma III. Çekirdekte üretilme IV. Nükleotidlerden oluşma Verilenlerden hangileri her üç RNA (mRNA, tRNA, rRNA) için ortak özelliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV


96- I. Zayıf H bağı bulundurma II. İki nükleotit zincirinden oluşma III. Azotlu organik baz bulundurma IV. 5 C’lu şeker bulundurma Hangileri DNA ve mRNA için ortak özelliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
97- Aşağıdakilerin hangisinde nükleotid bulunmaz?
A) Virüs B) Ribozom C) rRNA D) Kloroplast E) Hormon

98- Canlılarda aynı nükleotidler kullanıldığı halde DNA’ların farklı bilgi taşıması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kullanılan beş karbonlu şeker çeşidi B) Nükleotitlerin sayı ve dizilişi C) Yaşanılan ortamın farklı olması D) Canlıların organizasyon düzeyinin farklı olması E) Şeker ile fosfat arasında kurulan bağ

99- I. Gen Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yandaki birimlerin II. Adenin III. Nükleotid IV. DNA V. Kromozom küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III, IV B) II, III, I, IV, V C) II, IV, III, I, V D) II, III, IV, V, I E) I, II, III ve IV


100- Ototrof bir organizmada, glikozdan protein, yağ ve polisakkarit sentezlenirken,
I. Klorofil II. Enzimler III. ATP IV. Madensel tuz moleküllerinden hangileri harcanır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV
101- DNA Molekülünde anlamlı zincirindeki baz sırası GCGAT ise Tamalayıcı zincirdeki baz sırası
hangisidir?
A) CTAGC B) GTAGC C) CATGC D) CGCTA E) GCGTA
102- Aşağıdakilerden hangisi yağların özelliği değildir?
A) Hücre zarının yapısına katılma B) Enerji ihtiyacını karşılama C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma D) Bazı hormonların yapısına katılma E) Soğuktan korumayı sağlama
103- Bir polipeptitin yapısında 18 peptit bağı varsa bu molekülün sentezinde kaç molekül
aminoasit kullanılır?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 34 E) 36

Boşluk doldurma soruları
104-enzim ile sübstratın arasında... anahtar-kilit... uyumu vadır
105-enzimlerin etkinliklerini arttıran maddelere...aktivatör.. denir
106-enzimlerin yapısındaki protein kısmına ... apoenzim.. denir
107-enzimlerin yapısındaki mineral kısmına...kofaktör.. denir
108-enzimlerin yapısındaki vitamin kısmına...koenzim... denir
109-yapısında C,H,O atomları taşıyan sve canlılar tarafından üretilebilen maddelere ....organik..... maddeler denir.
110-su, ....inorganik..... maddelere örenektir
bir molekülün içindeki atomların birbirine bağlanmasını sağlayan bağlara .....kimyasal bağlar....... denir.
111-karbonhidratların yapıtaşı olan organik bileşikler....monosakkaritler....... dir.

112-polisakkaritlerde ...glikozit......bağı bulunur.
113-hayvanlarda gözlenebilen 2 polisakkarit çeşidi, .....glikojen...... ve .....kitin.....dir.
114-yağlarda bulunan bağlara....ester....... bağı denir.
115-....Doymuş........ yağlarda iki bağ yapmış karbonatomuna rastlanmaz.


D... enzimler reaksiyonu başlatmazlar,başlamış reaksiyonları hızlandırırlar

D... şekerler monosakkarit disakkarit ve polisakkarit olmak üzere 3 grupta incelenirler

Y... aktif olan enzimler -jen ekiyle biter,inaktif olanlar ise -az ekiyle biter

Y...canlı sistemindeki katalizörlere mineral denir

Y... substartın yüzeyi ne kadar geniş ise reaksiyon o kadar yavaştır

Y... enzimler reaksiyondan bozulup çıkarlar ve bir daha asla kullanılmazlar

D.. böcek ilaçları, ağır metaller ve yılan zehri gibi bazı maddeler enzimlerin çalışmalarını engeller. böyle maddelere inhibitör maddeler denir

D...yağda erimeyen vitaminler B ve C vitaminleridir

Canlıların en temel maddesi su dur.

Maltoz ve sakkaroz bitkisel, laktoz hayvan kökenli disakkaritlerdir.

Yağların yapısında karbon,hidrojen ve oksijen elementleri bulunur.
Sudan sonra canlı yapısında en fazla bulunan bileşikler proteinlerdir.

Canlı hücrelerinde bulunan biyolojik katalizörlere enzim denir.

Vitaminler , vücut metabolizması için gerekli olan fakat vücut hücrelerinde üretilmeyen organik yapıdaki bileşiklerdir.
Canlılarda DNA ve RNA olmak üzere 2 çeşit nükleik asit bulunur.

Çok sayıda monosakkaritin birleşmesiyle polisakkaritler meydana gelir. (D)

Yağlar hücrede enerji verici besin olarak kullanılır. (D)

Yağ asidini oluşturan karbon zincirinde karbonlar arasında çift bağ bulunan yağlara doymuş yağ asidi denir. (Y)

Proteinler mikroplara karşı savunma yapar. (D)

Canlı hücrelerde bulunan biyolojik katalizörlere mineral denir. (Y)

Enzimler sulu ortamda çalışır. (D)

Yağda eriyen vitaminler A,D,E,K vitaminleridir. (D)

E vitamini eksikliğinde raşitizm görülür. (Y)

C vitamini eksikliğinde halsizlik görülür. (D)

Proteinler enerjiyi hemen kaybettiklerinden dolayı 3. Dereceden enerji kaynağıdır. (D)

RNA tek iplikli olduğu için kendini eşleyebilir. (Y)

Mesajcı RNA, DNA dan aldığı protein sentezi ilgili şifreyi ribozoma taşır. (D)

Canlıların en küçük yapı birimine vitamin denir. (Y)
116-Aşağıdaki karbonhidrat çiftlerinden hangileri yalnızca hayvanlarda bulunur?
A) Glikojen- Nişasta B) Laktoz-Selüloz C) Nişasta-Selüloz
D) Glikojen-Laktoz E) Kitin-Selüloz

________________________________________


117- Yandaki grafik açlık halinde insan vücudunda organik madde kullanım sırasını göstermektedir.bu grafiğe göre; I,II,III nolu organik maddelerin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
I II III

A) Yağ Karbonhidrat Protein
B) Protein Karbonhidrat Yağ
C) Karbonhidrat Yağ Protein
D) Protein Yağ Karbonhidrat
E) Yağ Protein Karbonhidrat


________________________________________

118-55 tane glikozid bağının bulunduğu bir nişasta molekülü sentezlenirken kaç mol H2 O açığa çıkar?
A) 56 B)55 C) 54 D) 24 E) 23

________________________________________

119-Aşağıda verilen enzimlerin özelliklerinden hangisi doğru değildir?,
A) Enzimler tekrar tekrar kullanılırlar.
B) Bütün enzimler pH:7 aktif olarak çalışırlar.
C) Enzimler için optimum sıcaklık (300-370) arasıdır.
D) Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir.
E) Apoenzimler kendilerinin seçtikleri koenzimlerle çalışırlar
________________________________________

120-Toplam nukleotid sayısı 2500 olan bir DNA’da 750 guonin nukleotid bulunmaktadır.
Bu DNA’daki sitozin ve Adenin nukleotidlerin toplam nukleotid sayısına oranı nedir?
A) B) C)
D) E)
________________________________________

121- Bir DNA molekülünün bir ipliğinin hidrolizinden 107 adeninli, 205 guaninli, 43 timinli ve 95 sitozinli nukleotid açığa çıkmıştır. Bu DNA molekülündeki guaninli nukleotidlerin toplam nukleotid sayısına oranı nedir?

A)41 / 180
B) 41 / 90
C) 1/3
D) 2/3
E) 1/2
________________________________________

122-Bir bitki hücresi;

I. Glikojen
II. Nişasta
III. Protein
IV. Glikoz

Moleküllerinden hangilerini sentezlerken su açığa çıkarır?

A) I,II,III ve IV B) II ve III C) II ve IV D) Yalnız II E) Yalnız IV
________________________________________

123- Aşağıdakilerden hangisi A Vitaminin özelliği değildir?

A) Bitkisel dokularda provitamin-A olarak bulunur
B) Yağda çözünür
C) Hayvansal dokularda A vitamini olarak bulunur.
D) Eksik alındığında gece körlüğü meydana gelir.
E) Fazlası idrarla atılır.
________________________________________

124-Proteinlerin kimyasal yapılarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Karbon (C) B) Hidrojen (H) C) Azot (N) D) Fosfor (P) E) Krom (Cr)


125- Aşağıdakilerden hangisi yağ çeşitlerindendir ?
A) monosakkaritler B) disakkaritler C) proteinler D) steroitler
E) vitaminler

126- Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin çalışmasında etkili olan faktörlerden değildir ?
A) Sıcaklık B) Aktivasyon enerjisi C)inhibitörler D) su E) yoğunluk

127-Vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Su B)vitamin C)mineral D)karbonhidrat E) enzim


128- Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin yapısına katılır ?
a)su B) tuz C) mineral D) enzim E) vitamin129-Bir hayvanın kas hücrelerinde enerji elde etmek amacıyla ilk önce kullanılan,en fazla enerji veren ve kullanılmak üzere en son başvurulan maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Glikoz-Yağ-Protein
b)Yağ-Protein-Glikoz
c)Glikoz-Protein-Yağ
d)Yağ-Glikoz-Protein
e)Protein-Yağ-Glikoz

130-Aşağıda verilen bazlardan hangisinin olması bu nükleik asitin DNA olduğunun kesin kanıtıdır?
a)Timin b)Urasil c)Sitozin d)Guanin e)Adenin131-Aşağıdaki minerallerden hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

Mineral Görevi
A)Sodyum Vücut sıvılarında ozmotik basıncın ayarlanması
B)İyot Kasın kasılmasının başlatılması
C)Demir Hemoglobinin oksijen taşımasında
D)kalsiyum Kanın damar dışında pıhtılaşmasında
E)potasyum Sinir hücresinde uyartı iletimi

CEVAP: B (İyot;Tiroksin hormonunun yapısına katılır.)


132-Su ve minerallerle ilgili olarak,
1.İnorganik yapılıdır.
2.Sindirime uğramazlar.
3.Düzenleyicidirler.
4.Enerji verirler.
İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) yalnız 1 B)yalnız 3 C)1 ve4 D)1,2 ve 3 E)1,2,3 ve 4

CEVAP:D(su ve mineraller enerji vermezler.)


133-Aşağıdaki moleküllerden hangi monosakkarit değildir?

A)Glikoz B)Riboz C)Deoksiriboz D)Fruktoz E)Laktoz

CEVAP:E (Laktoz disakkarittir.)


134-Doymuş yağ asitleri için,
1.Genellikle bitkisel kaynaklıdır.
2.Karbon atomları arasında çift bağ yoktur.
3.Oda sıcaklığında genellikle katıdır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız 1 B)Yalnız 3 C)1 ve 2 D)2 ve 3 E)1,2 ve 3


135-Vitaminler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Organiktirler.
B)Enerji vermezler.
C)Düzenleyicidirler.
D)Bütün canlılarda sentezlenir.
E)Sindirilemezler.

CEVAP:D (Vitaminlerin hepsi tüm canlılarda sentezlenmez.)


136-Aşağıdakilerden hangisi enzimler için yanlış kullanılmış bir bilgidir?
A)Tepkimelerden değişmeden çıkarlar.
B)Aktivasyon enerjisi azaltırlar.
C)Yardımcı grup substratı tanır.
D)Etkisini subsrat yüzeyinden başlar.
E)Gen kontrolünde sentezlenir.

CEVAP:C (Yardımcı grup substratı tanımaz,substratı tanıyan apoenzimdir.)


137-DNA yapısındaki,
1.Organik baz
2.Deoksiriboz şeker
3.Fosfat grubu
moleküllerinden hangisi ya da hangilerine göre isimlendirilir?
A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)Yalnız 3 D)1 ve 3 E)1, 2 ve 3

CEVAP:D (DNA yapısındaki organik bazın dizilimi genetik şifre oluşumunu sağlar.)


138-mRNA nın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kalıtsal bilgi taşımak
B)Hücreyi yönetmek
C)Protein sentezi için gerekli bilgiyi DNA dan almak
D)Amino asitleri ribozoma taşımak
E)Riboz umun yapısına katılmak

CEVAP:C (mRNA nın görevi protein sentezi için gerekli bilgiyi DNA dan almaktır.)139-Oksijenli solunumla sentezlenen ATP aşağıdaki olaylardan hangisinde kullanılmaz?
A)Kas kasılması
B)Sinirsel iletim
C)hücre bölünmesi
D)fotosentezde glikoz sentezi
E)aktif taşıma

CEVAP: D(Glikoz sentezinde kullanılan ATP ışık enerjisiyle fotosentezden elde edilir.)


140-Canlılar yapılarını oluşturmak ve hayatlarını devam ettirmek için ENERJİYE ihtiyaç duyarlar.
.Solunumun amacı ATP elde etmektir.
.Hücre içerisinde organik ve İNORGANİK maddeler bulunur.

Organik moleküllerde HİDROJEN,OKSİJEN ve KARBON elementleri bir arada bulunur.

Organik bileşikler hücrede DÜZENLEYİCİ ,enerji verici ve YAPI-ONARICI olarak görev yapar.

Organik besinlerde enerji elde etme sırası KARBONHİDRAT, YAĞ ve PROTEİN dir.

Proteinlerin yapı taşları AMİNO ASİT tir.

.Hayvanlarda Protein en çok YAPI MADDESİ olarak kullanılır.

Organik moleküllerden olan nükleik asitler de FOSFAT taşır.

.İnorganik bileşikler canlı vücudunda sentezlenmez ve enerji vermezler........(D/Y)

Ortam suyu %15 in üzerinde olduğunda enzimlerin faaliyetleri vardır........(D/Y)

Dehidrasyon nedir?

Küçük moleküllerin büyük moleküllere dönüşürken su vermesidir.


Minerallerin canlılar için önemi nedir?

-Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır.
-Vücutta düzenleyici olarak görev yapar.


Monosakkaritler nelerdir?

Glikoz,Fruktoz,Galaktozdur.


Yağların özellikleri nelerdir?

-Yapı maddesi olarak hücre zarının yapısına katılır.
-Bazı hormon ve vitaminlerin yapısını oluşturur.
-Enerji kaynağı olarak kullanılır.
-Vücut ısısını korur.
-Yağda çözünen vitaminlerin kana geçmesini sağlar.
Deaminasyon nedir?

Amino asit sentezi için gerekli olmayan amin gruplarının amonyak şeklinde uzaklaştırılmasına denir.


Suda çözünen vitaminler nelerdir?

B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12 vitamini,H vitamini,C vitaminidir.


Enzimlere etki eden faktörler nelerdir?

Sıcaklık,ortamın asidik-bazik özelliği,substrat yoğunluğu,enzim yoğunluğu,Substrat yüzeyi,su miktarı,aktivatörler ve inhibitarlerdir.

.DNA nın görevleri nelerdir?

Hücre bölünmesi sırasında kendini eşlemek suretiyle kalıtsal bilginin,yavru hücrelere değişmeden aktarılması ve hücrede birçok hayatsal olayları yönetmektir.


RNA nın hücredeki yeri neresidir?

Çekirdekte sitoplazma ve ribozomların yapısında bulunur.


Fosforilasyon nedir?

ADP molekülüne bir tane fosfat grubu bağlanıp ATP molekülü sentezlenmesine denir.ORGANİK BİLEŞİKLER
1. Günlük olarak
- Süt ve süt ürünleri
- Et ve et ürünleri
- Baklagillerle
Beslenen bir insanda en çok aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisini yemiş olur.

A) A vitamini B) B vitamini
C) C vitamini D) Yağ
E) Proteinler
2. Bir canlı kendi besinini kendisi yapabiliyorsa, bu canlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Atmosfere O2 verir.
B) Işık enerjisini kullanır.
C)Kloroplastları vardır.
D)İnorganik maddelerden organik madde sentezler.
E) Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir.

3.Yağ moleküllerini sentezlemek için 5 molekül gliserol kullanılmıştır. Buna göre sentez sırasında kullanılan yağ asidi ve açığa çıkan su molekülü sayısı nedir?
Kullanılan Açığa çıkan
Yağ asidi su molekülü

A) 15 15
B) 10 10
C) 5 15
D) 15 5
E) 10 5
4. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin karşısındaki beslenme şekli kendisine uygun değildir?

A) Tenya > Parazit
B) Su yosunu > Holozoik
C) Küf mantarı > Saprofit
D) Nitrat bakterisi > Kemosentetik
E) Nitrit bakterisi > Kemosentetik

5. Yeşil bir bitkide kompleks organik moleküllerin sentezi sırasında, aşağıdakilerden hangisi tüketilmez?

A) Glikoz B) Nükleotid
C) Aminoasit D) Yağ asidi
E) Enzim

6. İnsanda, aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezi yapılamaz?

A) Temel aminoasitlerin
B) Enzimlerin
C) Nükleotidlerin
D) Yağların
E) Proteinlerin

7. Aşağıdakilerden hangisi yağların özelliği değildir?

A) Hücre zarının yapısına katılma
B) Enerji ihtiyacını karşılama
C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma
D) Bazı hormonların yapısına katılma
E) Soğuktan korumayı sağlama

8.
- Protein
- Enzim
- Polipeptit
moleküllerinin tümünün yapısında;
I. Glikoz
II. Aminoasit
III. Yağ asidi
monomerlerinden hangileri ortak olarak bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II, III D) I, II
E) Yalnız III

9. Bir öğrenci sabah kahvaltısında
- Bir yumurta
- Beyaz peynir
- Bir dilim ekmek
yemiştir.
Besin maddelerinin sindirimi sonucunda öğrencinin
kanına en çok aşağıdakilerden hangisi karışır?

A) Vitamin B)Aminoasit C) Protein
D) Yağ E) Gliserol

10.
Eşit miktarda,
I- Protein
II- Yağ
III- Karbonhidrat yıkılmasıyla
Açığa çıkan enerji miktarı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisi gibidir.

A) I, II, III B) I, III, II
C) II, I, III D)II, III, I
E)III, I, II

11. Canlı bir hücrenin yapısında

I. Karbonhidrat
II.Protein
III.Yağ
moleküllerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D) l ve II
E) I, II ve III

12. Yeşil bir bitkide kompleks organik moleküllerin sentezi sırasında, aşağıdakilerden hangisi tüketilmez?

A) Glikoz B) Nükleotid
C)Aminoasit D) Yağ asidi
E)Enzim

13. Ototrof canlıların tümünde;
I. Işık enerjisinden doğrudan yararlanma
II. Klorofile sahip olma
III. ATP sentezleme
IV. CO2 özümleme
özelliklerinden hangileri ortaktır?

A)Yalnız II B) I ve III
C) III ve IV D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

14. Yağlarla ilgili;
I- Enerjiye çevrilirler
II- Yıkımı için su kullanılır.
III- Isı kaybını önlerler.
IV- Yapı taşları aminoasitlerdir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l B) Yalnız II
C) l ve II D) l, II ve III
E) II III ve IV

15. Verilen besin zinciri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X canlısı saprofit (çürükçül) bir canlıdır.
B) Y canlısı herbivor (otçul) bir canlıdır.
C) Z canlısı karnivor (etçil) bir canlı olabilir.
D) Enerji akışı X ten Z ye doğrudur.
E) X ototrof bir canlıdır.

16. II. Dünya savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmış, bu bölgelerde ve civar alanlarda onlarca yıl ot dahi yetişmediği gözlenmiştir. Bu duruma;
I. Saprofit canlılar ve diğer mikroorganizmalar yok olmuştur.
II. Toprak aşırı derecede ısınmıştır.
III. Doğal besin zincirleri bozulmuştur.
olaylarından hangileri neden olmuştur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

19.
I. Hücre zarından geçebilme
II. Enerji kaynağı olarak kullanılabilme
III. İnce bağırsaktan emilme
özelliklerinden hangileri glikoz, aminoasit ve yağ asitlerini vitaminlerden ayırır?

A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D)l ve II
E) II ve III

20.
I. 3 mol maltoz yıkımı
II. 4 mol Sükroz yıkımı
III. l mol glikojen yıkımı
sırasında açığa çıkan glukoz sayısı azdan - çoğa doğru nasıl sıralanır?
A) I, II, III B) III, II, l
C) II, III, l D) II, l, III
E) III, l, II

21.
I. Glikojen
II.Nükleikasit
III. Nişasta
IV. Protein
Yukarıdaki organik moleküllerden hangi ikisi aynı hücrede bulunmaz?
A) I ve II B) l ve III
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve IV

22. Aşağıdakilerden hangisi depolanan karbonhidratların özelliklerinden biri değildir?

A) Yapı birimleri monosakkarittir.
B) Ribozomda sentezlenirler.
C) Enerji hammaddeleridir.
D) Dehidrasyon ile sentezlenirler.
E) Monomerleri glikozid bağı ile birbirine bağlanırlar.

23.
I - Aminoasit
II- Yağ
III- Su
IV- Vitamin
V- Glikojen
Yukarıda verilen besinlerden hangileri daha küçük parçalara ayrılmadan hücre zarından geçe bilir?

A) II ve V B) III ve IV
C) I, III ve IV D) l,III ve V
E) II, III ve IV

24. Organik moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Glikojen hayvansal hücrelerde depo maddesidir.
B) Tüm canlılarda depolanma şekilleri aynıdır.
C) Selüloz bitkisel hücrelerin yapı maddesidir.
D) İlk olarak enerji verici olarak karbonhidratlar kullanılır.
E) Dissakkaritler sindirilmeden kana geçemezler.

25.
I- Sükroz
II- Maltoz
III- Vitamin
IV- Nişasta
V- Laktoz
Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hücre zarından geçebilmek için hidrolize uğraması gerekir?

A) II, III, IV
B) I, II, IV, V
C) I, IV, V
D) III, IV, V
E) I, II, III, IV, V 26. Aşağıdakilerden hangisi yağların
özelliği değildir?

A) Hücre zarının yapısına katılma
B) Enerji ihtiyacını karşılama
C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma
D) Bazı hormonların yapısına katılma
E) Soğuktan korumayı sağlama

27. Bitkisel bir hücrede aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin sentezi görülmez?

A) Sükroz B) Fruktoz
C) Glikojen D) Lipit
E) Selüloz

28.
- Glukoz
- Yağ asidi
- Maltoz
- Aminoasit
- Vitamin
Yukarıdaki besinleri içeren kültür ortamına parazit omurgasız bir hayvan konuluyor.
Hayvan, yukarıdaki besinlerden hangisini hücre içine alamaz?
A) Glikoz B) Yağ asidi
C) Vitamin D) Aminoasit
E) Maltoz


BESİNLER TEST - 1
1. İnsanlarda;
I. Uzun süren açlık
II. Uyuma
III. Dinlenme
gibi durumlardan hangileri gerçekleşirken enerji gereksiniminin proteinlerden karşılanması daha fazla olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. Bir çok araştırıcı, bir antrenman sonrasında idrarla atılan azotlu artıklarda bir artış olmadığını göstermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kas hareketleri ile ilgili bir sonuç niteliğindedir?
A) Azotlu maddelerin yıkımında artış olduğu
B) Enerji gereksiniminin protein olmayan maddelerden karşılandığı
C) Enzimlere olan gereksiniminin azaldığı
D) İdrar miktarının azotlu artıklara bağlı olmadığı
E) Azotlu maddelerin canlı yaşamında önemini kaybettiği

3. I. Uygun sıcaklık
II. Uygun ışık
III. Etkinen madde
IV.Uygun pH
Yukarıdakilerden hangileri tüm enzim tepkimeleri için gerekli değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Aynı sayıda amino asit taşımaları
B) Yalnız hücre içinde etkin olmaları
C) Asidik ortamda daha aktif olmaları
D) Hücre zarından kolayca geçebilmeleri
E) Aktivasyon enerjisini azaltmaları

5. Aşağıdakilerden hangisi ATP için yanlış bir ifadedir?
A) Substratları aktifleştirir.
B) Enzimleri aktifleştirir.
C) Yüksek enerjili fosfat bağlarına sahiptir.
D) Tüm canlıların kullandığı enerji çeşidini depolar.
E) Yapısında riboz şekeri bulunur.

6. Organik bileşiklerin içerdiği kimyasal enerji;
I. Aktif taşıma
II. Protein sentezi
III. ATP sentezi
gibi olaylardan hangilerinde doğrudan kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

7. Enzimin ;
I. Sentezi
II. Substrata bağlanması
III. Ürün oluşturması
olaylarından hangileri sadece canlılarda gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

8. Bir glikoz molekülünün hücrede yanması sonucu oluşan enerjinin %40'ı metabolik olaylarda kullanılır. Enerjinin geri kalanı ise aşağıdaki enerji formlarından hangisine dönüşür?
A) Isı enerjisine
B) Işık enerjisine
C) Aktivasyon enerjisine
D) Elektrik enerjisine
E) Mekanik enerjiye

9. Koenzim ile kofaktörün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik bileşikler olmaları
B) Metal iyonları içermeleri
C) Proteinlerin yapısına katılmaları
D) Çoğu enzimleri aktifleştirmeleri
E) Hücrelerde sentezlenmeleri

10. İnsanda enzimlerle ile ilgili;
I. Enzimin sentezlenmesi
II. Enzim-substrat kompleksinin kurulması
III. Substratın ürüne dönüştürülmesi
gibi olaylardan hangileri hem hücre içinde, hem de hücre dışında gerçekleşebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
YANITLAR : 1.A 2.B 3.B 4.E 5.B 6.C 7.A 8.A 9.D 10.E


VİTAMİNLER

Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar.Enzimlerin koenzim kısmına katıldıkları için canlı vücudu için son derece önemlidirler.Eksikliklerinde çeşitli hastalıklar meydana gelir.B ve K vitaminleri bağırsakta A vitamini ise provitamin A öncül maddesiyle karaciğerde sentezlenebilir.Ayrıca yağda eriyen vitaminler (ADEK)karaciğerde depo edilirler.
Yağda eriyen vitaminlerin fazlası karaciğerde depo edilirken suda eriyen B ve C vitaminlerinin fazlası vücuttan atılır.

-A vitamini eksikliğinde gece körlüğü
-D vitamini eksikliğinde raşitizm
-E vitamini eksikliğinde kısırlık
-K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşmaması(hemofili)
-B vitamini eksikliğinde anemi(kansızlık),beriberi
-C vitamini eksikliğinde skorbit(diş eti hastalığı) meydana gelmektedir.,1987-ÖSS
Aşağıdakilerden hangisi, A ve D vitaminlerinin ortak özelliklerinden biridir?
A)Suda erime
B)Göz retinasının normal yapısının korunmasında rol oynama
C)Güneş ışınları yardımıyla deride oluşma
D)Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenme
E)Karaciğerde depolanma
Cevap E şıkkıdır1999-ÖSS
Vitaminlerle ilgili bazı özellikler şunlardır:
I)Bazılarının suda,bazılarının yağda çözünmesi.
II)Bazılarının heterotrof canlıların vücudunda depolanamaması.
III)Her vitaminin, yalnızca kendine özgü reaksiyonun gerçekleşmesinde rol alması.
IV)Heterotrof canlılar tarafından doğrudan sentezlenememesi.
Bu özelliklerden hangileri,heterotrof canlılarda ,bir vitamin eksikliğiyle ortaya çıkan bozukluğun başka bir vitaminle giderilememesinin nedenidir?

A)Yalnız II B)Yalnız III C)I ve II D)II ve IV E)III ve IV
Cevap B şıkkıdır


MİNERAL MADDELER

Enzimlerin kofaktör kısmında görev yaptıkları için vücutta belli oranlarda bulunmaları şarttır.Ayrıca vücudumuzda yapı maddesi olarak ta görev yaparlar.Örneğin hemoglobinin yapısına katılır.
Dişlerin ve iskeletin büyük bir kısmını mineral maddeler teşkil ederler.Kemiklerde en çok kalsiyum ve fosfat minerali vardır.Ayrıca kalsiyum kasların kasılmasında ve kanın pıhtılaşmasında görev yapar.
SU

Vücudumuzun %75 i sudur.Su vücudumuzda enzim faaliyetleri için gereklidir.Ayrıca iyi bir çözücü olduğundan besinlerin sindirilmesinde,emilmesinde ve taşınmasında görev yapar.1983-ÖSS
Aşağıdakilerin hangisi,bir insanın sağlıklı yaşaması için alması gereken besin maddelerinin en çoğunu kapsar?
A)Tavuk,yumurtalı ıspanak,portakal,su
B)Köfte,yeşil salata,kadayıf,su
C)Etli kuru fasülye,pilav,baklava,su
D)Zeytinyağlı biber dolması,makarna,elma,su
E)Etli patates,peynirli börek,sütlaç,su
Cevap B şıkkıdır

1985-ÖSS
Bir günlük beslenmesi;
Sabah:İki bardak şekerli çay,üç dilim ekmek,reçel
Öğle:Kuru fasülye,pilav,turşu,kadayıf
Akşam:Peynirli börek,kıymalı patates,revani
Şeklinde olan kimsenin kanına hangi moleküllerin en fazla geçmesi beklenir?


A)Glikoz B)M.tuzlar C)Gliserol D)Yağ asitleri E)Amino asitler
Cevap A şıkkıdır1998-ÖSS
Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğnde,dokularda aşağıdaki moleküllerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?

A)Temel aminoasitlerin B)Gliserolün C)Glikojenin D)Yağ asitlerinin E)Karbondioksitin

Cevap A şıkkıdır
1998-ÖSS
Ototrof bir organizmada glikozdan protein,yağ ve polisakkarit sentezlenirken moleküllerinden hangileri harcanır?
I)Klorofil II)Enzimler III)ATP IV)Madensel tuz

A)I,II B)II,III C)III,IV D)I,II,III E)II,III,IV

Cevap C şıkkıdır

Bu bölüme, kendi belirlediginiz konuyla ilgili bir yazı girin.

y__lba_____mesajlar__1.jpg

Ana sayfadaki mesaj bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca yazılı sorularını ve cevaplarını sınavdan sonra sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 2. DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILILAR 26 HAZİRAN 6. DERSTE YAPILACAKTIR.LİSE-1 BİYOLOJİ
Yazılılar TEST sorularından oluşacaktır.

Tahmini Soru dağılımı

sınıflandırma 3 soru
canlılar alemi 2 soru
bakteriler 3 soru
arke bakteriler 1 soru
protistalar 1 soru
mantarlar 3 soru
bitkiler 4 soru
Hayvanlar 7 soru
Virüsler 1 soru

Test toplam 25 soru
not: siz yine belirtilen konulara eşit çalışın.KONULARI SIK SIK TEKRAR EDİN, KONULARI ÇALIŞIRKEN KONU İLE İLGİLİ SORULAR ÇIKARIP ÇÖZÜN. YAZARAK ÇALIŞIN. ANLAMADIĞINIZ KONULARDA ÖĞRETMENİNİZDEN YADA ARKADAŞLARINIZDAN YARDIM ALIN. BOLCA TEST ÇÖZÜN.


Kazım ONAR (Biyoloji öğretmeni)
BAŞARILAR...


CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
1.İNORGANİK BİLEŞİKLER 2.ORGANİK BİLEŞİKLER
*Su-----------------------*Karbonhidratlar---*Nükleik asitler
*Asit----------------------*Yağlar
*Baz----------------------*Proteinler
*Tuz----------------------* Enzimler
*Mineraller----------------*Vitaminler

1.İNORGANİK BİLEŞİKLER:Canlıların kendi vücudunda üretemeyip dışardan hazır olarak aldıkları bileşiklere denir
*Su: Ortalama bir insan vücudunda %65-70 oranında su bulunmaktadır. Su bitkilerin de bu % 95 e kadar çıkmaktadır

Özellikleri
1.Sindirime yardımcı olur
2.Vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar
3.Vücuttaki Zaralı maddelerin dışarıya atılmasının sağlar
4.Suyun akışkan özelliğinden dolayı moleküllerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar.

* Mineraller:Hücreleri karbonhidrat, yağ ve protein gibi organik bileşikler ile vücuda alınan inorganik tuzlardır.

Özellikleri:
1.Mineraller enzimlerin yapısına katılarak katalizör görevi yapar.
Katalizör:Kimyasal tepkimelere girerek tepkimenin daha kısa sürede ve daha az kullanılmasını sağlayan proteinden oluşmuş kısımdır.
2.Eksikliklerinde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar.
Ca eksikliğinde Çocuklarda kemik erimesi yaşlılarda raşitizm.
P eksikliğinde kemiklerde ve dişlerde yumuşama.
Fe eksikliğinde anemi iyot eksikliğinde guatr.
3.Mineraller kanın ozmotik basıncının dengede tutulmasını sağlar.
4.Kas kasılmasında sinirsel uyartıların iletilmesinde görev alır.
5.İyon konsantrasyonunu sağlar.


2.ORGANİK BİLEŞİKLER: Canlıların kendi vücutlarında sentezledikleri bileşiklere denir.
EN FAZLA ENERJİ VERİM SIRASI
1.Yağ
2.Protein 3.Karbonhidrat

ENERJİDE KULLANIM SIRASI
1-KARBONHİDRAT
2- YAĞ
3- PROTEİN

YAPIYA KATILIM SIRASI
1.Proteinler
2.Yağlar
3.Karbonhidratlar
4.Vitamin
DÜZENLEYİCİ OLARAK GÖREV YAPAN
1.Su
2.Mineraller
3.Vitaminler
4.Proteinler

*Karbonhidratlar:Organik bileşikler içerisin de enerji verici ve yapıya katılıcı olarak görev yaparlar doğada büyük moleküller halinde bulunur.Yapı taşları glikozdur.

YAPI VE GÖREVLERİ
1.C,H,O, moleküllerinden oluşmuştur.
2. Karbonhidratlar yeşil bitkilerin yaptıkları fotosentez sonucunda meydana gelir
3.DNA,RNA,ATPnin yapısına katılır
4.Polisakkaritlerin bir kısmı hücre zarını yapısına katılır
5.Karbonhitratlar enerji veren organik bileşik olarak kullanılır.
Karbonhidratların çeşitleri

1.Monosakkaritler*
5C lu *deaksiriboz ,riboz

* 6C lu *glikoz(kan şekeri)
*fruktoz(meyve şekeri)
*galaktoz(süt şekeri)

2.Disakkaritler:İki tane monossakaritin birleşmesiyle meydana gelir.

Glikoz + Glikoz---- Maltoz + H2 O (arpa şekeri)
Glikoz + Furuktoz --- Sakkaroz + H2 O (çay şekeri)
Glikoz + Galaktoz----Laktoz + H2O (süt şekeri)

3.Polisakkaritler:Çok sayıda monasakkaritin birleşmesiyle meydana gelir

a.Nişasta:Bitkinin depo maddesidir suda az çözünür
b.Glikojen:Hayvanların depo maddesidir karaciğer ve kasalarda depo edilir
c.Selüloz:Bitki hücrelerinde hücre çeperini oluşturur
d.Kitin:Omurgasız hayvanlarda dış iskeleti oluşturur

DEHİDRASYON SENTEZİ:Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekül oluşturması bu esnada tepkimeye giren küçük molekül sayısından bir eksik sayıda su açığa çıkması olayına denir.

ÖRN:n GlikozNişasta +(n-1) H2O

HİDROLİZ:Büyük moleküllere su katılarak yapı birimlerine ayrılmasına denir.
ÖRN:Nişasta +H2O -----nGlikoz

*YAĞLAR:Canlılardaki temel organik bileşiklerden biridir.Yapı taşları 3 molekül yağ asidi ile bir molekül gliseroldür.

YAĞLARIN ÇEŞİTLERİ
1.Doymuş Yağlar:Bir yağ asidinin C zincirinde C atomları arasında çift bağ yoksa buna doymuş yağ asidi denir.Doymuş yağ asidi içeren yağlara da doymuş yağlar denir.
2.Doymamış Yağlar:Yağ asidinin C zincirinde bir yada daha fazla çift bağ varsa buna doymamış yağ asidi denir:Doymamış yağ asidi içeren yağlara da doymamış yağlar denir.

YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ
1.Büyüme ve onarıma yardımcı olur.
2.Besin olarak kullanılır.
3.Enerji verici olarak kullanılır.
4.Vücut ısısını ayarlar.
5.Organlara destek olup darbelere karşı korur.

NOT:Yağların daha fazla enerji vermesinin sebebi;yapılarında daha fazla hidrojen bağı bulunmasıdır.
Yağların vücuda 2. sırada kullanılmasının sebebi
*Yakılmaları için daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar
*Vücudda depo maddesi olarak kullanılır
*Yıkımlarının daha uzun sürmesinden dolayı

*PROTEİNLER:Organik bileşiklerin büyük bir grubu protein molekülleridir.Bir kısmı hücrenin yapısına katılır diğerleri hücrede düzenleyici olarak görev yapar.Yapı taşları aminoasitlerdir.Doğada 20 çeşit aminoasit vardır. Yapılarında C,H,O ve yanında N,S,P vardır
*Bütün canlıların protein yapıları birbirinden farklıdır.Buna sebep olan canlıların DNA yapılarının birbirinden farklı olmasıdır.Çünkü;proteinler DNA daki bilgiye göre RNA sayesinde Ribozomda sentezlenir.Protein çeşitliliği;aminoasit sayısına, aminoasit sırasına aminoasit çeşidine bağlıdır.
*Proteinler oksijenli solunum ile parçalanması sonucu amonyak denilen çok zehirli bie ürün oluşur.Amonyak karaciğerde üreye çevrilerek dışarı atılır.Azot proteinlerin yapısında bulunduğu için canlı vücudunda azotlu artığa rastlanılması o canlının protein tükettiğini gösterir.

*ENZİMLER:Canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir.DNA daki kalıtsal bilgiye göre sentezlenir.Enzimlerin proteinden oluşmuş kısmına apoenzim denir.Buna ise basit enzim denir.Enzimlerin vitaminden oluşmuş kısmına koenzim denir.Mineralden oluşmuş kısmına kofaktör denir.Apoenzim ile koenzimin birlikte oluşturduğu gruba tam enzim anlamına gelen holo enzim denir.Enzimlerin etki ettiği maddeye sustrat denir.

AKTİVASYON ENERJİSİ:Bir kimyasal tepkimenin başlaya bilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarıdır.

ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ
1.Enzimler genellikle çift yönlü çalışır.
2.Her hücrede tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi vardır.
3.Bir apoenzim çeşidi belli bir kofaktör ve koenzimle çalışırken bir koenzim yada kofaktör birden fazla apoenzim ile çalışır.
4.Enzimler çok hızlı çalışır.
5.Kimyasal tepkimelerden değişmeden çıkar tekrar tekrar kullanılabilir.
6.Takım halinde çalışırlar bir enzimin etki ettiği tepkimenin ürünü kendinden sonra gelecek enzimin substratı olabilir.
7.Enzim aktif durumdaysa az eki getirilir.İnaktif durumdaysa jen eki getirilir.

ENZİMLERİN ÇALIŞMASINA ETKİ EDEN ETMENLER
1.Sıcakılık(enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık 36,5dir)
2.Ph 5.Substrat yüzeyi
3.Enzim yoğunluğu 6.Su ve diğer kimyasal maddeler
4.Substrat yoğunluğu
İNHİBİTÖR MADDE:Enzimlerin çalışmasını engelleyen maddeye denir.

*VİTAMİNLER: Düzenleyici ve direnç arttırıcı olarak görev yaparlar.Sindirime uğramazlar ve kesinlikle enerji vermezler.
Çeşitleri
1.Yağda Eriyenler:Fazlası karaciğerde depo edilir.Bunlar;A,D,E,K dır
2.Suda Eriyenler:Fazlası idrarla dışarı atılır.Bunlar;B,C dir Eksikliği fazla

A vitamini eksikliğinde gece körlüğü
B vitamini eksikliğinde beriberi, pellegra
C vitamini eksikliğinde skorbüt
D vitamini eksikliğinde raşitizm,osteomolozi
E vitamini eksikliğinde kısırlık
K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşma gecikliliği

*NÜKLEİK ASİTLER
DNA VE RNA ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
DNA RNA
1.Bazları A,T,C,G, 1.Bazları A,U,G,C,
2.Şekeri deaksiribozdur 2.Şekeri ribozdur
3.İki zincirden oluşur 3.Tek zincirinden oluşur
4.Genetik bilgiyi taşır 4.Protein sentezi yapar.
5.DNA polimerazla sentezlenir 5.RNA polimerazla sentezlenir
6.A=T,G=C eşitliği vardır 6.Böyle bir eşitlik yoktur
7.Kendini eşler 7.Kendini eşleyemez
8.Tek çeşittir 8.3 çeşittir
9.Çekirdekte,Mitekondride ,Kloroplasta 9.Çekirdekte,Sitoplazmada bulunur
bulunur

DNA VE RNA ORTAK ÖZELLİKLERİ
*A,G,C bazları *Fosfat grubu
RNA nın özel bazı;urasildir
DNA nın özel bazı;timindir
RNA NIN ÇEŞİTLERİ
rnRNA: DNA daki kalıtsal bilgiyi ribozomlara taşır.
rRNA:Proteinlerle birlikte ribozomların yapısını oluşturur.
tRNA:Hücre içinde aminoasitleri tanır ve bunları ribozoma taşır.

ATP NİN YAPISI
Bütün canlıların en önemli enerji kaynağı ATP nin yapısında Adenin denilen organik bir baz ,beş karbonlu riboz şekeri ve üç tane fosforik asit bulunur.Bu fosfat gruplarından son ikisi yüksek enerjili fosfat bağlarıyla bağlıdır.ATP den bir fosfat koparıldığında ADP oluşur ve bu sırada bir miktar enerji açığa çıkar .Bu enerji yeni moleküllerin sentezinde , hücre solunumunda, aktif taşımada, hücre bölünmesinde, fotosentezde,sinirsel iletimde başta olmak üzere bir çok reaksiyonda harcanır.

Adenin ile ribozun birleşmesiyle oluşan yapıya nükleozit (Adenozin) denir.
Adenozine bir fosfat grubu bağlanırsa, Adenozin monofosfat (AMP),
Adenozine iki fosfat grubu bağlanırsa, Adenozin difosfat (ADP),
Adenozine üç fosfat grubu bağlanırsa, Adenozin trifosfat (ATP) oluşur.
ATP den bir fosfat koparıldığı zaman ADP oluşur ve bu sırada bir miktar enerji açığa çıkar.
ATP -> ADP + P + 7300 kalori (enerji)
ATP nin asıl kaynağı güneştir. Güneş enerjisi fotosentezle organik moleküllerin bağlarındaki enerjiye çevrilir. Çeşitli reaksiyonlar sırasında ADP ye bir tane enerjili fosfat bağlanarak ATP sentezlenmiş olur.
ADP + H3PO4 + enerji -------> ATP + H2O


2. DÖNEM KONU ÖZETLERİ

HÜCRE
Canlının en küçük yapı taşlarına hücre denir.3 kısımdan meydana gelir.(zar,sitoplazma ve çekirdek)
Hücre Zarı: Hücreyi dış ortamdan ayıran madde giriş çıkışını düzenleyen,seçici-geçirgen özelliğe sahip canlı yapıdır.(Protein,yağ ve karbonhidratlardan oluşur.)Büyük bir kısmı yağlardan oluşur.Hücrenin özgüllüğü zarda ki glikoprotein,glikolipitlerin,miktarına ve dağılımına bağlıdır.

Hücre zarından geçen maddeler:
1.Küçük moleküller,büyük moleküllere göre,
2.Nötr maddeler iyonlara göre,
3.Yağda çözünen maddeler suda çözünen maddelere göre
4.(-) iyonlar (+) iyonlara göre daha kolay geçer.
Sitoplazma ve Organeller
Sitoplazma:Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamında ki canlı ortamda %70-90
Oranında su bulunur.Su bitkilerin de bu oran %98 e kadar yükselir.Spor,tohum ve bakterilerde % 15 ten % 5 e kadar düşer.
Organeller:
Lizozom: Sindirm ve savunma ocağı lizozom da enzimler bulunur . Alyuvarlar da bulunmaz.Akyuvarlarda bol miktar da bulunur.
Endoplazmik retikulum: Ribozom da sentezlenen proteinleri hücrenin gerekli yerlerine taşır.
Golgi Aygıtı: Salgı ocağıdır. Bitki hücrelerinde seliloz çeperin üretilmesini sağlar.
Ribozom: Zarsızdı, cansızdır. Rrna ve protenden oluşur. Virüsler hariç bütün canlı hücrelerinde bulunur , proteinin sentez yeridir.
Mitokondri:Hücrenin enerji ihtaiyacını karşılar. Kendine özgü DNA sı vardır.Böylece kendini sentezleyebilir.(Kas ve karaciğer hücrelerinde bol sayıdsa bulunur)
Sentrozom:Hayvan hücrelerin de ve ilkel yapılı bitki hücrelerin de bulunur.Hücre bölünmeye hazırladığı dönemde interfaz her bir kutba gider ve iğ ipliklerini oluşturur.Siniz hücrelerin de yoktur.
Plastitler:Sadece bitki bulunurlar.Renklerine ve görevlerine göre 3 grupta incelenirler.Birbirlerine dönüşebilirler.
1.Kloroplastlar:Bitkiye yeşil rengi verirler.Fotosentezle ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü ve serbest oksijenin üretildiği organeldir.KLOROPLASTLAR FOTOSENTEZLE YERYÜZÜNDE YAŞAMIN DEVAMINI SAĞLAYAN ORGANELDİR.
2.Kromoplastlar:Bitkiye sarı, turuncu ve kırmızı rengi verir.Yapraklarda, meyvelerde ve bazı yüksek yapılı bitkilerin köklerinde bulunur.
3.Lökoplastlar:Renksizdirler.Bitkinin kök, toprak altı gövdesinde ve tohum gibi depo organlarında bulunur.Nişasta, yağ ve protein depo eder.
Koful:Hücrenin madde alış verişinde, beslenmesinde, sindiriminde, boşaltımında görevlidir.Bitkilerde bol ve büyük,hayvanlarda ise küçük ve az miktarda bulunur.
*Kontraktil Koful:Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılardaki boşaltım kofuludur.Yoğunluk farkından dolayı vücut içerisine giren fazla suyu dışarı atar.
Zarı olmayan organeller: Ribozom DNA sı olan organeller:Mitokondri
Sentrozom kloroplast

ÇEKİRDEK
Hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için mutlaka gereklidir.Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını yönetir ve kontrol eder.Çekirdek zarı, çekirdek stoplazması, çekirdekcik ve kromozom-kromtinlerden oluşmuştur.
PROKARYOT VE ÖKARYOT HÜCRELER
Prokaryot Hücre:Belirginbir zarla çevrili çekirdeği olmayan ve ribozom dışında organelleri bulunmayan hücrelere denir.Prokaryot hücrelerin en dışında hücre çeperi, hücre çeperinin içinde ise hücre zarı bulunur.Prokaryot canlılar bakteriler, mavi-yeşil alglerdir.Bunlar monera aleminde sınıflandırılır.
Ökaryot Hücre:Zarla çevrili belirli bir çekirdeği ve organelleri olan hücrelere denir.Hücreler zar,stoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir.Protistler,gerçek mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot canlılardır.
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bitki Hücresi Hayvan Hücresi
1.Hücre çeperi bulunur. 1.Hücre çeperi bulunmaz.
2.Sentrozom yoktur. 2.Sentrozomu vardır.
3.Plastitleri vardır. 3.Plastitleri yoktur.
4.Kofulları büyüktür. 4.Kofulları küçüktür.
5.Nişasta ve seliloz depo eder. 5.Glikojen depo eder
6.Hücreler birbirine hücre duvarı ile bağlıdır. 6.Hücreler bağımsızdır.
7.sitoplazma bölünmesi ara lamel 7.Stoplazma bölünmesi boğumlanma
şeklinde olur. şeklinde olur.

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ
1.Pasif Taşıma:Hücre zarından madde alınırken eğer enerji harcanmıyorsa buna denir.
ÖZELLİKLERİ
*Enerji harcanmaz
*Taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur
*Canlı ve cansız tüm hücrelerde görülür.
DİFÜZYON:Hücre zarından geçebilen bir maddenin geçişi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğruysa buna denir.enerji ve enzim kullanılmaz yarı geçirgen bir zar gerekli değildir.
OZMOS:Suyun hücre içindeki difüzyonudur.yarı geçirgen bir zar vardır.ozmosda ortamın eşitlenmesi beklenmez.
*İzotonik ortam:Hücrelerin yaşayabildiği yoğunluğa sahip ortamlara denir.
*Hipertonik ortam:Hücreden daha fazla yoğunluğa sahip ortama denir.
*Hipotonik ortam:Hücreden daha az yoğunluğa sahip ortama denir.
*Plazmoliz:Hipertonik ortama konulan hücrenin su kaybederek büzülmesi olayına
denir.
*Deplazmoliz:Plazmolize uğramış hücrenin saf su ortamına konulduğu zaman su alarak eski haline dönmesine denir.
*Turgor:Uzun süre bekletilerek su alarak devamlı şişmesi durumuna denir.Hücrenin içindeki su nedeniyle zara yapılan basınca turgor basıncı denir.
*Hemoliz:Hücre saf suda bekletilirse bir süre sonra fazla sudan dolayı patladığı görülür bu olaya denir.
2.Aktif Taşıma:Maddenin hücre zarından geçişi hücrenin enerji kullanılmasıyla gerçekleşiyorsa bu olaya denir.
ÖZELLİKLERİ
1Enerji harcanır.
2.Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur.
3.Canlı hücrelerde görülür.
4.Enzimler kullanılır.
*Endositoz:Alına maddenin sıvı ve katı oluşumuna göre 2 şekilde yapılır.
1.Fagasitoz:Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içine alınmasına denir.
2.Pinositoz:Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre için alınması olayına denir.
*Ekzositoz:Hücre için alınan atık maddelerin dışarı atılmasıdır.
HÜCRE METOBOLİZMASI
Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım olaylarına metabolizma denir.ikiye ayrılır.
1.anobolik reaksiyonlar:küçük moleküllerin birleşip büyük moleküller meydana getirmesi olayıdır.Örnek;
CO2 + H2O ----BESİN +O2 FOTOSENTEZ OLAYI
2.Katobolik reaksiyonlar:Büyük moleküllerin yıkım tepkimesidir.
Örnek;BESİN +O2----- CO2 + H2 O+38ATP SOLUNUM OLAYI


CANLILARDA SINIFLANDIRMA
Doğadaki canlıların yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre benzerliklerine göre yapılan gruplandırmaya sınıflandırma denir.Biyolojinin alt bilim dalı olan sistematik bunu inceler.2 ye ayrılır
1.Yapay sınıflandırma: Doğadaki canlıların dış görünüşüne veya yaşadıkları yere bakılarak yapılan sınıflandırmaya denir.Bilimsel bir sınıflandırma değildir.Yapay sınıflandırmada anolog organa bakılır.
2.Doğal sınıflandırma:Canlıların akrabalık derecesi protein benzerlikleri, yaşayışları, beslenmelerine göre yapılan sınıflandırmaya denir.Doğal sınıflandırma yapılırken canlılar arasındaki homolog organ yapısına bakılır.2 canlı arasında ne kadar homolog organ varsa bu iki canlının birbirleriyle o kadar akraba olduklarını anlatır.Bilimsel bir sınıflandırmadır.
Homolog organ:Kökenleri aynı görevleri farklı olan organlara denir.Örnek:insanın kolu ile balinanın yüzgeci
Anolog organ:Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlar denir.Örnek:Sineğin kanadı ile kuşun kanadı
Tür:Ortak bir atadan gelen yapı ve görevleri benzer özelliklere sahip kendi aralarında verimli nesiller meydana getiren bireyler topluluğuna denir.
İkili Adlandırma:Biyoloji biliminde canlılar adlandırılırken hem cins hem de tür ismi yazılır böyle adlandırmalara denir
Alem Şube Sınıf Takım Aile Cins Tür
Birey sayısı alemden türe giderken azalır ortak özellik artar.
Birey sayısı türden aleme giderken artar ortak özellik azalır
VİRÜSLER
Canlılar aleminde bulunan en küçük mikroorganizmadır.Virüsler sadece elektro mikroskobuyla görülebilir
-Değişik şekillerde virüsler mevcuttur.
-Virüsler taşıdıkları nükleik asitlere göre adlandırılır.İkisi de aynı anda bulunmaz.
- Hayvan virüslerinde genellikle DNA bulunur.Bitki virüslerinde ise RNA bulunur.Ama bitki virüslerin hayvan virüslerinde hastalık yapmaktadır.Örneğin;HIV virüsü bitki virüsü olmasına rağmen hayvan hücrelerinde AIDS hastalığı yapmaktadır.
-Virüslerin organelleri , ribozomu ve sitoplazması yoktur.Organelleri olmadığı için özellikle de ribozom olmadığı için enzim sistemleri yoktur.Kuyruklarında gireceği hücrenin zarına tutunarak zarın erimesini sağlayan enzimler bulunur.
-Virüslerin dışında bir protein kılıf çevrilidir.
-Virüslerin organelleri ve enzimleri olmadığında dolayı zorunlu parazit olarak görev yaparlar.
-Virüslere ilaç etki etmez bunun sebebi virüslerin hücre içinde yaşamasıdır.(Bizim aldığımız ilaçlar hücreler arası boşluklarda bulunur.)
-Virüsler hücre dışında tuz kristali gibi kristalleşirler.
-Virüsler büyümez,beslenmez,gelişmez,dolaşım,boşaltım olayları yoktur.Metabolizmaları yoktur.


CANLILAR ALEMİ
PROKARYOT CANLILAR
1.BAKTERİLER
Monera aleminde yer alırlar.Işık mikroskobuyla görülebilecek kadar küçüktürler.İki hücre örtüsüne sahiptirler.İ. kısımda hücre zarı bulunur.Bakteri stoplazmasının %90 sudur.İçinde DNA,RNA, protein,mitekondri gibi zarla çevrili yapıları yoktur.oksijenli solunum yapan bakterilerde mezozom zar katlantıları yer alır.Mezozom ökaryottaki mitekondrinin görevini yapar.
BAKTERİLERİN ÇEŞİTLERİ
1.Şekillerine Göre 2GRAM BOYAMA ÖZELLİĞİNE GÖRE
*Çubuk *Gram pozitif(+)bakteri:mikroskopta mor renkte görülür
*Yuvarlak *Gram negatif(-)bakteri:Mikrokopta pembe renkte görülür.
*Spiral
*Virgül
3.OKSİJENE DUYULAN İHTİYACA GÖRE
*Zorunlu aerob bakteri :Yalnız oksijenli ortamda yaşayıp çoğalabilen bakteriler.
*Zorunlu anaerob bakteriler.Yalnız oksijensiz ortamda yaşayıp çoğalabilen bakteriler.
*Geçici bakteriler:Geçici olarak oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşayabilen.2 ye ayrılır.
a)Geçici aerob bakteriler.Normalde oksijensiz ortamda yaşamaya uyum sağlamış;fakat geçici olarak oksijenli ortamda yaşayabilen bakteriler.
b)Normalde oksijenli ortamda yaşamaya uyum sağlamış ;fakat geçici olarak oksijensiz ortamda yaşayabilen bakteriler.
4.BESLENME ŞEKİLLERİNE GÖRE
*Ototrof bakteriler:Yaşamaları için gerekli organik bileşikleri, basit inorganik bileşiklerden sentezleyebilen bakterilerdir.Kullandıkları enerji kaynağına göre ikiye ayrılır.
a)Fotoototrof bakteriler:Fotosentez yapan bakterilerdir.Enerji kaynağı güneştir.
b)Kemoototrof bakteriler:Bazı bakteriler kükürt,demir,hidrojen,amonyak gibi inorganik maddelerin oksidasyonundan sağladıkları enerji ile su ve karbon dioksitten besin üretirler.Bu bakteriler;nitrit,nitrat,kükürt ve demir bakterileridir.
*Heterotrof bakteriler:İhtiyaç duydukları organik besin maddelerini ortamdan hazır alan bakterilerdir.2 ye ayrılır.
a)Parazit bakteriler:Sindirim enzimleri olmadığı için gereksinim duydukları besin maddelerini üzerinde yaşadığı canlıdan hazır alan bakterilerdir.Hastalık yapan bakterilere patojen bakteriler denir.
b)Saprofit (çürükçül) bakteriler:Toprakta yaşayan , çürümeye neden olan ayrıştırıcı bakterilerdir.Hücre dışına enzim göndererek ölü bitki ve hayvan artıklarındaki organik maddelerin daha küçük organik ve inorganik maddelerin parçalanmasını sağlarlar.
2 MAVİ-YEŞİL ALGLER
Belirli, bir çekirdeği, kloroplastı ve diğer organelleri bulunmayan mavi- yeşil renkli, bir hücreli organizmalardır.Çekirdek zarı ve zarlı organelleri bulunmadığı için prokaryot hücre yapısındadırlar.Fotosentez yapmalarını saplayan klorofil pigmenti tanecikler halinde bulunur bundan dolayı renkleri yeşildir.Çoğunlukla koloniler halinde yaşarlar.Denizlerde, tatlı sularda ,göllerde ve nemli bölgelerde yaşarlar.
ÖKARYOT CANLILAR
1.PROTİSTALAR
Protista alemi, bir hücreli ve çok hücreli fotosentetik algleri , çok çekirdekli yada çok hücreli heterotrof cıvık mantarları, bir hücreli yada basit ökaryotları içeren canlı grubudur.
Tam bitki ve hayvan özelliği göstermediği için ayrı bir alemde incelenirler
*Protozoalar:Bir hücrelilerdir mikroskobik canlılar olup 4 gruba ayrılırlar.
a)Kamçılılar:Hareket organeli olarak bir yada birkaç kamçı bulundururlar.Bazıları saprofit bazıları parazittiler.Çoğalmaları ikiye bölünme ile olur.Öglena tatlı sularda yaşar.Yapısında bir yada iki boşaltım kofulu vardır. Önde bir yada iki tane kamçları vardır.Öglene klorofil pigmenti içerdiklerinden dolayı yeşil renklidirler bu nedenle kendi besinini kendileri yaparlar bu özelliğinden dolayı bitkilere hareketli olmasından dolayı hayvan hücrelerine benzer.
b)Kökayaklılar:Besinlerin ve hareketlerini yalancı ayaklarla sağlayan bir hücrelilerdendir.Amipler tatlı sularda yaşarlar.Besinlerini sitoplazmalarında meydana getirdikleri besin kofulları içerisinde sindirirler
c)Sporlular:Çoğu omurgalı omurgasız hayvanlarda parazit yaşama uyum sağlamıştır.besinlerini difüzyonla alırlar.Plazmodyum bu gruba örnektir.Bilinen 50 kadar plazmodyum türü vardır insanlarda sıtma hastalığına neden olurlar.
d)Silliler:Hareketlerini ve besin teminini silerliyle yaparlar.Tatlı su ve denizlerde yaşarlar.En iyi örnek paramesyum dur hem bölünerek hem de konjugasyonla ürer.
*Algler:Klorofil içerdikleri için fotosentez yapabilirler.Sulu ortamda yaşarlar daha uygun ortam bulabilmek amacıyla yer değiştirme hareketi yaparlar.Madde alış verişini yaşadıkları ortamdan sağlarlar.Yeşil, sarı, kırmızı, esmer algler bu grubun örneklerindendir.
*Cıvık Mantarlar:belirgin bir hücre şekli olmayan çok çekirdekli stoplazmaya sahip saprofit organizmalardır.Üremeleri eşeyli ve eşeysiz şekilde olur.Protista aleminde incelenmekle birlikte beraber canlılar aleminde yeri henüz kesinleşmemiştir.
2.MANTARLAR
Mantarlar stoplazmalarında zarla çevrili bir çekirdeğe sahip olan ökaryot hücreli canlılardır.Mantarlar genellikle çok hücrelidir.Klorofil içermeyen yaşamları için gerekli olan besini hazır olarak sağlayan heterotrof canlılardır.Bitkilerdeki kök, gövde ve yaprak gibi organlara sahip değillerdir.Fakat hücrelerinin etrafında belirli bir hücre çeperinin olması sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz oluşları nedeniyle bitkilere benzer canlılardır.Mantarların en önemli özelliklerinden biride doğadaki inorganik döngüyü sağlaması ,ilaç yapımında kullanılmasıdır.
Mantarların Çeşitleri
*Maya mantarları:Tomurcuklanma ile çoğalırlar.Hamurun mayalanması gibi bir çok mayalanma olaylarında görev alır.
*Küf Mantarları:Çürümekte olan böcek,balık, kuş artıkları üzerinde saprofit olarak yaşarlar.Eşeyli ve Eşeysiz ürerler.Besinlerin küflenmesini neden olur.
*Şapkalı Mantarlar:Mantarların en büyükleridirler.Besin olarak kullanıldıkları gibi insanlar için zehirli olan türleri de vardır.
*Enfeksiyonel Mantarlar:İnsanda ağız ve boğaz hastalıkları, üreme organları ve deride enfeksiyonlara neden olan mantarlardır.bebeklerde görülen pamukçuk, saç dökülmesine neden olan saçkıran örnek verilebilir.
3. BİTKİLER
Bitkiler çok hücreli ototrof iyi gelişmiş bir organizasyona sahip yüksek yapılı canlılardır.Kendi besinlerini kendi üretirler.Sinir sistemleri yoktur.Damarlı ve damarsız olmak üzere 2 grupta toplanırlar.
1.Damarsız Bitkiler:İletim demetleri yoktur.Ilık nemli ve gölgelik yerlerde yaşarlar.Metagenez(eşeyli +eşeysiz) görülür.Sporla çoğalır.Gerçek kök ve gövdeleri yoktur.En önemlileri kara yosunlarıdır.
2.Damarlı Bitkiler
a)Damarlı Sporlu Bitkiler:Ilık nemli bölgelerde yaşar,İletim demeti vardır.Sporla çoğalır.Metagenez görülür.Gerçek kök ve gövdeleri yoktur.
b)Damarlı Tohumlu Bitkiler: İletim demeti bulundururlar.Açık tohumlu ve kapalı tohumlu olarak 2 ye ayrılır.
*Açık Tohumlu Bitkiler:Kozalıklı bitkilerdir.İletim demetleri düzenlidir.İğne yapraklıdırlar.Her dem yeşillerdir.Bunlar köknar, ladin, çam dır.
*Kapalı Tohumlu Bitkiler:İletim demetleri vardır.Gerçek çiçek ve tohum taslakları vardır.Çenek yaprağı sayısına göre tek çenekli çift çenekli bitkiler olarak incelenir.
-Tek Çenekli:Tek yıllık otsu bitkilerdir.Yapraklarında paralel damar bulunur.İletim demetleri dağınıktır.Kambiyum bulundurmazlar.
-Çift Çenekli:Embriyolarında iki çenek yaprağı bulunur.Çok yıllık odunsu bitkilerdir.
Kambiyum bulunur.İletim demeti düzenlidir.Yaprakları ağsı damarlıdır.

OMURGASIZ HAYVANLAR

• Çoğunluğu sularda ve nemli bölgelerde yaşarlar.
• Hayvanların en basit bireylerini içerirler. Karada yaşayanları deri ve trake solunumu yaparken sularda yaşayanları yüzey ve solungaç solunumu yaparlar. Altı gruba ayrılarak incelenirler.

1. Süngerler
• En ilkel hayvan grubudur.
• Sularda bir yere tutunarak yaşarlar.
• Vücutlarında doku ve organ farklılaşması yoktur.
• Sudaki besin parçacıklarıyla beslenirler.
• Yumurta oluşumu ve tomurcuklanma ile çoğalırlar.

2. Sölenterler
• Vücutlarında tam bir doku ve organ farklılaşması görülmez.
• Basit bir sindirim kanalı ve ağsı sinir yapılarını taşırlar.
• Sölenterlerin üç çeşidi bulunur. Bunlar deniz adası, mercan ve hidradır.
• Yumurta üretimi ve tomurcuklanma ile çoğalabilirler.

3. Solucanlar
• Doku ve organ farklılaşması görülen ilk hayvan grubudur.
• Kasları yardımıyla aktif hareket edebilirler.
• Yumurta ile çoğalırlar.
• Derileri ince ve nemli olup deri solunumu yaparlar.
• Üç farklı çeşidi bulunur.

• Yassı solucanlar : Vücutları ince uzun ve bölmelidir. Tenya ve planarya bu gruba girer. Tenya iç parazit olup baş, boyun ve yassı halkalardan oluşur. Ağız ve sindirim kanalı yoktur. İnsan ve bazı hayvanların vücudunda barınır. Büyüme ve çoğalması için 2 farklı canlının vücudunu kullanır. Büyümek için ara konak canlının, çoğalmak için son konak canlının vücudunu kullanır. Dört çeşit tenya insan yaşamını etkiler.Tenya yavrularına keseli kurt denir ve ara konağın kaslarında bulunur.Son konağın, ara konak olan canlıyı yemesiyle son konağın vücuduna bulaşır.

• Yuvarlak solucanlar : Vücutları yuvarlak, uzun ve bölmesizdir. Tamamı iç parazittir. İnsan ve hayvanların iç organ ve bağırsaklarında barınırlar. Genelde iyi temizlenmemiş ve pişirilmemiş yiyeceklerle insan vücuduna bulaşabilir. Bağırsak solucanı, trişin, kıl kurdu gibi.

• Halkalı solucanlar : Vücutları uzun ve bölmelidir. Bağımsız olarak yaşarlar. Toprak solucanı ve sülük bu gruba girer. Toprak solucanları toprakla birlikte aldığı organik besinleri yiyerek beslenir. Faaliyetleri sırasında toprağın havalanmasını, nemlenmesini, gübrelenmesini sağlar. Vücudun kopmasıyla rejenerasyon yapıp çoğalabilir.

4. Yumuşakçalar
• Su ve nemli topaklarda yaşarlar. Vücutları nemlidir.
• Karada yaşayanları deri suda yaşayan solungaç solunumu yapar.
• Vücutları çevresinde kavkıları bulunur.
• Ahtapot, midye, salyangoz, mürekkep balığı bu gruba girer.

5. Eklem Bacaklılar
En fazla türe sahip olan hayvan grubudur. Vücutları çevresinde kitin yapılı dış iskelet bulunur. Karada yaşayanları trake ve suda yaşayanları solungaç solunumu yapar. Dört çeşit alt grupta incelenir.
• Böcekler : Vücutları baş, göğüs ve karın kısımlarından oluşur. Yumurtayla çoğalırlar. Büyüme ve gelişmeleri sırasında başkalaşım geçirirler. Kelebek, Karınca, Arı, Çekirge, Karasinek gibi.
• Çok ayaklılar : Her vücut halkasından bir çift ayak çıkar. Kırkayak ve çiyan gibi.
• Örümcekler : Anten ve kanat taşımazlar. Akrep, bit, pire, kene, örümcek gibi.
• Kabuklular : Eklem bacaklıların suda yaşayan grubudur. Yengeç, istakoz, karides gibi.

6. Derisi dikenliler
• Vücut üzerinde dikensi sert çıkıntılar korunmayı sağlar.
• Tamamı sularda yaşar.
• Solungaçlarıyla solunum yaparlar.
• Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı gibi canlılar bu gruba girer.
İlkel Kordalılar:
Basit bir iskelet yapısına sahiptirler.Bu yapı bazılarında yaşam boyunca devam eder bazılarında ise yavru halindeyken bulunur.Kapalı dolaşım sistemine sahiptirler.

OMURGALI HAYVANLAR
• Vücutlarında kemik ve kıkırdaktan yapılmış iç iskeletleri bulunur.
• En gelişmiş canlı grubudur.
• Doku ve organ gelişimi en yüksek derecede bulunur.
• Vücutlarında özel görevler yapan sistemler bulunur.
• Hepsi eşeyli yollarla çoğalırlar. Böbrekleriyle boşaltım yaparlar. Omurgalılar beş ayrı grupta toplanırlar.
1. Balıklar
• Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.
• Solungaç solunumu yaparlar.
• Yüzgeçleriyle hareket ederler.
• Vücutları koruyucu olan pullarla kaplıdır.
• Kalpleri bir kulakçık ve bir karıncık olarak iki odacıklıdır.
• Kalpleri, vücuttaki kirli kanı toplayıp solungaçlara gönderir. Bu nedenle kalpte sadece kirli kan bulunur.
• Soğuk kanlı canlılardır. Vücut sıcaklıkları suya bağlıdır. Kış uykusuna yatmazlar.
• Dış döllenme ve dış gelişmeyle yumurta üreterek çoğalırlar. Köpek balığı, Hamsi, Kefal, Alabalık, Palamut bu gruba girer.
2. Kurbağalar
• Derileri ince ve nemli olan canlılardan oluşur. Su kenarlarında yaşarlar.
• Yavruyken solungaç, erginken deri ve akciğer solunumu yaparlar.
• Arka ayakları uzun olup perdelidir. Sıçramasını ve suda yüzmesini sağlar.
• Dilleri uzun ve yapışkanlıdır. Çoğunlukla böcekleri tutarak beslenirler.
• Kalpleri iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşur. Vücuttan gelen kirli kan ile akciğerden gelen temiz kan karıncıkta karışır. Vücuda karışık kan gönderilir. Yeterli enerjiyi üretemediği için soğuk kanlıdırlar.
• Dış döllenme ve dış gelişme şeklinde yumurtayla çoğalırlar.
• Büyümeleri sırasında larvaları başkalaşım geçirir ve erginleşir.
• Kuyruklu ve kuyruksuz kurbağa olarak adlandırılan türleri bulunur.
3. Sürüngenler
• Gövdelerine oranla kol ve bacakları zayıf olduğu için karınları üzerinde sürünürler.
• Vücut çevresi pullarla kaplıdır.
• Akciğerleriyle solunum yaparlar. Kalpleri üç odalı olup iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşur. Karıncıkta bulunan yarım perde kirli ve temiz kanın karışmasını azda olsa engeller.
• Vücutta karışık kan dolaşır ve soğuk kanlı canlılardır.
• İç döllenme ve dış gelişme şeklinde yumurtayla çoğalır. 4 farklı alt grubu bulunur.
• Kertenkeleler : Bazı türleri uzun ve hareketli olan kuyruklarını düşmanlarından kaçmak için kopartabilirler. Kopan kuyruk zamanla rejenerasyonla onarılır.
• Yılanlar : Kol ve bacakları yoktur. Kıvrılarak hareket ederler. Zehirli olanlar dişleriyle avlarını etkisiz hale getirirler. Hayvanları yutarak beslenirler. Büyümeleri sırısında derilerini değiştirirler.
• Kaplumbağalar : Vücut çevresinde bağa denen sert ve kalın bir kabuk korunmasını sağlar.
• Timsahlar : Ekvatoral kuşakta yaşarlar. Kış uykusuna yatmazlar. Üst çenesini hareket ettiren tek omurgalı grubudur. Kalpleri dört odacıklıdır. Vücutlarında karışık kan dolaşır. Su kenarlarında yaşarlar.
4. Kuşlar
• Vücutları tüylerle kaplıdır. Tüyler uçmayı ve vücut sıcaklığının korunmasını sağlar.
• Akciğer solunumu yaparlar. Ağız uçları gaga şeklindedir. Ağızlarında diş bulunmaz. Dişin görevini sindirim kanalındaki taşlık organı yapar.
• Kalpleri dört odacıklı olup, sağ tarafta kirli, sol tarafta ise temiz kan bulunur. Vücutta temiz kan ve kirli kan ayrı ayrı dolaşır. Sıcak kanlı canlılardır.
• Oluşturdukları yavrularına bakarlar. İç döllenme ve dış gelişme şeklinde yumurta oluşturarak çoğalırlar. Beslenme ve yaşama şekline göre yırtıcı, tırmanıcı, ötücü, uçamayan, suda yüzebilen türleri bulunur.
5. Memeliler
Vücutları kıl ve ter bezleriyle kaplı olan canlı grubudur. En gelişmiş canlı grubu olup akciğer solunumunu yaparlar. Yeryüzünde ortam adaptasyonları (uyum yetenekleri) en yüksek olan canlılar olup hemen hemen her yerde bulunabilirler.
Kalpleri dört odacıklı olup kirli ve temiz kan karışmaz. Vücutlarında temiz kan dolaşır. Sıcak kanlı canlılardır. Kış uykusuna yatmazlar. İç döllenme ve iç gelişme şeklinde yavrularını belli bir hamilelik sürecinden sonra doğurarak çoğalırlar. Doğan yavrularını sütle besleyerek yetiştirirler. Yavruların bakım ve korunmasını sağlarlar. Beslenme ve yaşama şekline göre altı çeşidi bulunur.
• Otçul memeliler : Besinlerini bitkisel kaynaklardan alırlar. Geviş getirenlerinin mideleri 4 odalıdır ve bağırsakları uzundur. Keçi, koyun, inek gibi.
• Etçil memeliler : Besinlerini hayvansal kaynaklardan alırlar. Ağız ve ayak yapıları yırtıcı özelliktedir. Aslan, kurt, çakal gibi.
• Etçil - otçul memeliler : Besin kaynağı olarak et ve ot kullanabilen canlılardır. Ayı, fare, kedi, köpek gibi.
• Kemirici memeliler : Bitkilerin kök, gövde ve tohumlarını kemirerek beslenirler. Tavşan, sincap, fare gibi.
• Uçan memeliler : Kollarını gövdeye bağlayan pelerin şeklindeki deriyle uçarlar. Yarasa gibi.
• Yüzen memeliler : Kol ve bacakları yüzgeç şeklinde olup su ortamında hareket ederler. Balina, yunus, fok gibi.

4.HAYVANLAR
a)Omurgasızlar:İç iskelet bulunmaz .Açık dolaşım görülür.Bunlar;
-Süngerler
-Sölenterler
-Solucanlar
-Yumuşakçalar
-Eklem bacaklılar
-Derisidikenliler
b)İlkel Kordalılar:Basit bir iskelet yapısına sahiptirler.Bu yapı bazılarında yaşam boyunca devam eder bazılarında ise yavru halindeyken bulunur.Kapalı dolaşım sistemine sahiptirler.
c)Omurgalılar:İç iskelet vardır.Kapalı dolaşım sistemi görülür.Beş sınıfta incelenilir.
*Balıklar:Kemik ya da kıkırdaktan oluşmuş iç iskeletleri vardır.Solungaç solunumu yaparlar.Kalpleri iki odacıklıdır.Dış döllenme dış gelişme görülür.Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar
*Kurbağalar:Karada ve suda yaşarlar.Derileri nemli ve kaygandır.Larvaları solungaç
deri solunumu yaparlar.Kalpleri üç odacıklıdır.Dış döllenme dış gelişme görülür.
*Sürüngenler: Akciğerleri ile solunum yaparlar.Kalpleri üç odacıklıdır karıncık yarım perdeyle ikiye ayrılır.Timsdahlarda ise dört odacıkılıdır tam perdeyle ikiye ayrılır.İç döllenme diş gelişme görülür.
*Kuşlar:Sıcak kanlı hayvanlardır.Kalpleri dört odacıklıdır.Akciğer solunumu yaparlar,yumurta ile çoğalır.İç döllenme dış gelişme görülür.
*Memeliler:Sıcakkanlı hayvanlardır.Derileri kıllarla örtülüdür.İç döllenme görülür.Kalpleri dört odacıklıdır.Kapalı dolaşım s,istemi görülür.Akciğer solunumu yaparlar alveol kesecikleri bulunur.Yavrularını sütle beslerler.Sinir sistemleri çok gelişmiştir.Denizlerde ve karalarda yaşayan türleri vardır.
1. Hücre zarının görevi nedir?
Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır.
2. Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir?
Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir.
3. Sentrozomun görevi nedir?
Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iğ ipliklerini meydana getirmek.
4. Çekirdeğin görevleri nelerdir?
Metabolizmayı kontrol etmek
Karakterleri oğul canlılara aktarmak.
5. Yaşlanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunmasının nedeni nedir?
Bitkilerde metabolizma artığı ürünlerin kofullarda depolanması.
6. Hücre çeperinin yapısı nasıldır?
Selülozdan meydana gelir. Çeper üzerinde kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasına neden olur.
7. Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir?
Plastidler ve koful özsuyunda bulunan antokyan denilen madde.
8. Hücrenin bölünme nedenlerini yazın.
Hücre yüzeyini artırmak ve hacmini küçültmek için
Hücrenin büyümesi çekirdeğin etki alanını sınırlar. Çekirdeğin etki alanını artırmak için hücre bölünür.
9. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri nelerdir?
Çift zarlıdırlar
Kendilerine ait DNA’ları vardır.
ATP nin sentezlendiği yerlerdir.
10. Mitoz olayının en önemli sonucu nedir?
Hücreden hücreye kalıtsal devamlılığı sağlar. Mitoz sayesinde, yeni meydana gelen hücreler ana-baba hücrenin sahip oldukları yeteneğin aynısına sahip olurlar. Bu da kendini eşleyen DNA moleküllerinin her oğul hücreye tam bir takım halinde geçmesiyle mümkün olur.
11. Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden oluşur?
Mitoz olarak adlandırılan çekirdek bölünmesi ve sitokinez olarak adlandırılan sitoplazma bölünmesi.
12. Mitoz bölünmenin safhalarının isimleini sırasıyla yazın.
Profaz, metafaz, anafaz, telofaz
13. İnsan gametinde kaç kromozom bulunur?
İnsan gametinde 23 kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi otozom, kaç tanesi gonozomdur?
İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, 1 tanesi gonozomdur.
14. İnsanlarda erkeklerin ve dişilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yazınız.
Erkeklerde (44 + XY), Dişilerde (44 + XX)
15. Bitki hücresinin mitoz bölünme sırasında ara plağı ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir?
Hücre zarının dışında selüloz çeperin bulunması.
16. Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür?
Üreme organlarında üreme ana hücrelerinde (Yumurtalık ve testislerde) görülür.
17. Mayoz bölünme ile ne sağlanır?
Dölden döle kromozom sayısının sabit kalması korunur.
Gen çeşitliliğine sebep olur.
18. Oogenezde aktif olmayan hücrelere ne ad verilir?
Kutup hücreleri.
19. İnsanlar ve amipler arasında mitoz bölünme hangi yönden farklıdır?
İnsanlarda mitoz bölünme büyüme, gelişme ve eskiyen yerlerin onarımını sağlar. Amiplerde mitoz bölünme çoğalmayı sağlar.
20. Bir insanın bazal metabolizması ölçülürken hangi şartlara dikkat edilmelidir?
En son alınan besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına
Ölçme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına
Ölçme sırasında ortam sıcaklığının belirlenmesine
Vücut yüzeyinin hesaplanmasına
21. ATP nin molekül yapısı nasıldır?
Adenin denilen azotlu bir organik baz, Riboz denilen 5 karbonlu bir şeker ve üç fosfat grubundan yapılmış bir moleküldür.
22. ATP sentezi kaç yolla olur?
Oksijenli solunum
Oksijensiz solunum
Fotosentez
23. Eğer organizmalar enerjiyi karbonhidratlarda değil, ATP de depolasalardı ne gibi problemler olurdu?
Hücre içi daha asidik olurdu.
Fosfor şu an bulunduğundan daha çok kullanılırdı.
24. Bir nükleotidin yapısında 5 karbonlu şekerle azotlu organik bazın oluşturduğu kısma ne denir?
Nükleozit
25. mRNA nın görevi nedir?
Hücredeki RNA miktarının % 5 ini oluşturur. DNA da bulunan genetik bilgiyi belli şifreler (kodon) halinde çekirdekten sitoplazmaya aktarır.


26. Hücre hayatında DNA’nın iki önemli görevini açıklayın.
Temel hücresel görevleri kontrol etmek
Genetik direktiflerin oğul döllere aynen iletilmesini sağlamak.
27. DNA modelinden faydalanılarak hangi biyolojik olaylar açıklandı?
DNA nın hücre bölünmesinden önce kendini nasıl eşlediği
Protein sentezi için nasıl şifre taşıdığı
Mutasyonun nasıl meydana geldiği açıklandı.
28. Genetik şifre nedir? Genetik şifre bütün canlılarda aynı mıdır?
DNA dan gönderilen hücre içindeki bütün olayları etkileyen mesajlara denir.
Genetik şifre her canlıda farklıdır.
29. DNA nın neden mRNA gibi bir aracı yardımıyla çalışmak zorunda olduğu düşünülür?
DNA büyük bir molekül olduğu için çekirdekten dışarı çıkmaz. Proteinler çekirdek dışında, endoplazmik retikulum boyunca dağılmış olan ribozomlarda sentezlenirler. Direktiflerin çekirdekten sitoplazmaya taşınabilmesi için bir aracıya ihtiyaç vardır.
30. tRNA nın protein sentezindeki görevi nedir?
tRNA hücre içindeki Amino asitleri tanır ve bunları proteinlerin sentezlendiği ribozomlara taşır.
31. DNA nın Replikasyon yapması hücre bölünmesi açısından neden önemlidir?
Hücre bölünmesi ile özellikler yeni hücrelere geçer. Bir türün bütün bireylerindeki hücreler aynı tip ve sayıda kromozoma sahip olur.
32. Virüsler, canlılara has özelliklerden hangilerine sahiptirler?
DNA veya RNA içermeleri
Konak hücre içinde üremeleri
Mutasyona uğramaları
Üremeleri sırasında yeni gen kombinezonları oluşturmaları

33. Virüslerin çoğalmasını hangi faktörler sınırlamaktadır?
Virüslerin üremeleri konak hücrelere yayılma ve orada çoğalma yetenekleri ile sınırlıdır.
34. DNA içeren virüslere örnek veriniz?
Bakteriyofaj, çiçek hastalığı, suçiçeği ve uçuk (herpes) virüsü.
35. RNA içeren virüslere örnek veriniz?
Tütün mozaik virüsü, çocuk felci, grip, AİDS, kızamık, kabakulak ve patates, salatalık, marul bitkilerinde hastalık yapan virüsler.
36. Virüslerle mücadele etmek neden zordur?
Çeşitleri fazladır,
Çok küçüktürler
Antibiyotikten etkilenmezler.
Çabuk ürerler ve konakçı canlıyı kullanırlar.
37. Işık enerjisi kullanarak besin sentezleyen bakteriler nasıl adlandırılır?
Fotoototrof bakteriler
38. Şekillerine göre bakterilerin isimlerini yazın.
Yuvarlak (Coccus), çubuk (bacillus), spiral (spirillum), virgül (vibriyon)
39. Bakteriler oksijen ihtiyaçlarına göre nasıl adlandırılırlar?
Oksijen varlığında yaşayanlar (aerob bakteri), oksijensiz ortamda yaşayanlar (anaerob bakteri), her iki ortamda da yaşayanlar (geçici aerob ve geçici anaerob bakteriler)
40. Bakterilerde solunum enzimleri nerelerde bulunur?
Sitoplazmada veya hücre zarında bulunur.
41. Bakteri populasyonunda geometrik dizi şeklinde çoğalma neden sürekli olmaz?
Bakteriler çoğalmaları için ortamdaki su ve besin maddelerini bitirirler. Bu sırada ortamda alkol ve asitli bileşiklerle beraber zehirli atıklar da meydana gelir. Bu durum bakterilerin sayıca artışını engeller.
42. Bakterilerde endospor nedir ve hangi şartlarda meydana gelir?
Endospor bakteri sitoplazmasının su kaybederek büzülmesi ve etrafının dayanıklı bir zarla çevrilmesiyle bakterinin içinde oluşur. Bu olay üreme değildir. Bakterinin elverişsiz ortamlarda uzun zaman canlı kalabilmesini sağlar. Endospor yüksek sıcaklıkta ve kurak ortamlarda oluşur.
43. Ototrof ve saprofit bakterilerin parazit bakterilere üstün olmasını sağlayan özellik hangisidir?
Gelişmiş enzim sistemine sahip olmaları.
44. Prokaryot bir hücredeki protein sentezinin ökaryot hücreye göre daha hızlı olmasının nedeni nedir?
Çekirdek zarının bulunmaması.
45. Tatlı sularda yaşayan bazı bir hücrelilerdeki Kontraktil kofulların temel görevi nedir?
Fazla suyu aktif taşıma yaparak difüzyonun tersi yönde boşaltmak.
46. Çok hücreli organizmalarda doku, organ ve organ sistemlerine niçin ihtiyaç duyulur?
Organizmanın bütünlüğünün devamı için
Enerjinin korunumu için.
47. Hücrelerin özelleşmesi bir canlıya nasıl üstünlük sağlar.
Enerjinin daha verimli kullanılmasına yol açar.
İri parçalar halinde besinlerden yararlanma imkanı doğar
48. Çok hücreli organizmaların gelişimine bağlı olarak, bir hücreli organizmalarda bulunmayan ne gibi bir özel problem vardır?
İç çevreden atıkların uzaklaştırılması
Besin maddelerinin bütün hücrelere dağıtılması
Organizmanın kendini eşleme olayı
Hücre içi ve hücreler arası kontrol ve koordinasyon.
49. Özelleşmiş hücre nedir?
Belirli görevleri yapmak üzere farklılaşmış, şekil ve yapı bakımından benzer hücrelerdir. Kas ve sinir hücreleri özelleşmiş hücrelerdir.Özelleşmiş hücreler dokuları, organları ve sistemleri meydana getirir.
50. Aktif taşımanın özellikleri nelerdir?
Enerji harcanır
Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur
Canlı hücrelerde görülür.
Enzimler kullanılır.


51. Pasif taşımanın özellikleri nelerdir?
Enerji harcanmaz
Taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur.
Canlı ve cansız hücrelerde görülür.
Sıcaklık ve hareket difüzyonu artırır.
52. Hücrenin çok yoğun ortama konması halinde su kaybetmesi olayına ne ad verilir?
Plazmoliz.
53. Hücrenin az yoğun ortama konması halinde su alarak şişmesi olayına ne ad verilir?
Deplazmoliz
54. Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne denir?
Fagositoz
55. Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına ne denir?
Pinositoz
56. Deplazmoliz halindeki bir bitki hücresini saf suda bekletmeye devam edildiğinde koful sürekli su alarak büyür ve sitoplazmayı hücre çeperine doğru iter bu olaya ne denir?
Turgor
57. Bitki hücrelerine giren suyun hücrenin içinden dışına doğru yaptığı etkiye ne denir?
Turgor basıncı
58. Doğadaki canlıların özelliklerine, yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına ne denir?
Sınıflandırma (Taksonomi),
59. Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, yalnızca kendi aralarında serbestçe üreyebilen ve verimli (kısır olmayan) yavrular oluşturan bireyler topluluğuna ne denir?
Tür
60. Sınıflandırmada kullanılan basamaklar (sınıflandırma) en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sıralanır?
Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem olarak sıralanır.
61. Sınıflandırmada alemden türe doğru inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir?
Birey sayısı azalır, ortak özellikler artar.
62. Sınıflandırmada türden aleme doğru çıkıldıkça birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir?
Birey sayısı artar, ortak özellikler azalır.

63. Havanın serbest azotunu yakalayarak toprakta azotlu bileşikleri oluşturan ve toprağın verimini artıran canlı grubu hangisidir?
Mavi-yeşil algler.
64. Basit bölünme ile çoğalan ve basit beslenme ihtiyaçları olan öncü organizma hangisidir?
Mavi-yeşil algler.
65. Bakterilerin antibiyotiğe ve kimyasal maddelere karşı kazandığı direnci nesiller boyu aktaran DNA kısmına ne denir?
Plazmid
66. Heterotrof bakteri çeşitlerinin isimleri nedir?
Parazit bakteriler
Saprofit (Çürükçül) bakteriler.
67. Güneş enerjisini kullanmadan inorganik maddeleri oksidasyonla elde ettikleri enerji ile su ve karbondioksitten besin üreten bakterilere ne denir?
68. Protozoaların çeşitleri nelerdir?
Kamçılılar (flagellata), Kökayaklılar (Rhizopoda), Sporlular (sporozoa), Sililer (cilliata)
69. Protistlerden olan öglenanın özelliği nasıldır?
Kamçılı olduklarından hareketlidirler bu nedenle hayvan olarak değerlendirilirken, klorofil taşıdıklarından dolayı da bitki olarak değerlendirilirler.
70. İnsanlarda uyku hastalığına sebep olan ve Çeçe sineği tarafından taşınan sporlu canlının adı nedir?
Trypanosoma gambiens

2. Enzimlere ait;
I. Organik katalizörlerdir.
II. Tersinir reaksiyonları etkilerler
III. Yapıları proteindir
özelliklerden hangileri tüm enzimler için geçerli değildir?

A) II ve III B) I ve II C) Yalnız I D) Yalnız III E) Yalnız II CEVAP: E
________________________________________
3. İçinde nişasta, protein, yağ gibi moleküllerin bulunduğu bir ortama koyulan hücre, bu molekülleri;
I. Difüzyon II. Aktif taşıma III. Pinositoz
olaylarından hangileri ile alabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III CEVAP: E
________________________________________
4. Glikoz, aminoasit, yağ asidi gibi küçük molekülleri, vitaminlerden ayıran;
I. Hücre zarından geçebilmeleri II. Organik moleküller olmaları III. Enerji gereksiniminde kullanılmaları
şeklindeki özelliklerden hangileridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III CEVAP : C
________________________________________
5. Bir DNA molekülünde tüm nükleotit sayısı 1800 ve A/G=3 ise bu DNA molekülün-de toplam nükleotit sayısı kaçtır?

A) 2800 B) 3000 C) 3600 D) 4800 E) 5200 CEVAP: D
________________________________________
6 Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi yağ ve hormon sentezleyen hücrelerde daha çok görülür?

A) Mitokondri
B) Lizozom
C) Endoplazmik retikulum
D) Ribozom
E) Golgi organeli CEVAP: E
________________________________________
7. Mikroskopta incelenmekte olan hücrelerin bulunduğu ortama, aşağıdakilerden hangisini eklememiz gerekir ki hücrelerde plazmoliz görülsün?

A) Stoplazmaya eş yoğunlukta olan sıvıyı
B) Sindirim enzimleri içeren sıvıyı
C) Stoplazmaya göre hipotonik bir sıvıyı
D) Arı suyu
E) Yoğun tuzlu suya CEVAP: E
________________________________________
8. Baygınlık geçiren bir insana çabucak şeker verilmesi gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisini kullanmak en uygun olur?

A) Sakkaroz
B) Maltoz
C) Glikoz
D) Laktoz
E) Nişasta CEVAP: C
________________________________________
9. Bazı bakteri hücrelerinin ezilmesi ile elde edilen sıvılara glikoz ilave edilince dışarıya karbondioksit verdikleri görülmektedir. Bu durum kullanılan sıvıda neyin bulunduğunu kanıtlar?

A) Enzimlerin
B) Vitaminlerin
C) DNA'ların
D) Proteinlerin
E) Hormonların CEVAP: A
________________________________________
10. Ökaryot hücrelerde genetik özelliklerin yavru hücrelere aktarılması sırasında aşağıdakilerden hangisine rastlanılmaz?

A) ATP harcanır
B) Hücre bölünmesi olur
C) DNA eşlenmesi olur
D) Mutasyon olabilir
E) Modifikasyon olabilir. CEVAP: E11:- Büyüme ve gelişme yavaşlatır
- Yaralar geç iyileşir
- Bozuk alyuvar yapımı gerçekleşir
- Bağışıklık sistemi zayıflar

İnsana ait yukarıdaki metabolik rahatsızlıkların nedeni aşağıdakileri organik besin moleküllerinden hangisinin eksikliğinde görülür?

A) Protein
B) Vitamin
C) Karbonhidrat
D) Lipit
E) Glikojen CEVAP: A

12:

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdaki moleküllerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) Protein
B) Polipeptit
C) Yağ asidi
D) Amino asit
E) Glikoz CEVAP: D

13:

Bir tavşanın farklı dokularında bulunan X ve Y proteinleri aynı sayıda Amino asitten oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi X ve Y proteinlerinde aynı olmayabilir?

A) İçerdikleri peptit bağı sayısı
B) Amino asit çeşitlerinin sayısı
C) Sentezleri sonucu açığa çıkan su sayısı
D) Sentezlerini sağlayan DNA’daki nükleotit sayısı
E)Molekül büyüklükleri CEVAP: B

14:

n(Amino asit) →
Protein

Canlılarda yukarıdaki verilen reaksiyonun gerçekleşmesi için;

1- ATP
2- Enzim
3- Su

moleküllerinden hangilerinin harcanması gerekir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3 CEVAP: A

15:

Uzun süre karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenen bir kişide, bu durumda bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi gözlenmez?

A) Hastalıklara karşı direncin azalması
B) Yaraların geç iyileşmesi
C) Kandaki Amino asit miktarının normal değerden çok yüksek olması
D) Hücrelerde metabolizma hızının azalması CEVAP: C
E) Protein sentez hızının azalması


16:

- Gen
- DNA
- Kromozom

Yukarıdaki birimlerin yapılarında, ortak olarak bulunan molekül aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Protein
B) Riboz
C) Amino asit
D) Nükleotit
E) Yağ asidi CEVAP: D

17:

Akıllı moleküller (enzim) içeren deterjanların çamaşırdaki lekeleri çıkartmada daha etkili olabilmesi için kaynar su yerine ılık suda kullanımı önerilir.

Lekeleri çıkartmak için bu kullanım yönteminin önerilmesinde enzimlerin hangi özelliği esas alınmıştır?

A) Substratlarla yüzey uygunluğunu göstermesi
B) Susuz ortamda çalışmaması
C) Yüksek sıcaklığın, enzimin etkinliğini, geri dönüşümsüz olarak durdurması
D) Deterjanların, mikroorganizmaların enzimleri üzerinde inhibitör etki yapması
E) Substrat yüzeyi ile ezim etkinliğinin doğru orantılı olması CEVAP: C

18:

Bilimsel bir araştırma sırasında hipotez kurulduktan sonra yapılacak ilk iş , aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Veri toplamak
B) Tahminlerde bulunmak
C) Deney ve gözlemler yapmak
D) Hipotezi değiştirmek
E) Kontrollü deneyler yapmak CEVAP: D
19:

Bir bilim adamı,

1- Sorgulayıcı ve yeni fikirlere açık olma
2- Otoritelerin fikirlerini sorgulamadan kabul etme
3- Sabırlı olup başarısızlıktan yılmama

özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1,2 ve 3 CEVAP: D

20:

Bir kobay, bir hafta süreyle, karbonu işaretli glikoz molekülleri ile besleniyor. Bir hafta sonra bu kobayın dokularında bulunacak maddelerden hangisi işaretli karbon içermez?

A) glikojen
B) protein
C) yağ
D) karbondioksit
E) temel amino asit CEVAP: E

21:

Birim miktar yağın aynı miktar karbonhidrat ve proteine göre daha çok enerji vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her hücrede sentezlenmesi
B) C,H ve O’dan oluşması
C) Hidrojen sayısının çok olması
D) Yedek besin olması
E) Daha az hacim kaplaması CEVAP: C


22:

Hücrelerde sentezlenen yağ moleküllerinin işlevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Hücre zar yapısına katılma
B) Yedek besin olarak depolama
C) Hormon yapısına katılma
D) Nükleik asit yapısına katılma
E) Enerji kaynağı olarak kullanılma CEVAP: D


23:

Proteinleri birbirinden farklı kılan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sentezinden sorumlu genlerin farklı olması
B) Peptit bağların oluşum biçimi
C) İçerdikleri Amino asit bağlarının oluşum biçimi
D) İçerdikleri Amino asit dizilimi
E) İçerdikleri Amino asit çeşitlerinin farklı olması CEVAP: B
24:
Bir insan ve bir hayvan proteini karşılaştırıldığında,

1- Amino asit çeşitlerinin dizilimindeki yeri
2- Amino asit çeşitleri
3- Amino asitlerin bağlanma biçimi
4- Amino asitlerin sayısı

özelliklerinden hangileri molekül yapılarının farklı olmasında rol oynamaz?

A) yalnız 1
B) yalnız 3
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
E) 1,2 ve 3 CEVAP: B


25:

1- substrat miktarı
2- ortamın pH derecesi
3- ortamın sıcaklık derecesi
4- hücrenin hacmi

Yukarıdakilerden hangileri enzim reaksiyonlarının hızını etkiler?

A) yalnız 3
B) yalnız 4
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3
E) 1,2 ve 3 CEVAP: E


26:

Aşağıdakilerden hangisi tüm enzimler için geçerli değildir?

A) Tekrar tekrar kullanıla bilme
B) Koenzim kapsama
C) Mutasyondan etkilenebilme
D) Belirli bir substrata özgü olma
E) Protein içerme CEVAP: B27:

Bir enzimin özelliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) DNA’daki nükleotit dizilimine
B) Amino asit dizilimine
C) Sekonder yapısına
D) Üç boyutlu hacimsel yapısına
E) Amino asitlerin çeşit ve miktarına CEVAP: C28:

Vitaminlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) C vitamini vücutta depolanmaz.
B) D vitamini son şeklini, deri hücrelerinde güneş ışığı etkisiyle alır.
C) K vitamini kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezlenir.
D) Gözde, görüntü oluşumu sırasında B vitamini yıkımı vardır.
E) Yağda çözünen vitaminler hücre zarından daha kolay geçer. CEVAP: D

29:

Farklı hücrelerde bulunan,

1 - Enzim
2 - ATP
3 - Protein
4 - Yağ

moleküllerinden hangilerinin özelliğinin aynı olması, hücrelerin ortak gen olduğunu doğrudan kanıtlar?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 4
D) 2 ve 3
E) 3 ve 4 CEVAP: B

30:

Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin protein yapılı olmaları ile ilgili bir özelliktir?

A) Hücre dışında çalışabilme
B) Takımlar halinde çalışma
C) Ortam sıcaklığı yükseldiğinde yapısal olarak bozulma
D) Aktivatör madde ilavesiyle hızlı çalışma
E) Kofaktör varlığında çalışma CEVAP: C

31:

1 - glikoz
2 - laktoz
3 - fruktoz
4 - sükroz
5 - galaktoz

Verilen organik bileşiklerden hangilerinin bulunması bu canlının hayvan olduğunun kanıtıdır?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4
E) 2 ve 5 CEVAP: E
32:

Hücrelerde bulunan organik maddelerden,

1 - enzim
2 - selüloz
3 - glikojen
4 - protein

hangileri doğrudan canlının genetik bilgisi ile sentezlenmektedir?

A) 1 ve2
B) 1 ve 3
C) 1 ve4
D) 2 ve 4
E) 1, 2 ve 4 CEVAP: C


33:

Enzimin substratı tanımakla görevli olan kısmının yapısının bozulması durumunda,

1 - Enzimin çalışmasının durması
2 - Yardımcı grubu tepkimenin devamını sağlaması
3 - Enzimin daha düşük hızla çalışmasını sürdürmesi

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3 CEVAP: A

34:

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) Protein
B) Polipeplit
C) Yağ asidi
D) Amino asit
E) Glikoz CEVAP: D

35:

Bir bilim adamı gözlemleri sonucu elde ettiği verilere dayanarak “mitokondri bulunan ortama tiroksin hormonu ilave edildiğinde oksijen tüketimi ve enerji üretimi artar demektedir.

Buna göre, bilim adamının bundan sonraki aşamada yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrollü deney yapmalıdır.
B) Tahmin çıkarmalıdır.
C) Problemi belirlemelidir.
D) Teori kurmalıdır.
E) Hipotez kurmalıdır. CEVAP: B

36:

Işık şiddeti ile büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran bir bilim adamı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Işık şiddetini sabit tutup diğer etkenleri değiştirmelidir.
B) Bir bitkiyi ışıklı, diğer bitkiyi ışıksız ortamda yetiştirmelidir.
C) Bitkiyi sabit ışıkta aydınlatıp farklı kısımlardaki büyümeyi gözlemlemelidir.
D) Bütün etkenleri sabit tutup ışık şiddetini kademeli artırmalıdır.
E) Çeşitli etkenleri rasgele değiştirip deney yapmalıdır. CEVAP: D

37:

Bilimsel bir çalışma yapılırken aşağıdakilerin hangisi gerçekleşmez?

A) veri toplamak
B) tahminlerde bulunmak
C) kontrollü deney yapmak
D) hipotez kurmak
E) hipotezi gerçek yapmak CEVAP: E

38:

Bir nükleer santralın kurulduğu alanın yakınındaki gölde çalışmalar yapan bilim adamı kurbağa larvaları ve erginleri üzerinde yaptığı gözlemlerde kalıtsal değişikliklerin olduğunu ve sonuçta larvaların bundan etkilendiğini gözlemlemiştir.

Buna göre bilim adamı biyolojinin;

1 - Genetik
2 - Ekoloji
3 - Morfoloji

gibi alt bilim dallarından hangileri üzerinde çalışma yapmıştır?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3 CEVAP: C

39:

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşamını sürdürmesi için zorunlu olan olaylardan değildir?

A) solunum
B) üreme
C) beslenme
D) adaptasyon
E) boşaltım CEVAP: B
40:

Bir hücrede yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için belli ıranda sı bulunması koşulu vardır.

Suyun görevleriyle ilgili;

1- Büyük moleküllü maddelerin hidrolizinde kullanılır.
2- Enzimlerin çalışması için gerekli ortamı oluşturur.
3- Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılır.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1, 2 ve 3 CEVAP: D

41:

Minerallerin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı enzimlerin yapısına katılır.
B) Düzenleyici olarak iş görür.
C) Bitkiler kendileri sentezler, hayvanlar dışardan alır.
D) Kanın osmotik basıncının ayarlanmasında görev alır.
E) Kas kasılmasında iş görürler. CEVAP: C

42:


Aşağıdakilerden hangisi ekolojinin konusu olamaz?

A) ışık şiddetinin bitki büyümesine etkisi
B) bir ortamdaki besin miktarı ile canlıların birey sayısı arasındaki ilişki
C) canlıların yapı taşı olan hücrede gerçekleşen kimyasal olaylar
D) canlılar arasında görülen ortam şartları için rekabet
E) bir göle verilen zehirli maddelerin balıklara etkisi CEVAP: C

43:
“Işık şiddetinin daha fazla olduğu bölgelerde bitki boyunun uzaması engellenir. Öyleyse Bir bitki türünün deniz seviyesinde yaşayan bireylerinde boy daha kısa olmalıdır. sonucu aşağıdakilerden hangisinden hangisiyle açıklanır?

A) gerçek
B) nitel gözlem
C) kontrollü deney
D) tahmin
E) bilimsel problem CEVAP: D


44:

1 - Hipotez bir problemle ilgili öne sürülen geçici çözüm yoludur.
2 - Veri, özel bir problemle ilgili elde edilen gerekçedir.
3 - Nicel gözlem ölçmeye dayamayan, miktar belirtmeyen duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir.

Yukarıdaki tanımlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3 CEVAP: C

45:

Bir bilim adamının tahminde bulunabilmesi için öncelikle;

1 - veri toplamak
2 - hipotez kurmak
3 - kontrollü deney yapmak

gibi çalışmalardan hangilerini yapmış olması gerekir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3 CEVAP: C

46:

aynı ortamda yaşayan ve birbirlerine karşılıklı yarar sağlayan iki canlının ilişkisini inceleyen biyoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) botanik
B) ekoloji
C) genetik
D) mikrobiyoloji
E) zooloji CEVAP: B

47:

- Bitkilerdeki foto sentezin nasıl gerçekleştiği
- İnsanlardaki sinir sisteminin çalışma şekli
- Kuşlardaki soluk alıp verme mekanizması

yukarıdaki konularda çalışmalar yapan bilim adamlarının ilgilendikleri biyoloji alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyoloji
B) Anatomi
C) Histoloji
D) Sitoloji
E) Biyokimya CEVAP: A48:

Bir öğünde bütün besin çeşitlerinden tüketen bir kişi, bu besinleri enerji elde etmek için vücudunda hangi sıraya göre kullanır?

A) karbonhidrat vitamin → protein
B) vitamin protein yağ
C) karbonhidrat yağ protein
D) protein yağ vitamin
E) vitamin mineral karbonhidrat CEVAP: C

49:

1 - sıcaklık
2 - pH
3 - substrat
4 - inhibitör

yukarıda verilenlerden hangilerinin sürekli arttırılması enzimsel reaksiyon hızını olumsuz etkiler?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1, 2 ve 4
D) 2, 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4 CEVAP: C

50:

Problemi belirlemek

Gözlem yapmak

1

Hipotez kurmak

2

Kontrollü deney yapmak

3

Teori

Kanun

Şekilde gösterilen 1, 2, 3nolu kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) Nitel gözlem varsayım gerçek
B) Veri toplamak nitel gözlem red
C) Veri toplamak tahmin gerçek
D) Varsayım tahmin nicel gözlem
E) Nicel gözlem varsayım gerçek CEVAP: C

51:

Canlılarda temel yaşamsal olayları mekanizmasını inceleyen biyoloji alt bilim dalı hangisidir?

A) botanik
B) histoloji
C) fizyoloji
D) morfoloji
E) ekoloji CEVAP: B

52:

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) protein
B) polipeptit
C) yağ as idi
D) aminoasit
E) glikoz CEVAP: D

53:

Nişasta X Gliserol Z

Y

protein

İnsanda gerçekleşen yukarıdaki olaylarda X, Y ve Z ile gösterilen molekül aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Glikoz yağ aminoasit
B) Glikoz aminoasit yağ
C) Aminoasit glikoz yağ
D) Aminoasit yağ asidi – glikoz
E) Yağ asidi fruktoz glikoz CEVAP: B

54:

Enzimatik bir reaksiyonun birim zamandaki hızını aşağıdakilerden hangisinin ortama eklenmesi olumsuz etkilenir?

A) aktivatör
B) substrat
C) enzim
D) inhibitör
E) koenzim CEVAP: D

55:

Besin sentezleyen bütün canlılarda kloroplast bulunur hipotezini kanıtlamaya çalışan bilim adamı yaptığı mikroskobik incelemeler sonucu fotosentez yapan bakterilerde kloroplast bulunmadığını tespit etmiştir.

Bu bilim adamını yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?


A) hipotezi değiştirmek
B) hipoteze dayalı tahminler yapmak
C) kontrollü deney yapmak
D) problemi saptamak
E) nicel gözlemler yapmak CEVAP: A

56:

Bir göldeki kurbağaların artışına, yırtıcı kuşların aşırı avlanması neden olur. diyen bir bilim adamı bu yargıya varmadan önce bilimsel çalışmasının hangi basamağını gerçekleştirmiştir?

A) kontrollü deney yapmıştır.
B) problemi tespit etmiştir.
C) tahmin yapmıştır.
D) teori kurmuştur.
E) hipotez kurmuştur. CEVAP: B

57:

Aşağıda bazı bilim dalları ve çalışma alanları eşleştirilmiştir.

Buna göre yanlış eleştirme hangisidir?

A) Biyokimya Canlıların moleküler yapısını inceler.
B) Anatomi Canlıların iç yapısını inceler.
C) Fizyoloji Doku ve organların işleyiş mekanizmasının inceler.
D) Genetik Canlıların kalıtsal yapılarını inceler.
E) Taksonomi → Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırarak inceler. CEVAP: A
58:


Canlı bünyesinde bulunan;

1 Glikoz
2 Riboz
3 Galaktoz
4 Deoksiriboz
5 Früktoz

şekerlerinden hangileri beş karbonludur?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 3 ve 5
E) 1, 2 ve 5 CEVAP: C

59:

Polisakkaritler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yapılarında glikozit bağı bulunur.
B) Bitkisel depo polisakkarit selülozdur.
C) Oluşumları sırasında giren yapı taşının bir eksiği kadar su molekülü oluşur.
D) Hayvansal depo polisakkarit glikojendir.
E) Polisakkaritler canlılarda depolanabilir veya yapı birimi olarak bulunabilir. CEVAP: C


60:

Vitamin ve protein birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her ikisi de holoenzim yapısında bulunabilir.
B) Her ikisinde de N atomu bulunabilir.
C) Metabolizmada düzenleyici rol oynarlar.
D) Her ikisi de organik bileşiktir.
E) Bütün çeşitleri hayvanlar tarafından sentezlenebilir. CEVAP: E


MİNERALLERİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Demir Minerali, İnsan vücudu için önemi ve faydaları açısından vazgeçilmez bir mineraldir. B vitaminlerinin kullanımı, bakır ve kalsiyum emilimi, kanda oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ve çeşitli enzimlerin üretimi için gereklidir. Demir minerali, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Vücut direncini arttıran demir yorgunluğa karşı etkilidir. Demir minerali vücudun büyümesine de yardım eder. Bu nedenle, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için vücut ve beyin gelişimi açısından çok önemlidir.
Demir Eksikliği ve buna bağlı olarak oluşan kansızlık yani anemi ise demir eksikliği anemisi olarak adlandırılır. Kadınlar erkeklerden daha fazla demir tüketirler. Bu nedenle Kadınlarda Demir Eksikliği daha fazla görülür. Demir eksikliği konsantrasyon bozukluğu, halsizlik, kalp çarpıntısı, yorgunluk, solgunluk, sinirlilik, bağışıklık sisteminde zayıflık, saçlarda ve kemiklerde kırılganlık gibi sorunlara yol açar. Ayrıca, saç dökülmesi, saçlarda ve tırnaklarda çatlamalar, dudak kenarlarında yaralar ve yutma güçlüğü gibi şikâyetlere sebep olabilmektedir. Özellikle C vitamini demir emilimini kolaylaştırdığı için Anemiden korunmaya yardımcı olur. Gebelikte, bebeklerde ve çocuklarda demir ihtiyacı daha fazla olduğu için özellikle bu dönemlerde demir eksikliği sonucu oluşabilecek gelişim bozukluklarının önüne geçmek için yeterli miktarda demir alınmalı, gerekirse demir hapları ile demir takviyesi yapılmalıdır.
Demir Fazlalığı ve Zararları: Fazla miktarda demir almak damar sertliğine, hücrelerin erken yaşlanmasına ve yağlanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, demir fazlalığı, kanser riskini arttırmasının yanı sıra, siroz, şeker hastalığı, kalp büyümesi, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı, bulantı, kusma ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.
Demir Minerali Hangi Besinlerde Bulunur? Kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler, kırmızı et ve karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balık bol miktarda demir içeren besin maddeleridir.
Günlük Demir İhtiyacı: Yetişkinlerde erkeklerin günlük demir ihtiyacı ortalama 8 10 mg kadardır. Bu miktar gebelik, emzirme ve adet dönemlerinden dolayı kadınlarda biraz daha fazladır.

Kalsiyum Minerali: İnsan vücudu açısından Kalsiyumun önemi, özellikle kemik oluşumu ve diş sağlığı açısından almış olduğu görevleri nedeniyle, çok fazladır. Bu nedenle insan vücudundaki kalsiyumun % 99′u kemiklerde ve dişlerde bulunur. Kalsiyumun, kas büyümesi ve kasların gerginliği, enerji üretimi, kanın pıhtılaşması, sinir iletimi ve kalbin düzenli çalışmasında önemli görevleri vardır. Gebelik ve doğumdan sonra süt yapımında da büyük rolü vardır. Ayrıca kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltır.
Kalsiyum Eksikliği: Kalsiyum eksikliğinde, başta kemiklerin ve dişlerin zayıflaması sonucu raşitizm, kemik erimesi ve diş çürümesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Saç ve tırnaklarda kırılmalar meydana gelebilir. Ayrıca, eklem ağrıları, kas krampları, egzama, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, sinirlilik, uykusuzluk ve depresyona neden olabilir. Gebelikte ve yeni doğan bebeklerde kalsiyum ihtiyacı daha fazladır. Bu nedenle, özellikle gebelikte ve bebeklerde kalsiyum ihtiyacını karşılamaya özen göstererek kalsiyum eksikliği sonucu oluşabilecek gelişim bozukluklarının önüne geçilmelidir.
Kalsiyum Fazlalığı ve Zararları: Fazla kalsiyum alınması böbrek taşı ve kireçlenmesi, kas güçsüzlüğü, kemiklerde kireçlenme gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
Kalsiyum içeren besinler nelerdir? En çok Kalsiyum içeren besinler süt ve peynir, yoğurt gibi süt ürünleridir. Ayrıca, lahana ve nane gibi yeşil sebzelerde, yumurta, incir, badem, fındık, fıstık, tereyağı, pekmez, keçiboynuzu ve balık gibi besin maddelerinde bol miktarda kalsiyum bulunur.
Günlük Kalsiyum İhtiyacı: Normal Yetişkinlerde, Gebelikte, bebeklerde ve çocuklarda değişiklik gösterir. Normal bir yetişkin günde ortalama 1000 mg. Kalsiyum almalıdır. Gebelikte ve 50 yaşın üzerindekilerde bu oran ortalama olarak 1500 mg.a kadar yükselir. Çocuklarda ise 500 600 mg kadar kalsiyum, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır.
Magnezyum Minerali: Magnezyum, sinir sisteminin aşırı duyarlılığını azaltarak sakinleşmeye yardımcı olduğu için ” Anti-stres Minerali ” olarak da bilinir. Enzimlerin harekete geçirilmesi ve kandaki şekerin enerjiye dönüştürülmesinde rol alır. C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor gibi vitamin ve minerallerin daha etkili kullanılması için de gereklidir. Ayrıca cildi düzgünleştirir, saçı güzelleştirir, tırnakları kuvvetlendirir. Sinir sistemi sağlığı, vücut ısısının dengede tutulması gibi pek çok fonksiyonda görev alan magnezyum, kemik ve diş gelişimi ve sağlığı açısından da gereklidir. Astım ve alerjik nezleyi hafiflemesi de Magnezyumun Faydaları arasındadır. Adet dönemi öncesi magnezyum takviyesi adet sancılarını azaltır. Gebelikte görülen kramplara karşı koruyucudur.
Magnezyum Eksikliği: Magnezyum eksikliği kalp, böbrek, beyin ve karaciğer fonksiyonlarında aksaklıklara yol açarak halsizlik, iştahsızlık, huzursuzluk ve uyku bozukluları, dalgınlık, hafıza zayıflığı, öğrenme güçlüğü, böbrek yetmezliği, kalp çarpıntısı, kramp gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bebeklerde havale tehlikesini arttırır. Stres, gebelik ve emzirme gibi durumlarda vücudun günlük magnezyum ihtiyacı artar.Alkol kullanımı magnezyum eksikliğine yol açtığı için özellikle alkol bağımlılarında ve sık alkollü içki içenlerde magnezyum eksikliği çok görülür.
Magnezyum Fazlalığı ve Zararları: Vücut normalde fazla alınan magnezyumu vücuttan uzaklaştırır fakat kalsiyum eksikliği magnezyum fazlalığının oluşmasına neden olabilir. Magnezyum fazlalığı bitkinlik, böbrek ve sindirim sistemi hastalıkları, terleme ve depresyon gibi sağlık sorunlarına yol açar.
Magnezyum içeren besinler nelerdir? Balık ve tavuk eti, peynir, yumurta, tam unlu ekmek, yerfıstığı, patates ve portakal bol miktarda magnezyum içeren besin maddeleridir.
Günlük Magnezyum İhtiyacı: Yetişkinlerde ortalama 300 mg. dır. Bu miktar 65 yaş üzerindekilerde 350 mg a, gebelik ve emzirme dönemlerindeki kadınlarda 600 mg a kadar çıkabilmektedir.
Mineralinin Faydaları ve Görevleri: Vücuttaki pek çok fonksiyonda görev alır. Protein sentezi, büyüme ve cinsel gelişimin yanı sıra bilhassa bağışıklık sistemi için gereklidir. Vücudun kendi kendini iyileştirmesi ve yenilemesi gereken durumlarda ve zihinsel fonksiyonlarda önemli roller üstlenir. Cildin ve kasların erken yaşlanmasını önler. Hücre yenilenmesini destekleyerek cildi güzelleştirir, tırnakları güçlendirir ve saç dökülmesini önler.

Çinko Eksikliği: Çinko eksikliğinde, bağışıklık sistemi zayıflar; halsizlik, yaraların geç iyileşmesi, saçlarda zayıflama ve dökülme gibi belirtiler görülür. Ayrıca, gelişme geriliği, iştahsızlık, öğrenme ve dikkat eksikliği görülebilir. Çinko Eksikliği bunların dışında, çocuklarda cinsel gelişim geriliğine ve yetişkinlerde ise sperm sayısı azlığına neden olmaktadır. Tırnaklardaki beyazlama çinko eksikliğinin belirtileri arasındadır. Yemeklerin yanlış pişirilmesi sonucu besin değerlerini kaybetmesi,alkol ve stres çinko eksikliğine neden olan başlıca faktörlerdir.
Çinko Fazlalığı ve Çinkonun Zararları: Bulantı, kusma ve ishal, huzursuzluk, terleme ve titreme gibi sorunlara ve kolesterol dengesizliğine neden olabilir. Ayrıca, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve aşırı kullanımlarda tümör oluşumuna neden olur.
Çinko içeren besinler hangileridir? Et, deniz ürünleri, baklagiller, tahıllar, yumurta, fındık, süt ve süt ürünleri ile lifli besinler bol miktarda Çinko içeren besin maddeleridir.
Günlük Çinko İhtiyacı: Yetişkinlerde günlük çinko ihtiyacı ortalama 15 – 20 mg kadardır. Gebelikte ve sporcularda çinko ihtiyacı daha fazladır. Bununla birlikte, Günlük 50 mg dan fazla çinko almak yan etkilere neden olabilir.

Sodyumun Faydaları, Önemi ve Görevleri: Vücutta sodyum su dengesinin korumasında ve besinlerin hücre duvarından geçişinde görev alır. Sinir ve kas fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için de gereklidir.
Sodyum Eksikliği: Eksikliğinde halsizlik ve güçsüzlük, baş dönmesi, çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, hafıza bozukluğu ve konsantrasyon zayıflığı, baş ağrısı, depresyon, mide bulantısı ve kas krampları gibi sağlık sorunları oluşur. Yetersiz tuz alımı, tuz alınmadan fazla miktarda su tüketilmesi, böbrek hastalıkları, yanıklar ile ishal, kusma ve terleme yolu ile vücudun tuz kaybetmesi sodyum eksikliği oluşmasının başlıca nedenleridir.
Sodyum Fazlalığı ve Zararları: Normalde fazlası idrar ve terleme yoluyla vücuttan uzaklaştırılır. Bununla birlikte, sodyum fazlalığı yüksek tansiyon, potasyum kaybı, vücutta su tutulması ve ödemlere neden olur. Sodyum fazlalığında potasyum takviyesi yaparak, potasyum eksikliğinden doğabilecek zararlı sonuçlardan korunmaya çalışılmalıdır. Sodyum Fazlalığının en önemli nedenleri fazla tuz ve tuzlu, yani bol miktarda sodyum içeren, besinler tüketmek, yetersiz su alımı ya da ishal, terleme ve kusma yoluyla vücudun sodyuma oranla daha fazla su kaybetmesi nedeniyle kandaki sodyum oranının artması olarak sayılabilir.
Sodyum içeren besinler nelerdir? Vücuda giren Sodyumun büyük bir kısmı tuzdan elde edilir. Ayrıca, maden suları, başta hamsi olmak üzere deniz ürünleri, peynir, kırmızı ve yeşil biber, fındık, fıstık, ceviz, kereviz ve havuç bol miktarda sodyum içeren besin maddeleridir.
Günlük Sodyum İhtiyacı: Normal sağlıklı bir yetişkin için günlük sodyum ihtiyacı 2- 3 gram civarındadır ve bu sodyum miktarı 5 gram tuzdan sağlanabilir. Normal şartlarda sodyum ihtiyacı rahatlıkla karşılanır, fakat ishal gibi vücudun sıvı ve mineral kaybettiği durumlarda kaybedilen sodyumun geri kazanılması için su ile birlikte bir miktar tuz alınmalıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu sodyumun miktarı hamilelerde artarken, yüksek tansiyon hastalarında azalmaktadır. Ayrıca, bebeklere 1 yaşına gelene kadar tuz ve tuzlu besinler verilmemelidir. Zaten anne sütü sodyum açısından en ölçülü şekilde yaratılmıştır.

Fosfor Minerali Fosforun Görevleri ve Faydaları: Kemik ve diş yapısının temelini oluşturan fosfor, kalp düzeni, böbrek fonksiyonları, kaslar, sinirler ve beyin için gereklidir. Hücrelerin büyümesine yardım eder.Proteinlerin sentezlenmesi, enzimler ve hücrede enerji üretimi ile ilgili kimyasal olaylara katılır.
Fosfor Eksikliği: Özellikle kasları ve kemikleri olumsuz yönde etkileyerek kas hücrelerinin zarar görmesine, kasların ve kemiklerin güçsüzleşmesine neden olur. Sinir – kas ilişkisinde ve beyin fonksiyonlarında aksaklıklara yol açar. Fosfor Eksikliğinin en önemli nedenleri yetersiz beslenme, fosforun bağırsaklardan yeterince emilememesi,alkol kullanımı ve idrar söktürücü ilaçlardır.
Fosfor Fazlalığı ve Zararları: Fosfor Eksikliği gibi Fosfor fazlalığı da sağlık açısından zararlıdır. Fosfor fazlalığı, kalsiyum dengesini bozarak kalsiyum dengesizliğinden kaynaklanan sorunlara neden olur ve kemik yoğunluğunun ve gücünün azalmasına yol açar. Bunun neticesinde kemikler direncini yitirir ve kolay kırılır. Fosfor fazlalığı, tansiyonu da yükseltir. Ayrıca, çeşitli tarım ilaçları gibi aşırı fosfor içeren maddelerin içilmesi ya da bu maddelerle temas edilmesi halinde Fosfor Zehirlenmesi meydana gelebilir.
Fosfor Hangi Besinlerde Bulunur? Et, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi proteinbakımından zengin besinler bol miktarda fosfor içeren besinler arasındadır. Ayrıca, maden suları, mısır, meyveler ve meyve suyu, pırasa gibi besinler de fosfor minerali açısından zengin besinlerdir.
Günlük Fosfor İhtiyacı: 1 yaşına kadar olan bebeklerde günlük fosfor ihtiyacı 250 mg, 10 yaşına kadarki çocuklarda ise ortalama 800 mg dır. 11-24 yaş arasındaki dönem fosfor ihtiyacının en fazla olduğu dönemdir. Bu yaşlarda günlük 1200 mg kadar fosforun alınması gerekir. 24 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ise günlük ortalama 800 mg fosfor almak yeterlidir.

Bakır Minerali ve Bakırın İnsan Vücudu açısından önemi ve faydaları: Vücut dokusunun yenilenmesinde ve kemik yapısının sağlamlığının sağlanmasından görevli enzimler için gereklidir. Protein sentezlenmesinde ve enerji üretiminde görev alır. Alyuvarların oluşumuna katkıda bulunur. Çinko ve C Vitamini kullanımı ile beyin ve sinir sistemi sağlığı için gereklidir. Saç ve deri sağlığı için faydalıdır.
Bakır Eksikliği: Bakırın yeterince alınmaması durumunca kansızlık görülür. Bakır Eksikliği, vücut direncinin azalmasına, güçsüzlük, deride yara ve egzama gibi problemlere yol açar. Ayrıca, saç dökülmesi, iştahsızlık, ishal ve çarpıntı meydana gelebilir. Bağışıklık sistemi zayıflar. Kemikler ve dokuların yapısı olumsuz etkilenir. İnsan vücudu besinlerdeki bakırın ancak %5 kadarını emebilmektedir. Bakır eksikliği, bakır açısından yetersiz beslenme, bakırın yeterince emilememesi ya da fazla çinko alımı gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir.
Bakır Fazlalığı ve Bakırın Zararları: Bakırın aşırı dozda alınması, vücutta bakır fazlalığı oluşmasına neden olur. Bakır Fazlalığı ise kanser riskini büyük oranda arttırmasının yanı sıra depresyon, şizofreni, bunaklık, hipertansiyon gibi ciddi zihinsel ve bedensel rahatsızlıklara yol açar.
Bakır içeren yiyecekler nelerdir? Zeytin, badem, fındık, ceviz, taze ve kuru üzüm, arpa, tam ekmek, bal, kuzu ciğeri, sarımsak, portakal, pancar, pekmez, brokoli, fasulye ve bezelye bol miktarda bakır içeren besinler arasındadır.
Günlük Bakır İhtiyacı: Bebeklerde günlük 0,5 1 mg, çocuklarda 1 - 2 mg ve yetişkinlerde de ortalama 2,5 mg kadar bakır alınması günlük bakır ihtiyacını karşılayacaktır.

İyot Minerali İyotun Faydaları, Önemi ve Görevleri: İyot Mineralinin büyük bir kısmı Tiroid bezinde bulunur ve Tiroid bezinin fonksiyonlarını düzenler. İyot, tiroid bezinin etkilediği zihinsel fonksiyonlar, normal büyüme ve gelişme, enerji kullanımı ve kilo kontrolü, beyin ve sinir sisteminin düzenli çalışması gibi başlıca fonksiyonlarda önemli görevler alır.
İyot Eksikliği: Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu vücutta iyot yetersizliği oluşması durumunda önemli sağlık sorunları meydana gelir. İyot Eksikliği, tiroit bezinin fonksiyonlarını yerine getirmesine engel olarak başta guatr olmak üzere, zekâ geriliği, gelişim bozukluğu, kısırlık gibi şikâyetlerin oluşmasına neden olur.
İyot Fazlalığı ve Zararları: Fazla miktarda iyot alınması tiroit bezinin hormon üretimini bozarak iyot eksikliğinde görülen durumların oluşmasına neden olur. Ayrıca, deride alerji ve sivilce görülebilir.
İyot Hangi Besinlerde Bulunur? Süt, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve deniz ürünleri bol miktarda iyot içeren besinler arasındadır. İçme suyu önemli bir iyot kaynağı olmakla birlikte, özellikle iyot miktarı yetersiz içme sularının kullanımı iyot eksikliği oluşmasına neden olabildiği için iyotlu tuzlar kullanılarak iyot eksikliğinin giderilmesi amaçlanır.
Günlük İyot İhtiyacı: Yetişkinlerde tavsiye edilen günlük iyot miktarı ortalama 150 mg kadardır. Bu miktar, bebeklerde günlük yaklaşık 50 mg, 12 yaşına kadarki çocuklarda ise 100 120 mg kadardır. 12 yaşın üzerindekiçocuklarda iyot ihtiyacı yetişkinler seviyesindedir. Hamilelikte iyot ihtiyacı artar. Bu nedenle, hamilelikte ve emzirme döneminde 200 mg kadar iyot almak gerekir.

Potasyum Minerali Potasyumun Faydaları ve Görevleri: Potasyum Minerali, beslenmede hayati önemi olan bir mineraldir. Vücuttakisu ve mineral dengesinin korunmasına yardımcı olur. Besinlerin hücre içine taşınması, sinir sistemindeki mesajların iletilmesi, kalp ve kaslar için önemlidir. Tansiyonu dengeler. Beyne oksijen taşıyarak zihin faaliyetlerini destekler.Alkolün, vücuttaki fazla suyun,şekerin ve tuzun vücuttan uzaklaştırılmasında görev alır.
Potasyum Eksikliği: Potasyum yetersizliğinin başlıca nedenleri yetersiz beslenme ve ishal, idrar söktürücü ilaçlar, kusma ya da terleme yoluyla vücudun mineral kaybetmesidir. Aşırı kahve tüketimi ve stres de potasyum eksikliği nedenlerindendir. Dolaşım bozukluğu, kas güçsüzlüğü sonucu yorgunluk ve halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve kusma, kabızlık, zihin bulanıklığı, baş ve karın ağrısı, kramplar ve kalpte ritim bozuklukları gibi rahatsızlıklara neden olur. Sporcu sakatlanmalarının en önemli nedenlerinin magnezyum ve potasyum eksikliği olduğu bilinmelidir.
Potasyum Fazlalığı ve Zararları: Potasyumun aşırı miktarda alınması başta böbrekleri ve kalbi etkiler ve kas zayıflığı, kalp çalışmasının ve ritminin bozulması gibi rahatsızlıklara neden olur. Potasyum Fazlalığı, potasyumunçeşitli nedenlerle aşırı miktarda alınması ya da böbrek hastaları ve ameliyat sonrası idrar azlığı gibi potasyum fazlasının yeterince uzaklaştırılamamasına neden olan durumlardan kaynaklanmaktadır.
Potasyum içeren besinler nelerdir? Lahana, brokoli, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, zeytin, balık, sarımsak, portakal suyu, patates, muz, hurma, incir, avokado, kayısı, badem, fındık ve süt ürünleri bol miktarda potasyum içeren besinler arasındadır.
Günlük Potasyum İhtiyacı: 1 yaşına kadarki Bebeklerde günlük potasyum ihtiyacı ortalama 600 mg dır. 10 yaşına kadarkiçocuklarda potasyum ihtiyacı 1000 ile 2000 mg arasında değişir. Yetişkinlerde ise günlük potasyum ihtiyacı 2000 3000 mg kadardır.

Bor Minerali Borun Faydaları, Önemi ve Görevleri: Yüzlerce sanayi kolunda, farklı amaçlarla kullanılmasının yanında, bor sağlık açısından da önemli bir mineraldir. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor mineralleri ile D Vitamininin vücutta korunmasına ve etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olarak diş ve kemik sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Östrojen hormonunun çalışmasını destekler ve kemik erimesini azaltır. Borun bir diğer özelliği de doğal bir antibiyotik oluşudur. Bor, tedavi amacıyla da tıpta kullanılmaktadır. Özellikle, kemik erimesi, migren, sinir hastalıkları, halsizlik ve kanser tedavilerinde kullanılmaktadır.
Bor Eksikliği: Borun yeterli miktarda alınmaması, D vitamini eksikliğine ve buna bağlı olarak da kemik erimesi ve zayıflamasına ve kemiklerin daha kolay kırılmasına neden olur. Eksikliğinde ayrıca, konsantrasyon zorluğu ve hafıza zayıflığı görülebilir.
Bor Fazlalığı ve Zararları: Yüksek dozda alınması zehirleyici etki gösterebilir.
Bor Minerali Hangi Besinlerde Bulunur? Badem, fındık, elma, üzüm, çilek, hurma, şeftali, erik, patates, sarımsak, brokoli ve domates bol miktarda bor içeren besinler arasındadır.
Günlük Bor İhtiyacı: Yetişkinlerde günlük alınması gereken bor miktarı 13 mg kadardır.

Selenyumun Faydaları ve Görevleri: Güçlü bir antioksidan olan selenyum, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser riskini azaltır. Hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirir. Doku esnekliğini arttırarak ve kalp hücrelerini destekleyerek kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Başta sperm üretimi ve canlılığı olmak üzere, üreme sağlığında rol alır. Vücuttaki zehirli maddelerin zararlı etkilerini azaltır ve vücuttan atılmalarına yardımcı olur. Karaciğerin faaliyetlerini düzenli olarak sürdürmesine katkıda bulunur.
Selenyum Eksikliği: Ciddi kas zayıflıkları, kalp ve damar sağlığında bozulmalara neden olan selenyum eksikliği, çocuklarda da gelişimin yavaşlamasına neden olur. Göz sağlığını olumsuz etkiler. Erken yaşlanma, sinir sistemi hastalıkları ve zekâ geriliğine neden olabilir. Sperm üretimi ve kalitesi azalarak kısırlık oluşabilir. Üreme sağlığı açısından, erkeklerin Selenyum ihtiyacı kadınlara oranla daha fazladır.
Selenyum Fazlalığı ve Zararları: Sindirim sistemi sorunları, saç, tırnak ve diş kaybı, çeşitli deri, omurilik ve kemik iliği hastalıkları, ateş gibi sağlık sorunları görülür. Daha yüksek dozları öldürücü olabilir.
Selenyum Hangi Besinlerde Bulunur? Arpa, buğday gibi tahıllar, deniz ürünleri, et, karaciğer, pekmez, süt ve süt ürünleri, yumurta, tereyağı, mantar, soğan, lahana, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler ve tavuk eti bol miktarda selenyum içeren besinler arasındadır.
Günlük Selenyum İhtiyacı: Yetişkinlerde günlük selenyum ihtiyacı 80 - 100 mg dolaylarındadır. Gebelikte ve emziren annelerde günlük selenyum ihtiyacı 200 mg a kadar çıkabilir.

Kükürt Minerali Kükürtün Faydaları ve Görevleri: Solunum sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur ve vücudun oksijen dengesini korur. Beyin fonksiyonlarının çalışmasını destekler. Saç, tırnak ve cilt sağlığı için gereklidir. Alerjik rahatsızlıklara karşı koruyucudur. Uyuz ve egzama gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Karaciğerin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve safra salgılarını arttırır. B Grubu vitaminlerinin kullanılmasına yardımcı olur. Bazı zararlı bakterileri öldürücü etkisi vardır. Kükürtün faydaları arasında yaşlanmanın belirtilerini azaltması da sayılabilir.
Kükürt Eksikliği: Kükürt eksikliği ender olarak görülmekle birlikte, kükürtün vücutta yeterince bulunmadığı durumlarda saçlarda zayıflık ve deride solgunluk görülür.
Kükürt Fazlalığı ve Kükürtün Zararları: Aşırı kükürt böbreklere zarar verir. İnsan vücudu fazla kükürt alması durumunda baş ağrısı, boğaz ve mide yanması, kusma gibi belirtiler gösterir. Ayrıca, alerjik deri hastalıklarına neden olur. Kükürt fazlalığı en çok astım hastalarını olumsuz etkiler.
Kükürt içeren besinlerde hangileridir? Kırmızı et, tavuk ve balık eti, yumurta, havuç, soğan, sarımsak, kereviz, turp, lahana, ıspanak, çilek, muz, maydanoz, marul, patates, incir ve hurma kükürt içeren besinler arasındadır.
Günlük Kükürt İhtiyacı: Vücudun kükürt ihtiyacını karşılaması için alması gereken günlük kükürt miktarı ortalama 1000 mg kadardır.
Krom Minerali – Kromun Faydaları ve Görevleri: Kan şekeri ve kolesterol seviyesini kontrol eder ve dengede tutar. Böylece özellikle şeker hastaları için çok faydalıdır. Enzim ve hormonların kullanımı ile yağ ve proteinlerin sentezlenmesinde görev alır. Kemik erimesini ve yaşlanmanın etkilerini azaltır. Ayrıca, krom minerali vücuttaki yağı kasa dönüştürerek, kilo verdirmese de vücut hatlarının daha düzgün görünmesine ve kas yapmayayardımcı olur. Bu özelliği nedeniyle, özellikle zayıflamak ve iştahlarını kontrol altına almak isteyenler krom kapsülü kullanmaktadırlar.
Krom Eksikliği: Dengesiz beslenme sonucu oluşan krom eksikliği, huzursuzluk, halsizlik ve yorgunluğa neden olur. Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyerek damar sertliği ve şeker hastalığı riskini artırır. Krom Eksikliği olanlarda sürekli açlık hissi ve yeme isteği, tatlılara düşkünlük görülür. Krom eksikliği iştahı kontrol etmeyi engellemesinin yanı sıra vücudun yağlanmasına da neden olmaktadır.
Krom Fazlalığı ve Kromun Zararları: Fazlası krom zehirlenmesine neden olacağı için bilinçli ve ölçülü tüketilmelidir. Bazı durumlarda baş dönmesi ve deri döküntüsü görülebilir. Özellikle şeker hastaları doktora danışmadan krom desteği (krom kapsülü / hapı gibi) almamalıdır.
Krom Hangi Besinlerde Bulunur? Et, pirinç, yer fıstığı, üzüm suyu, peynir, buğday, süt ve süt ürünleri, yumurta, tavuk, mısır, mantar ve patatesbol miktarda krom içeren besinler arasındadır. Ayrıca, ısırgan otu, civanperçemi, meyan kökü ve yulaf da krom minerali açısından zengin bitkilerdir.
Günlük Krom İhtiyacı: Vücudun 50 – 200 mg arasında değişen oranlarda günlük krom ihtiyacı vardır.

Flor Minerali Florun Faydaları ve Görevleri: Diş ve kemik sağlığı için çok önemlidir. Diş çürümelerini önler. Kemikleri güçlendirerek kemik erimesi ve kırılmalarını engeller.
Flor Eksikliği: Yetersizliği, dişleri zayıflatır ve diş çürümesini hızlandırır. Kemiklerin zayıflamasına ve kemik erimesine yol açar. Özellikler bebeklerde ve çocuklarda flor eksikliği önlenmelidir. Bunun için gerekiyorsa, aşırıya kaçmamak şartıyla, flor takviyesi yapılabilir. Ayrıca, içme sularına flor katılarak flor eksikliği önlenmeye çalışılır.
Flor Fazlalığı ve Florun Zararları: Dişlerde sararmaya ve diş minesinin tahrip olmasına neden olur. Ayrıca, kemiklerde ve eklemlerde de normal dışı gelişimler ortaya çıkabilir. İçme suyuna flor katılarak, flor eksikliği önlenmeye çalışılır. Ayrıca, pek çok diş macununa da eklenmektedir.
Flor içeren besinler nelerdir? Başlıca flor kaynaklarıçay ve deniz balıkları, özellikle de somon balığıdır. Flor içeren besinler çok sınırlı olduğu için florlusu tüketmeye özen göstermek ve çayı, florlu suyla hazırlamak flor eksikliği ile başa çıkmak açısından daha faydalı olur.
Günlük Flor İhtiyacı: Bebeklerde ve Çocuklarda günlük 1 - 2 mg almak yeterli olmakla birlikte, yetişkinlerde günlük flor ihtiyacı 2 - 3 mg kadardır.
Manganez Minerali Manganezin Görevleri ve Faydaları: Antioksidandır. Vücutta protein sentezlenmesinde, sindirimde ve besinlerden enerji üretilmesinde görev alır. Kemiklerin büyümesi ve gelişmesi ile bağ dokuları için gerekli bir mineraldir. Sinir fonksiyonlarında ve gelişiminde etkilidir. Cinsel gücü arttırır ve kısırlıkta faydalıdır. Kanın normal pıhtılaşması için gereklidir.

Manganez Eksikliği: Yetersizliği, sürekli yorgunluk, hafıza problemleri, kısırlık, kilo kaybı, özellikle çocuklarda ve bebeklerde büyüme geriliği ve gelişim bozuklukları, kemik ve kıkırdaklarda anormal oluşumlar, bulantı, kusma, saçlarda beyazlaşma ve saç uzamasında yavaşlamaya neden olabilir. Ayrıca, diyabet ve pankreas bozuklukları görülebilir. Diyabet hastalarında vücutta olması gerekenin yarısı kadar manganez bulunmaktadır.
Manganez Fazlalığı ve Manganezin Zararları: Beslenme yoluyla manganez fazlalığı oluşmaz. Bilinen bir yan etkisi olmamakla birlikte manganez işletmelerinde çalışanlarda Parkinson gibi sinir sistemi rahatsızlıkları görülebilmektedir.
Manganez içeren besinler nelerdir? Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, fındık, ceviz, badem, avokado, kuşkonmaz ve çay manganez içeren besinler arasındadır.
Günlük Manganez İhtiyacı: Yetişkinlerde günlük manganez ihtiyacı ortalama 4 mg kadardır.


ismim@benimadresim.com

Bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın